BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawczyk Dariusz
Title
Oczekiwania pracodawców wobec dziennikarzy - na podstawie analizy ofert rekrutacyjnych
Employers Expectations Towards Journalists - Based on the Analysis of Recruitment Offers
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2017, T. 19, s. 225-241, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Dziennikarstwo, Media, Praca
Journalism, Media, Labour
Note
summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano wnioski z weryfikacji ogłoszeń zawierających oferty pracy dla dziennikarzy i redaktorów opublikowanych w 2016 roku. Wśród podstawowych oczekiwań pracodawców wymienić należy doświadczenie redakcyjne zapisane jako wymóg w 72% analizowanych anonsów. Kandydaci odpowiadając na propozycje podmiotów rynku medialnego, powinni także cechować się znajomością języków obcych (45%), umiejętnością obsługi komputerów i wykorzystania narzędzi internetowych (44%), a także wykształceniem wyższym lub średnim (30%). Większość wydawców pragnie pozyskać osoby o rozległej wiedzy, wyjątkowych zdolnościach komunikacyjnych i zamiłowaniu do pracy. Dyspozycyjność wraz z zaangażowaniem, kreatywnością i odpornością na stres ułatwić mogą znalezienie zatrudnienia w zawodzie, którego formuła wykonywania - wraz z postępem technologicznym - ulega stałym przekształceniom.(abstrakt oryginalny)

This paper presents the conclusions from verification of job offer advertisements for journalists and editors, published in 2016. The main expectations of employers include experience as an editor, specified as a requirement in 72 percent of the analysed advertisements. Candidates replying to the offers of the media market should also know foreign languages (45 percent), have computer skills and be able to use Internet tools (44 percent), and be educated to a degree level or to a secondary school level (30 percent). Most publishers want to acquire individuals with vast knowledge, excellent communication skills and engaged in their jobs. Availability combined with engagement, creativity and resistance to stress may make finding a job in the profession, the practical formula of which is continuously transformed as a result of technological progress, easier.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Krawczyk D.: Zmiany w społecznym postrzeganiu prestiżu zawodu dziennikarza wobec przekształceń rynku medialnego. W: Teorie komunikacji i mediów. T. 9: Seria projektowanie komunikacji. Red. M. Graszewicz, M. Wszołek. Wrocław 2016.
  2. Michalczyk S.: Jednostka i społeczeństwo w świecie mediów. Klasyczne i współczesne idee w teoriach średniego zasięgu. Katowice 2015.
  3. Sasińska-Klas T.: Dziennikarstwo - zawód czy wyzwanie. W: Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja. Red. Z. Bauer, E. Chudziński. Kraków 2008.
  4. Więckiewicz M.: Czy radio może być telewizją, a telewizja radiem? Analiza zjawiska konwergencji mediów na przykładzie Programu IV Polskiego Radia i stacji TNV24. W: Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa. Red. M. Gierula, P. Szostok. T. 2. Katowice 2012.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu