BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pieruszek-Kwarciak Bożena (University of Silesia, Poland)
Title
The Prospect of Regional Development on the Example of the Silesian Voivodeship
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2016, T. 17, s. 232-248, bibliogr. 26 poz.
Keyword
Rozwój regionalny, Polityka regionalna, Rozwój gospodarczy, Potencjał rozwojowy
Regional development, Regional policy, Economic development, Development potential
Note
summ.
Country
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstract
Regional policy which has been aimed at the central level since the beginning of accession negotiations with the European Union, did not develop beneficially for particular regions. Together with Poland's accession into the EU structures, the whole situation has been even more exacerbated. Although the accession facilitated the regions the participation in the instruments of regional policy (structural), the growth of their meaning in both national and international policy did not take place. The results of the EU regional policy are not unambiguously positive and satisfying, which is to a certain extent connected with the lack of procedures during their implementation and examples of waste and inefficiency at all levels. Above all, it concerns the shortage of strategic thinking about the region at the central and regional levels, as well as the lack of participation of regional elites and real public consultation in the process of industrial change. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barca F.: An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. Independent Report 2009.
 2. Dobrowolski P.: Między centralizmem a samorządnością. In: Idem: Władza lokalna a problemy rozwoju samorządności i decentralizacji w Polsce. Katowice 2000.
 3. EUROPE 2020. A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth. EC Communication (2010).
 4. Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. AGROTEC Polska, sierpień 2014.
 5. Faliszek K., Łęcki K., Wódz K.: Górnicy. Zbiorowości górnicze u progu zmian. Katowice 2001.
 6. Gilowska Z.: Pożądany mechanizm wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej do wspierania rozwoju regionalnego. Lublin 2000.
 7. Gorzelak G.: "Fakty i mity rozwoju regionalnego." Studia Regionalne i Lokalne 2009, nr 2(36).
 8. Grabowski T.: Unia Europejska - mechanizmy integracji gospodarczej. Toruń 2008.
 9. Gross Domestic Product in the Silesian Voivodeship in Years 1995-2005. Katowice 2007.
 10. Grosse T.G.: Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i wnioski dla Polski. Warszawa 2000.
 11. Grzeszak A.: "Katowice stolicą aglomeracji śląskiej? Węgiel się kruszy." Polityka 2014, nr 22.
 12. Huczek A.: "Polityka regionalna jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów." In: Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Wrocław 2009.
 13. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR). Warszawa 2010.
 14. Madej T.: Regionalna polityka społeczno-gospodarcza. Szczecin 1998.
 15. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2010, nr 16.
 16. Polityka spójności po 2013 r. Pożądane kierunki reformy. Dokument problemowy. Warszawa 2008.
 17. Prawie każde polskie miasto chciałoby być metropolią. Property design, Portal samorzadowy.pl (accessed: 13.05.2014).
 18. Rozporządzenie (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS) (Official Journal L 154, 21.06.2003).
 19. Rozporządzenie Komisji (EC) No 105/2007 of 1 February 2007 amending the annexes to Regulation (EC) No 1059/2003 on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS) (Official Journal L 39, 10.02.2007); and Regulation (EC) No 176/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 amending Regulation (EC) No 1059/2003 on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS) by reason of the accession of Bulgaria and Romania to the European Union (Official Journal L 061, 5.03.2008).
 20. Sakowicz M.: Modernizacja samorządu terytorialnego w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Warszawa 2007.
 21. Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przyszłości Polityki Spójności Unii Europejskiej po 2013 r. przyjęte w dniu 30 stycznia 2008 r. Warszawa 2008.
 22. Subregion Bytom has GDP Twice Lower than Nysa. Gross Domestic Product in the Silesian Voivodeship in Years 1995-2005. Katowice 2007.
 23. Verordnung (EG) Nr 1059/200383 des Europaischen Parlaments und des Ratek vom 26. Mi 2003 Uber die Sachffung einer gemeinsamen Klassifikation der Gebietsaeinheiten fur die Statistik (NUTS) In: Regionen Systematik der Gebietseinheiten fur die Statistik NUTS 2003/EU25, Eurostat/ Europaische Kommision, Amt fur amtliche Veroffentlichungen der Europaischen Gemeinschaften, Luxemburg 2004, Angang 1 NUTS Verordnung.
 24. Wrana K.: "Wizje rozwoju województwa śląskiego i instrumenty ich realizacji w regionalnych dokumentach strategicznych." Śląskie Studia Regionalne 2010, nr 1.
 25. Zarządzanie projektem europejskim. Red. M. Trocki , B. Grucza. Warszawa 2007.
 26. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - nowy mechanizm współpracy i finansowania. VI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, 9 maja 2014.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu