BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sęk-Iwanek Matylda (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Obrazy wojny w powieści graficznej
War Pictures in Graphic Novel
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2017, T. 19, s. 265-283, bibliogr. 29 poz.
Keyword
Konflikty zbrojne
Armed conflicts
Note
summ.
Abstract
Niniejszy artykuł poświęcony jest rozważaniom nad znaczeniem i funkcją obrazów wojny w powieści graficznej oraz ich miejsca w budowaniu pamięci zbiorowej i prawdy historycznej. Perspektywa ta jest komplementarna wobec nauk o polityce, bezpieczeństwie oraz nauk prawnych. W tekście przeanalizowano obrazy przedstawiające historię oblężenia Sarajewa oraz wojny w Bośni i Hercegowinie, w powieści graficznej Faks z Sarajewa Joego Kuberta. Badania komiksu przeprowadzone zostały w świetle teorii obrazów wojny Susan Sontag, wyłożonej w Widoku cudzego cierpienia. Okazjonalnie przywoływano pracę Joego Sacco Strefa bezpieczeństwa Goražde, aby wskazać na istotne korelacje w strukturze narracji. Zwrócono również uwagę na miejsce reportera w dyskursie wizualnym związanym z konfliktami zbrojnymi.(abstrakt oryginalny)

This article is devoted to discussing the meaning and function of the depiction of war in graphic novels and its place in the creation of collective memory and historical truth. This proposed perspective is complementary to the study of armed conflict as conducted by political, security and legal sciences. The paper's main theme is the history of the siege of Sarajevo and the war in Bosnia and Herzegovina, as portrayed in Joe Kubert's graphic novel Fax from Sarajevo. The study has been conducted in light of the war image theory, proposed by Susan Sontag in Regarding the Pain of Others. In some instances an additional graphic novel was invoked - Joe Sacco's Safe Area Goražde: The War in Eastern Bosnia 1992-1995 - to indicate significant correlations in narrative structure. Lastly, the article underlines the place and role of the reporter in visual discourse related to armed conflict.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Błażejczyk M.: Obrazkowe reportaże. "Zeszyty Komiksowe" 2004, nr 2.
 2. Cigar N., Williams P.: Indictment at the Hague: The Milosevic Regime and Crimes of the Balcan Wars. New York 2002.
 3. Comics behind the Iron Curtain. Red. M. Słomka. Poznań 2009.
 4. Cord S.: Captain Marvel. In: Encyclopedia of Comic Books and Graphic Novels. T. 1. Red. M.K. Booker. Greenwood 2010.
 5. Czaja J.: Historia Polski w komiksowych kadrach. Poznań 2010.
 6. Drozdek M.: Zgwałcone życie Bośni - https://kobieta.wp.pl/zgwalcone-zycie-bosni-te-kobiety-wciaz-zyja-z-trauma-5982315720320129a (dostęp: 15.09.2017).
 7. Frąckiewicz S.: Dziennikarstwo obrazkowe. "Dwutygodnik" 2009, nr 14.
 8. Frąckiewicz S.: Recenzja Comics behind the Iron Curtain. Poznań 2009 - http://centrala.org.uk/pl/sklep/45-89-comics-behind-the-iron-curtain-komiks-za-zelazna-kurtyna/ (dostęp: 15.09.2017).
 9. Hitchens C.: Wstęp. W: J. Sacco: Strefa bezpieczeństwa Goražde. [Przeł. M. Cieślik, M. Chaciński]. Warszawa 2013.
 10. http://www.unic.un.org.pl/jugoslawia/index.php?id=wojna_w_bosni_i_hercegowinie (dostęp: 15.09.2017).
 11. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51698 (dostęp: 15.09.2017).
 12. Janicki B.: Dydaktyczny potencjał komiksu historycznego. Poznań 2016.
 13. Janicki B.: Polski komiks historyczny (lata 1910-2010). Opole 2010.
 14. Klawuttke H.: Panorama Sarajewa. 1997 - https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9567794 [praca własna, CC BY-SA 3.0] (dostęp: 15.09.2017).
 15. Kubert J.: Faks z Sarajewa. Przeł. K. Uliszewski. Warszawa 2017.
 16. Lalewicz J.: Przedstawianie i znaczenie. Próba analizy semiologicznej rysunku. Gdańsk 1995.
 17. Nyberg A.: Theorizing Comics Journalism. "IJOCA" 2006, Vol. 8, No 2.
 18. Oppenheim J., Van Der Wolf W.-J .: Global War Crimes Tribunal Collection. Vol. 2. Part 3. Nijmegen 1999.
 19. Rucińska M.: Małe wielkie historie komiksowe a komiks historyczny. "Zeszyty Komiksowe" 2011, nr 12.
 20. Sacco J.: Strefa bezpieczeństwa Goražde. [Przeł. M. Cieślik, M. Chaciński]. Warszawa 2013.
 21. Sęk M.: Nowe dziennikarstwo - comics journalism. W: Od dziennikarstwa tradycyjnego do mobilnego. Red. M. Gierula, M. Jachimowski. Katowice 2015.
 22. Silber L., Little A.: The Death of Yugoslavia. Londyn 1996.
 23. Simmel G.: Socjologia. Przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa 1975.
 24. Sontag S.: Widok cudzego cierpienia. Przeł. S. Magala. Kraków 2010.
 25. Spall O.V.: Comic Books Go to War - A Very Brief History of the War Comic."Huffpost Entertainement" - http://www.huffingtonpost.co.uk/owen-van-spall/comic-books-go-to-war-a-v_b_933643.html (dostęp: 15.09.2017).
 26. Szyłak J.: Coś więcej czegoś mniej. Poszukiwania formuły powieście graficznej w komiksie. Poznań 2016.
 27. Świdziński J.: Granica świadectwa/świadectwa granicy. "Zeszyty Komiksowe" 2010, nr 10.
 28. Timofiejuk P.: O komiksie historycznym na świecie. "Zeszyty Komiksowe" 2011, nr 12.
 29. Williams K.: The Case for Comics Journalism. "Columbia Journalism Review" 2005 March/April.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu