BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Guzy Maciej (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Nacjonalistyczny Czarny Blok: Incydent polityczny czy nowa jakość na polskiej scenie narodowej?
Nationalistic Black Block: Political Incident or New Quality on the Polish National Scene?
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2018, T. 22, s. 9-24, bibliogr. 37 poz.
Keyword
Państwo narodowe, Tożsamość narodowa, Nacjonalizm, Partie polityczne
Nation-state, National identity, Nationalism, Political parties
Note
summ.
Abstract
Autor porusza tematykę nowo powstałego na polskiej scenie politycznej zjawiska, jakim jest tzw. Czarny Blok, będący taktyką przeprowadzania manifestacji politycznych, charakterystyczną zarówno dla środowisk nacjonalistycznych, jak również kręgów skrajnej lewicy. Głównym polem badawczym dla niniejszego artykułu będzie analiza ideowa grup wchodzących w skład nacjonalistycznego Czarnego Bloku, który zaistniał podczas organizowanego przez środowiska narodowe Marszu Niepodległości. W artykule zostały przedstawione podstawowe fakty dotyczące sposobu działania nacjonalistycznego Czarnego Bloku, jak również jego związku z doktryną Trzeciej Pozycji. (abstrakt oryginalny)

The author bring up a subject of new phenomenon which appeared on polish political scene called Black Block which is a tactic of performing of political manifestations characteristic for both: nationalists and left wing extremists. The main field of interests of this article is ideological analysis of the groups which are parts of the nationalistic Black Block which appeared during the celebration of Independence Day organized by nationalistic groups. The article presents basic facts about the modus operandi of the nationalistic Black Block including its connection with the doctrine of Third Position. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antonów R.: Za wolnością - przeciwko państwu. Poglądy współczesnych polskich anarchistów. Toruń 2012.
 2. Antoszewski A.: Partie ekstremalnej prawicy w Europie postkomunistycznej. Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego. Red. E. Olszewski. Lublin 2004.
 3. Autonom.pl. Portal niezależnych nacjonalistów: Czarny Blok - http://autonom.pl/?p=1390 (dostęp: 24.11.2017).
 4. Bartyzel J.: Prawica Nacjonalizm Monarchizm, Studia politologiczno-historyczne. Radzymin-Warszawa 2016.
 5. Bator W.: Jobbik. Ruch na Rzecz Lepszych Węgier, czyli najmłodsze dziecko węgierskiego nacjonalizmu. "Pro Fide Rege et Lege" 2013, nr 1 (71): Konserwatyzm a faszyzm.
 6. Belloc H.: W obronie wolności. Esej o przywróceniu własności. Przeł. A. Rosłan. Warszawa 2016.
 7. Chodakiewicz M.J., Mysiakowska-Muszyńska J., Muszyński W.J.: Polska dla Polaków! Kim byli i są polscy narodowcy. Poznań 2015.
 8. Czarna Teoria. Antyfaszyzm. Nihilizm. Anarchizm. Antykapitalizm: Niech żyje Czarny Blok! Wywiad z uczestnikiem protestów w Hamburgu - https://czarnateoria.noblogs.org/niech-zyje-czarny-blok-wywiad-z-uczestnikiem-protestow-whamburgu/(dostęp: 25.11.2017).
 9. Ćwik G., Dobrowolski W.J.: Renesans ideologii - szkic Nacjonalizmu Szturmowego - http://szturm.com.pl/index.php/miesiecznik/item/591-grzegorz-cwik-witolddobrowolski-renesans-ideologii-szkic-nacjonalizmu-szturmowego (dostęp: 26.11.2017).
 10. Euro Islam: Austria: antyislamizacja ze wszystkich stron - https://euroislam.pl/austria-antyislamizacja-ze-wszystkich-stron/ (dostęp: 19.11.2017).
 11. European Parliament: Results of the 2014 European Elections - http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-uk-2014.html (dostęp: 19.11.2017).
 12. Gersz A.: Szczyt G20 w Hamburgu. Uliczne zamieszki, samotność Trumpa i irytacja Angeli Merkel - http://www.polskatimes.pl/fakty/swiat/a/szczyt-g20-w-hamburgu-uliczne-zamieszki-samotnosc-trumpa-i-irytacja-angeli-merkel,12252841/3/ (dostęp: 25.11.2017).
 13. Giddens A.: Trzecia Droga. Odnowa socjaldemokracji. Przeł. H. Jankowska. Warszawa 1999.
 14. Guzy M.: "Trzecia Pozycja" jako ewolucja ideowa radykalnej prawicy w Europie Środkowej i Wschodniej po roku 1989. W: Ideologiczne i doktrynalne podstawy zmian ustrojowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989. Red. M. Barański, M. Guzy. Katowice 2016.
 15. Guzy M.: Charakterystyka programowa i ideowa Ruchu Narodowego. W: Polskie wybory 2015. Raport z badań. Red. M. Czaja, J. Mielewczyk. Katowice 2017 - http://dyskurs.edu.pl/wp-content/uploads/2016/07/POLSKIE-WYBORY-2015.pdf. (dostęp: 19.11.2017).
 16. Heywood A.: Politologia. Przeł. B. Maliszewska. Warszawa 2006.
 17. Hungarian National Assembly: Parliamentary Parties 2014 - http://www.parlament.hu/web/house-of-the-national-assembly/parliamentary-parties (dostęp: 19.11.2017).
 18. Jankiewicz J.: Nowa skrajna prawica w wybranych państwach Europy Zachodniej. Toruń 2007.
 19. Kresy.pl: Macierewicz: Faszyzujące hasła to "rosyjska prowokacja" - https://kresy.pl/wydarzenia/macierewicz-faszyzujace-hasla-rosyjska-prowokacja/ (dostęp: 24.11.2017).
 20. Lewandowski M.: Na szlaku idei. Nacjonalizm Narodowego Odrodzenia Polski w świetle publikacji pisma "Szczerbiec". Warszawa 2014.
 21. Łuksza K.L.: O czarnym bloku na Marszu Niepodległości i rasizmie - https://kontrrewolucjablog.wordpress.com/2017/11/13/o-czarnym-bloku-na-marszuniepodleglosci-i-rasizmie/ (dostęp: 24.11.2017).
 22. Magna Polonia. Prawicowy Portal Informacyjny: Grupa Wyszehradzka solidarnie przeciwko przyjmowaniu imigrantów - https://www.magnapolonia.org/grupa-wyszehradzka-solidarnie-przeciwko-przyjmowaniu-imigrantow/ (dostęp: 19.11.2017).
 23. Majewski A.: Kim są Autonomiczni Nacjonaliści? - http://www.fronda.pl/a/kim-sa-autonomiczni-nacjonalisci,19218.html (dostęp: 26.11.2017).
 24. Ministère de L'intérieur: L'élection présidentielle française de 2017 - http://web.archive.org/web/20170508104240/http://elections.interieur.gouv.fr/presidentielle-2017/FE.html (dostęp: 19.11.2017).
 25. Moroska A.: Partie prawicowego populizmu - próba zdefiniowania zjawiska. W: Dokąd zmierza Europa? Red. P. Mickiewicz, H. Wyligała. Wrocław 2009.
 26. Nacjonalista.pl. Dziennik Narodowo-Radykalny: Nacjonalistyczny Czarny Blok na Marszu Niepodległości 2017 - http://www.nacjonalista.pl/2017/10/15/nacjonalistyczny-czarny-blok-na-marszu-niepodleglosci-2017/ (dostęp: 24.11.2017).
 27. Nacjonalista.pl. Dziennik Narodowo-Radykalny: Straight Edge i nacjonalistyczny hardcore - http://www.nacjonalista.pl/2016/01/19/straight-edge-i-nacjonalistyczny-hardcore/ (dostęp: 25.11.2017).
 28. National Election Office: Parliamentary Elections 2014 - http://valasztas.hu//en/ogyv2014/416/416_0_index.html (dostęp: 19.11.2017).
 29. Państwowa Komisja Wyborcza: Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 - http://parlament2015.pkw.gov.pl/349_wyniki_sejm (dostęp: 19.11.2017).
 30. Szturm: Ruszamy! - http://szturm.com.pl/index.php/miesiecznik/item/2-ruszamy(dostęp: 25.11.2017).
 31. Tokarczyk R.: Współczesne doktryny polityczne. Warszawa 2008.
 32. Tomasiewicz J.: Neo-nationalism in Poland - http://www.legitymizm.org/neonationalism (dostęp: 24.11.2017).
 33. Tomasiewicz J.: Terroryzm. Katowice 2000.
 34. Tomasiewicz J.: Trzecia droga: nazistowska agentura czy neofici lewicy? - http://www.legitymizm.org/trzecia-droga (dostęp: 23.11.2017).
 35. Waele De J.-M.: Czy Europę Środkową czeka fala populizmu. W: Populizm w Europie. Defekt i przejaw demokracji? Red. J.-M. De Waele, A. Paczkowska. Warszawa 2010.
 36. WP Wiadomości: Mocne słowa prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie Marszu Niepodległości: Nie ma w naszym kraju miejsca na ksenofobię, chorobliwy nacjonalizm i antysemityzm - https://wiadomosci.wp.pl/mocne-slowa-prezydenta-andrzejadudy-w-sprawie-marszu-niepodleglosci-nie-ma-w-naszym-kraju-miejsca-naksenofobie-chorobliwy-nacjonalizm-antysemityzm-6187383920089217a (dostęp: 24.11.2017).
 37. wPolityce.pl: Wicepremier Gliński: Popieramy myślenie narodowe w sensie narodu kulturowego. Nie ma zgody na wspólnotę narodową w sensie etnicznym - https://wpolityce.pl/polityka/366646-wicepremier-glinski-popieramy-myslenie-narodowe-w-sensie-narodu-kulturowego-nie-ma-zgody-na-wspolnotenarodowa-w-sensie-etnicznym (dostęp: 24.11.2017).
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu