BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępień-Lampa Natalia (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
The Main Changes in the School System in the Years 1998-2016 and their Political Context
Główne zmiany w ustroju szkolnym w latach 1998-2016 i ich polityczny kontekst
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2017, T. 19, s. 207-221, bibliogr. 33 poz.
Keyword
Reforma oświaty, Szkolnictwo podstawowe
Educational system reforms, Primary education
Note
summ.
Company
Prawo i Sprawiedliwość
Abstract
W artykule scharakteryzowano najważniejsze zmiany w ustroju szkolnym dokonane w latach 1998-2016 oraz ich polityczny kontekst. Analizie poddano założenia reformy systemu oświaty, w wyniku której m.in. utworzono szkoły gimnazjalne. W dalszej części omówiono przyjęcie w 2008 roku nowej podstawy kształcenia ogólnego, co stanowiło korektę reformy z 1998 roku. Ostatnią kwestią przedstawioną w opracowaniu jest przeprowadzana przez Prawo i Sprawiedliwość zmiana ustroju szkolnego, a więc likwidacja szkół gimnazjalnych, wydłużenie nauki w szkole podstawowej (do 8 lat), liceum ogólnokształcącym (do 4 lat) i technikum (do 5 lat), a także utworzenie szkół branżowych I stopnia (w miejsce szkół zawodowych) oraz II stopnia.(abstrakt oryginalny)

The article characterizes the main changes in the school system in the years 1998-2016 and their political context. The author focuses on the agenda of the reform which instituted junior secondary schools. It also concerns the new programme document which was released in 2008 (modernization of the school system reform). The last issue which the author focuses on is the school system reform carried out by the Law and Justice party. It involves abolishment of junior secondary schools, extension of the time of education in: primary school (up to 8 years), secondary school (up to 4 years), technical school (up to 5 years) and establishment of the first and second level of trade schools (instead of vocational schools).(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Act of 14 December 2016 - Provisions Implementing the Educational Law Act [Dz.U. 2017, item 60].
 2. Act of 29 December 2015 Amending the Educational System Act and Certain Other Acts [Dz.U. 2016, item 35].
 3. Act of 30 August 2013 Amending the Educational System Act and the Act Amending the Educational System Act and Certain Other Acts [Dz.U., item 1265].
 4. Center for Public Opinion Research (CBOS): Polacy o reformie edukacji. Warszawa 2017.
 5. Ćwikliński A.: Zmiany w polskiej edukacji w okresie globalizacji, integracji i transformacji systemowej. Poznań 2005.
 6. do wybranych rozwiązań zawartych w projekcie ustawy Prawo oświatowe z 16 września 2016 roku" - http://cakj.pl/2016/10/14/komentarz-do-wybranych-rozwiazan-zawartych-w-projekcie-ustawy-prawo-oswiatowe-z-16-wrzesnia-2016-roku (accessed: 12.02.2017).
 7. Dyrda B., Koczoń-Zurek S., Przybylska I.: Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Skrypt dla studentów pedagogiki. Katowice 2008.
 8. Educational Law Act of 14 December 2016 [Dz.U. 2017, item 59].
 9. Educational Research Inst itute (IBE) - http://www.ibe.edu.pl/pl/projekty-miedzynarodowe/pisa (accessed: 2.02.2017).
 10. Hofman-Kozłowska D., Herbst M., Strycharczyk B., Sysko-Romańczuk S.: "Komentarz
 11. http://reformaedukacji.men.gov.pl/o-reformie/samorzad/rola-samorzadow-podczas-wprowadzania-reformy. html/ (accessed: 2.02.2017).
 12. http://reformaedukacji.men.gov.pl/o-reformie/uczen-i-rodzic/jak-beda-przebiegaly-zmiany-w-kolejnych-latach.html/ (accessed: 2.02.2017).
 13. http://reformaedukacji.men.gov.pl/o-reformie/uczen-i-rodzic/struktura-szkol-po-zmianach.html/.https://men.gov.pl/projekt-podstawa-programowa (accessed: 2.02.2017).
 14. https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/10/uzasadnienie-przepisy-wprowadzajace.pdf (accessed: 2.02.2017).
 15. IBE: Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów. Wyniki badania 2015 w Polsce - http://www.ibe.edu.pl/pl/projekty-miedzynarodowe/pisa/ (accessed: 12.02.2017).
 16. Konarzewski K.: Reforma oświaty. Podstawa programowa i warunki kształcenia. Warszawa 2004.
 17. Kupisiewicz C.: Projekty reform edukacyjnych w Polsce. Warszawa 2006.
 18. MEN: Co warto wiedzieć o podstawie programowej?. Warszawa 2008.
 19. Minist ry of National Education (MEN): http://reformaedukacji.men.gov.pl (accessed: 2.02.2017).
 20. Polish Press Agency (PAP), Economic Division - http://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/1757149,srodki-z-akcji-dla-obywateli--najbardziej-prawdopodobne-rozwiazanie-ws--ofe---morawiecki (accessed: 2.02.2017).
 21. Polish Teachers' Union (ZNP) - http://www.znp.edu.pl/element/2941/SPOR_ZBIOROWY_STRAJK._Krok_po_kroku (accessed: 2.02.2017).
 22. Public Opinion Poll Center (TNS OBOP): "Polacy o reformie oświaty" - http://tnsglobal.pl/archiv_files/130-99.pdf (accessed: 12.02.2017).
 23. Raport o stanie edukacji 2010. Warszawa 2011.
 24. Reforma systemu edukacji w Polsce. Projekt. Warszawa 1998.
 25. Regulation by the Minister of National Education of 17 June 2016 Amending the Regulation Concerning the Core Curriculum for Kindergarten Education and General Education in Specific School Types [Dz.U., item 895].
 26. Regulation by the Minister of National Education of 17 June 2016 Amending the Regulation Amending the Regulation Concerning the Core Curriculum for Kindergarten Education and General Education in Specific School Types [Dz.U., item 896].
 27. Regulation by the Minister of National Education of 23 December 2008 Concerning the Core Curriculum for Kindergarten Education and General Education in Specific School Types [Dz.U. 2009, No. 4 item 17].
 28. Regulation by the Minister of National Education of 27 August 2012 Concerning the Core Curriculum for Kindergarten Education and General Education in Specific School Types [Dz.U., item 977].
 29. Stępień-Lampa N.: Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z obszarów wielkomiejskiej biedy w Siemianowicach Śląskich. Raport z badań. Katowice 2016.
 30. Śliwerski B.: Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP. Warszawa 2009.
 31. Zahorska M.: "Polski 'boom edukacyjny' i jego następstwa." In: Polska po 20 latach wolności. Eds. M. Bucholc, S. Mandes, T. Szawiel, J. Wawrzyniak. Warszawa 2011.
 32. Zahorska M.: "Równi, równiejsi i... najmniej równi, czyli o społecznych barierach w dostępie do edukacji." Polityka Społeczna 2009, No 9.
 33. Zahorska M.: "Sukcesy i porażki reformy edukacji" - http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-0e2f8088-b4f1-4f41-ae70-d6671257adad/c/Marta_Zahorska.pdf (accessed: 13.02.2017).
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu