BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czornik Katarzyna (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Zmiana układu sił w regionie Bliskiego Wschodu w XXI wieku. Wybrane aspekty
Change in the Balance of Power in the Middle East Region in the 21st Century. Selected Aspects
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2018, T. 23, s. 55-86, rys., wykr., bibliogr. 77 poz.
Keyword
Geopolityka, Wielkie mocarstwa, Konflikty międzynarodowe, Konflikty zbrojne, Niepodległość
Geopolitics, Superpower, International conflicts, Armed conflicts, Independence
Note
summ.
Country
Bliski Wschód
Middle East
Abstract
Celem podjętym w niniejszym artykule jest dokonanie analizy wybranych aspektów zmiany układu sił w regionie Bliskiego Wschodu (w tym w subregionie Zatoki Perskiej) w XXI wieku. Celem pozostaje również określenie wpływu czynników wewnątrzregionalnych i zewnętrznych na bliskowschodni układ sił, a także syntetyczne omówienie pozycji głównych aktorów areny bliskowschodniej oraz ukazanie elementów ciągłości i zmiany w rolach pełnionych przez mocarstwa regionalne w tej części globu. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is to analyze selected aspects of the evolution of the balance system in the Middle East (including the Persian Gulf subregion) in the 21st century. The aim is also to determine the impact of intra-regional and external factors on the Middle East balance of power, as well as to analyze the position of the main actors in the Middle East and to show the continuity and changes in the roles of the regional powers in this part of the globe. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Afrin Syria - https://thekurdishproject.org/kurdistan-map/syrian-kurdistan/afrin-syria/ (dostęp: 23.02.2018).
 2. Akulov A.: Greater Kurdistan. A New Actor on Middle East Map? (November 19, 2012) - https://www.strategic-culture.org/news/2012/11/29/greater-kurdistan-a-new-actor-on-middle-east-map.html (dostęp: 23.02.2018).
 3. Aliriza B.: Understanding Turkey's Afrin Operation (January 25, 2018) - https://www.csis.org/analysis/understanding-turkeys-afrin-operation (dostęp: 24.02.2018).
 4. Al-Kaida buduje państwo w Iraku. Winny Obama (January 9, 2014) - http://www.newsweek.pl/swiat/al-kaida-w-iraku-powstanie-w-faludzy-irak-newsweek-pl,artykuly,278431,1.html (dostęp: 27.01.2018).
 5. Aziz T.: The Iraq-Iran Conflict. Questions and Discussions. Transl. N. Al-Hadithi. London-Baghdad 1981.
 6. Barzani Shows Genuine Map of Kurdistan in Europe Ahead of Referendum (July 18, 2017) - http://www.basnews.com/index.php/en/news/kurdistan/364669 (dostęp: 25.02.2018).
 7. Bleaney C.H.: Iraq. Oxford-Santa Barbara-Denver 1995.
 8. Boot M.: The Iraq Syndrome (January 25, 2013) - http://maxboot.net/the-iraqsyndrome/ (dostęp: 22.02.2018).
 9. Boys J.D.: The Dual Containment of Rogue States (April, 2005) - http://www.nthposition.com/thedualcontainment.php (dostęp: 15.05.2017).
 10. Burke J.: Iraq. How Much Is the Divisive Approach of Maliki Responsible for the Turmoil (June 15, 2014) - https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jun/15/nouri-al-maliki-is-he-the-man-to-blame-in-iraq(dostęp: 21.01.2018).
 11. Bush G.H., Scowcroft B.: Świat przekształcony. Przeł. J.J. Górski. Warszawa 2000.
 12. Cerioli L.G.: The Saudi-Iranian Rivalry in the Persian Gulf through the Lens of Role Theory. The Proxy War Case of Bahrain's Arab Spring - http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_47781.pdf (dostęp: 12.02.2018).
 13. Chałaczkiewicz R.: Zjednoczone Emiraty Arabskie. Historia, raj i ludzie. Pułtusk-Warszawa 2011.
 14. Chudziak M., Marszewski M.: The Turkish Military Operation in Afrin, Northern Syria (January 24, 2018) - https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2018-01-24/turkish-military-operation-afrin-northern-syria (dostęp: 12.02.2018).
 15. Chulov M.: More than 92% of Voters in Iraqi Kurdistan Back Independence (September 28, 2017) - https://www.theguardian.com/world/2017/sep/27/over-92-ofiraqs-kurds-vote-for-independence (dostęp: 25.02.2018).
 16. CNN Library: ISIS Fast Facts (December 12, 2017) - https://edition.cnn.com/2014/08/08/world/isis-fast-facts/index.html (dostęp: 26.02.2018).
 17. Cooley J.K.: Playback. America's Long War In the Middle East. New York 1991.
 18. Curanowić A.: Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. W: Polityka zagraniczna Rosji. Red. S. Bieleń, M. Raś. Warszawa 2008.
 19. Czornik K.: Irak w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie pozimnowojennym. Katowice 2011.
 20. Fragile States Index Annual Report 2017 (May 10, 2017) - http://fundforpeace.org/fsi/2017/05/14/fragile-states-index-2017-annual-report/951171705-fragile-statesindex-annual-report-2017/ (dostęp: 23.02.2018).
 21. Frumin A.: 10 Years Later. Mission Accomplished? (January 5, 2013) - http://www.msnbc.com/hardball/10-years-later-mission-accomplished (dostęp: 27.01.2018).
 22. Gause III F.G.: From "Over the Horizon" to "Into the Backyard". The U.S. - Saudi Relationship and the Gulf War. In: The Middle East and the United States. A Historical and Political Reassessment. Ed. D.W. Lesch. Cambridge 2003.
 23. Gerges F.A.: A History ISIS. Princeton-Oxford 2016.
 24. Giedz M.: Węzeł kurdyjski. Warszawa 2003.
 25. Grabowski W.: Fundamentalizm muzułmański na Bliskim Wschodzie. Gdańsk 2013.
 26. Griffin M.: Islamic State. Rewriting History. London 2016.
 27. Gunter M.M.: Trump, Turkey and the Kurds - http://www.mepc.org/journal/trump-turkey-and-kurds (dostęp: 28.01.2018).
 28. Gye H.: "What did we go there for?ˮ Marine Pictured Pulling Down Statue of Saddam in Baghdad Questions the Point of the Iraq War 10 Years after Invasion (March 25, 2013) - http://www.dailymail.co.uk/news/article-2298782/Marinepictured-pulling-statue-Saddam-Baghdad-questions-point-Iraq-war-10-years-invasion.html (dostęp: 27.01.2018).
 29. Haid H.: Why Did Russia Abandon Afrin? (February 12, 2018) - http://www.middleeasteye.net/columns/why-did-russia-abandon-afrin-1509120871 (dostęp: 23.02.2018).
 30. Hanne O., Neuville de La T.F.: Państwo Islamskie. Geneza nowego kalifatu. Przeł. J. Danecki. Warszawa 2015.
 31. Hollis R.: Gulf Security. No Consensus. London 1993.
 32. http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42704542 (dostęp: 22.02.2018).
 33. Idris I.: Analysis of the Arab Spring (April 8, 2016) - http://www.gsdrc.org/wp-content/uploads/2016/04/HDQ1350.pdf (dostęp: 12.02.2018).
 34. Ionita C.: The Kurdish Question. From Paris (1919) to Erbil (2017) - http://www.edmaps.com/html/kurdistan_ in_seven_maps.html (dostęp: 26.02.2018).
 35. Iraqi Kurdistan Votes in Independence Referendum (September 25, 2017) - http://www.bbc.com/news/world-middle-east-41382494 (dostęp: 25.02.2018).
 36. Islamic State and the Crisis in Iraq and Syria in Maps (January 10, 2018) - http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27838034 (dostęp: 22.02.2018).
 37. Joint Comprehensive Plan of Action (Vienna: July 14, 2015) - http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/statements-eeas/docs/iran_agreement/iran_ joint-comprehensive-plan-of-action_en.pdf (dostęp: 9.02.2018).
 38. Kalin I.: Turkish Official. Why US Should Partner with Turkey in Syria (February 1, 2018) - https://edition.cnn.com/2018/02/01/opinions/turkish-official-why-usshould-partner-with-turkey-in-syria-opinion-kalin/index.html (dostęp: 22.02.2018).
 39. Kaplan L.F., Kristol W.: The War over Iraq. Saddam's Tyranny and America's Mission. San Francisco, CA 2003.
 40. Kepel G.: Arabska droga cierniowa. Dziennik 2011-2013. Przeł. A. Szeptycki, K. Pachniak. Warszawa 2014.
 41. Lenczkowski G.: American Presidents and the Middle East. Durham-London 1990.
 42. Lesch D.W.: Syria and the United States. Eisenhower's Cold War In the Middle East. San Francisco-Oxford 1992.
 43. Lesch D.W.: Syria. The Fall of the House of Assad. New Haven-London, 2013.
 44. Lister T. et al.: ISIS Goes Global. 143 Attacks in 29 Countries Have Killed 2,043 (February 12, 2018) - https://edition.cnn.com/2015/12/17/world/mapping-isisattacks-around-the-world/index.html (dostęp: 14.02.2018).
 45. Mabon S.: The Battle for Bahrain: Iranian-Saudi Rivalry. "Middle East Policy" 2012, Vol. 19, No 2 - http://www.mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/battle-bahrain-iranian-saudi-rivalry?print (dostęp: 22.02.2018).
 46. Makiya K.: Cruelty and Silence. War, Tyranny, Uprising, and the Arab World. London 1993.
 47. Mapping Militant Organisations: Al Qaeda in Yemen - http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/23 (dostęp: 29.01.2018).
 48. Marr P.: The Modern History of Iraq. Boulder, CO 2004.
 49. Masters J.: Was the Iraq War Worth It? (December 15, 2011) - https://www.cfr.org/expert-roundup/was-iraq-war-worth-it (dostęp: 22.02.2018).
 50. Neriah J. : The Saudi Military Intervention in Yemen (March 31, 2015) - http://jcpa.org/article/saudi-military-intervention-yemen/ (dostęp: 1.02.2018).
 51. O'Connor T.: U.S. Military Set to Make $300 Million Deal to Arm Kurds Fighting ISIS in Iraq (April 4, 20/17) - http://www.newsweek.com/us-military-millionarms-deal-kurds-fighting-isis-iraq-586904 (dostęp: 26.02.2018).
 52. Oezel Y.: The Impact of the "Unipolar Moment" on US Foreign Policies in the Mid-East (September 13, 2015) - http://www.e-ir.info/2015/09/13/the-impact-of-theunipolar-moment-on-us-foreign-policies-in-the-mid-east/ (dostęp: 5.02.2018).
 53. Otłowski T.: Wojna z Kalifatem. Aspekty strategiczne (26 października 2014) - http://bliskiwschod.pl/2014/10/wojna-z-kalifatemaspekty-strategiczne/ (dostęp: 27.01.2018).
 54. Pellet P.L.: Sanctions, Food, Nutrition, and Health in Iraq. In: Iraq Under Siege. The Deadly Impact of Sanctions and War. Ed. A. Arnove. London 2003.
 55. Raufer X.: Atlas radykalnego islamu. Przeł. K. Pachniak. Warszawa 2011.
 56. Saudi-led Coalition Announces End to Yemen Operation (April 21, 2015) - http://www.reuters.com/article/us-yemen-security-saudi-idUSKBN0NC24T20150421 (dostęp: 1.02.2018).
 57. Schwarzkopf H.N., Petre P.: Nie trzeba bohatera. Autobiografia. Przeł. J. Łoziński. Warszawa 1993.
 58. Sharp J.M.: Yemen. Background and U.S. Relations (February 11, 2015) - https://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL34170.pdf (dostęp: 2.02.2018).
 59. Sick G.: The United Stated in the Persian Gulf. From Twin Pillars to Dual Containment. In: The Middle East and the United States. A Historical and Political Reassessment. Ed. D.W. Lesch. Cambridge 2003.
 60. Specia M.: This Is What Victory Over ISIS Looks Like (October 19, 2017) - https://www.nytimes.com/2017/10/19/world/middleeast/islamic-state-reconstruction.html (dostęp: 23.01.2018).
 61. Storm L.: Ethnonational Minorities In the Middle East. Berbers, Kurds, and Palestinians. In: A Companion to the History of the Middle East. Ed. Y.M. Choueeri. Oxford-Carlton 2005.
 62. Terrorist Groups Responsible for the Most Attacks, 2000-2014, Statistica 2018 - https://www.statista.com/statistics/592630/terror-groups-most-attacks-2000-to-2014/ (dostęp: 23.02.2018).
 63. The Kurdish Project - https://thekurdishproject.org/kurdistan-map/kurdish-diaspora/ (dostęp: 27.02.2018).
 64. The World Factbook - https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html (dostęp: 21.01.2018).
 65. Thomashausen S.: Humanitarian Intervention in an Evolving World Order. The Cases of Iraq, Somalia, Kosovo, and East Timor. Pretoria 2002.
 66. Thoraval Y.: Słownik cywilizacji muzułmańskiej. Przeł. P. Latko. Katowice 2002.
 67. Top Results for Yemeni Civil War (2015) - http://research.omicsgroup.org/index.php/Yemeni_Civil_War_(2015)#cite_note-136 (dostęp: 1.02.2018).
 68. Turak N.: Terror Attacks Are Likely to Increase in 2018, with ISIS and al-Qaeda Both Still Dangerous (December 28, 2017) - https://www.cnbc.com/2017/12/28/terror-isis-and-al-qaeda-likely-to-carry-out-more-attacks-in-2018. html (dostęp: 17.02.2018).
 69. Turkey Targets Kurdish Forces in Afrin. The Short, Medium and Long Story (January 22, 2018) - http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42704542 (dostęp: 22.02.2018).
 70. Turkey Targets Kurdish Forces in Afrin. The Short, Medium and Long Story (January 22, 2018).
 71. Turkey to Continue Euphrates Shield Operation in Northern Syria. Erdogan (January 9, 2018) - https://www.reuters.com/article/us-syria-turkey-erdogan/turkeyto-continue-euphrates-shield-operation-in-northern-syria-erdogan-idUSKBN1EY0UN (dostęp: 27.02.2018).
 72. United Nations Security Council: Resolution 2231 (2015) Adopted by the Security Council at its 7488th Meeting, on 20 July 2015 (July 20, 2015) - http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2231(2015) (dostęp: 9.02.2018).
 73. Wejkszner A.: Państwo Islamskie. Narodziny nowego kalifatu? Warszawa 2016.
 74. Wilgenburg van W.: Syrian Monitor Warns for Humanitarian Disaster in Afrin, Calls for International Action (March 10, 2018) - http://theregion.org/article/12991-syrian-monitor-warns-for-humanitarian-disaster-in-afrin-calls-forinternational-action (dostęp: 19.03.2018).
 75. Williams S.E.: Tragedy in Afrin and Ghouta Continues, as Turkey Denies Striking Hospital (March 17, 2018) - https://www.telegraph.co.uk/news/2018/03/17/tragedy-afrin-ghouta-continues-turkey-denies-striking-hospital/ (dostęp: 19.03.2018).
 76. Yemen at the UN - October 2016 Review - http://sanaacenter.org/publications/item/60-yemen-at-the-un.html (dostęp: 2.02.2018).
 77. Zaman A.: Real Target of Erdogan's Olive Branch Could Be US Clout (February 15, 2018) - https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/02/turkey-olivebranch-syria-slows.html (dostęp: 20.02.2018).
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu