BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Vavrinčíková Lenka (Matej Bel University in Banska Bystrica, Slovakia)
Title
The Institution of Probation in Criminal Justice in the Slovak Republic
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2012, T. 9, s. 316-325, tab.
Keyword
Praca socjalna, Szkolnictwo wyższe, Sprawiedliwość naprawcza, Kurator sądowy, Resocjalizacja, Postępowanie karne
Social work, Higher education, Restorative justice, Probation officer, Resocialization, Criminal procedure
Note
summ.
Abstract
The paper analyses functioning of the institution of probation as an instrument of social work in criminal justice in the Slovak Republic. The author present the selected findings from an empirical research executed on district courts throughout the whole Slovakia. Probation and Mediation Officials (N=39) participated in this research and presented their opinions on probation institution in relation to tertiary prevention. As a result, they identified limitations existing in the probation practice. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, v platnom znení.
  2. Hlušíková M.: Latinsko-slovenský slovník. Bratislava 2003.
  3. Zákon NR SR č.550/2003 Z.z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých Zákonov.
  4. Minárik Š. et al.: Trestný poriadok. Stručný komentár. Bratislava 2006.
  5. Hrušková O., Ouředníčková L., Štern P.: K některím teoretickým a praktickým otázkám probační služby. In: "Trestní Právo". Roč. 2, 1997.
  6. Kunová J.: Probačná a mediačná služba - nová forma resocializácie a prevencie kriminality. In: "Práca a sociálna politika". Roč. 11, 2003.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu