BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klepka Rafał (Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Title
Rywalizacja o fotel prezydencki: obraz głównych kandydatów w kampanii wyborczej 2015 roku w "Wiadomościach" TVP1
The game of Presidency: the image of the Main Candidates in the Election Campaign 2015 in "Wiadomości" TVP1
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2017, T. 19, s. 243-264, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Telewizja, Wybory prezydenckie, Media, Usługi informacyjne
Television, Presidential election, Media, Information services
Note
summ.
Abstract
We współczesnych demokracjach media pełnią kilka istotnych ról: informowanie wyborców o kandydatach i ich programach, tłumaczenie działań kandydatów i ich oponentów, kontrolowanie rządzących oraz mobilizacja polityczną wyborców. Szczególną rolę odgrywa tu telewizja, gdyż 81% respondentów wskazało, że głównym źródłem informacji na temat polityki są dla nich telewizyjne programy informacyjne. Artykuł przedstawia wyniki badań analizy zawartości "Wiadomości" TVP1 przed wyborami prezydenckimi w 2015 roku w Polsce. Celem badań była ocena, czy kampania relacjonowana była w sposób zrównoważony czy stronniczy. Analizie poddano widoczność medialną oraz wydźwięk newsów dotyczących dwóch głównych kandydatów.(abstrakt oryginalny)

In contemporary democratic state there is expected the mass media to serve several roles: informing voters about the candidates and their ideas, interpreting actions of candidates and their opponents, controlling those in power and mobilizing voters politically. The television is still very important source of political information. 81% of respondents indicated that TV news programs are the main source of political news. The article presents the results of media content analysis of "Wiadomości" TVP1 before presidential election in 2015 in Poland. The purpose of the research was to evaluate if the campaign coverage was balanced or biased. Visibility and media's favorability of two main candidates were examined in the analysis of the most watched TV news program.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berelson B.: Content Analysis in Communication Research. New York 1952.
 2. Curran J.: Media and Power. London-New York 2002.
 3. Dahl R.A.: On Democracy. New Haven 2015.
 4. Esser F., Strömbäck J., De Vreese C.H.: Reviewing Key Concepts in Research on Political News Journalism: Conceptualizations, Operationalizations, and Propositions for Future Research. "Journalism" 2011, Vol. 13, No 2.
 5. Hopmann D.N., Van Aelst P., Legnante G.: Political Balance in the News: A Review of Concepts, Operationalizations and Key Findings. "Journalism" 2011, Vol. 13, No 2.
 6. Hopmann D.N., Vreese C.H. de, Albæk E.: Incumbency Bonus in Election News Coverage Explained: The Logics of Political Power and the Media Market. "Journal of Communication" 2011, Vol. 61, No 2.
 7. Krippendorff K.: Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. Thousand Oaks-London-New Delhi 2004.
 8. Kurdupski M.: "Teleexpress" zyskał 360 tys. oglądających. "Fakty" i "Wiadomości" straciły widzów - http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/teleexpress-zyskal-360-tys-ogladajacych-fakty-i-wiadomosci-stracily-widzow (dostęp: 12.02.2017).
 9. Kurdupski M.: "Wiadomości" liderem, mimo utraty 200 tys. widzów. "Fakty" straciły w TVN 400 tys. oglądających - http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wiadomosci-liderem-mimo-utraty-200-tys-widzow-fakty-stracily-w-tvn-400-tys-ogladajacych (dostęp: 12.02.2017).
 10. Kurdupski M.: "Wiadomości" na czele dzienników w marcu. "Wydarzenia" straciły najwięcej, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wiadomosci-na-czele-dziennikow-w-marcu-wydarzenia-stracily-najwiecej (dostęp: 12.02.2017).
 11. Lisowska-Magdziarz M.: Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów: wersja 1.1. Kraków 2004.
 12. McNair B.: Journalism and Democracy: An Evaluation of the Political Public Sphere. London-New York 2012.
 13. Norris P.: A Virtuous Circle: Political Communications in Postindustrial Societies. New York 2000.
 14. Pisarek W.: Analiza zawartości prasy. Kraków 1983.
 15. Raport z badań TNS OBOP: Wiarygodne informacje - czy są dziś w cenie?, http://www.tnsglobal.pl/wp-content/blogs.dir/9/files/2015/04/K.031_Wiarygodne-informacje_O03a-15.pdf (dostęp: 20.01.2017).
 16. Richardson J.E.: Analysing Newspapers: An Approach from Critical Discourse Analysis. Houndmills-Basingstoke-Hampshire-New York 2007.
 17. Riff e D., Lacy S., Fico F.G.: Analyzing Media Messages: Using Quantitative Content Analysis in Research. Mahwah-New Jersey-London 2005.
 18. Sartori G.: The Theory of Democracy Revisited. Part One: The Contemporary Debate. Chatham 1987.
 19. Schoenbach K., De Ridder J., Lauf E.: Politicians on TV News: Getting Attention in Dutch and German Election Campaigns. "European Journal of Political Research" 2001, Vol. 39, No 4.
 20. Strömbäck J.: In Search of a Standard: Four Models of Democracy and Their Normative Implications for Journalism. "Journalism Studies" 2005, Vol. 6, No 3.
 21. Text Analysis for the Social Sciences: Methods for Drawing Statistical Inferences From Texts and Transcripts. Ed. C.W. Roberts . Mahwah-New Jersey 1997.
 22. Ward D.: Introduction. In: The Media and Elections: A Handbook and Comparative Study. Eds. B.-P. Lange, D. Ward. Mahwah-New Jersey-London 2004.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu