BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jachimowski Marek (Uniwersytet Śląski / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Guzek Damian (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Doktor hab. Marian Gierula, prof. UŚ 11 VIII 1955 - 21 IV 2020
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2020, T. 29, s. 7-8
Keyword
Nauczyciele akademiccy, Dziennikarstwo, Komunikowanie społeczne
Academic teachers, Journalism, Social communication
Gierula Marian
Abstract
1 lutego 1980 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, tam przeszedł kolejne stanowiska kariery naukowej. Stopień doktora uzyskał w lutym 1988 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Przedmiotem Jego rozprawy doktorskiej były tygodniki lokalne. Pracę habilitacyjną pod tytułem Polska prasa lokalna 1989-2000. Typologia i społeczne funkcjonowanie na podstawie książki napisanej w języku rosyjskim obronił 22 czerwca 2001 roku na Wydziale Filologii i Dziennikarstwa Państwowego Uniwersytetu Rostowskiego w Rostowie nad Donem w Federacji Rosyjskiej. Od 2003 roku do momentu powstania Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Śląskiego w 2019 roku był kierownikiem Zakładu Dziennikarstwa. Narodziny tego Instytutu nastąpiły, między innymi, za sprawą Jego wieloletnich starań.W świecie nauki Profesor Marian Gierula rozpoznawalny był przez takie cechy, jak: otwartość, szczerość, pracowitość i entuzjazm. Te wyznaczniki osobowości pozwalały Mu mobilizować do twórczej pracy zarówno swoich kolegów, jak i studentów. Jego zaangażowanie i profesjonalizm budziły uznanie w Polsce oraz za granicą. Dziesiątki publikacji naukowych, jakie napisał w języku i polskim, i rosyjskim, oparte zawsze - co należy podkreślić - na badaniach własnych, dotyczyły lokalnych i regionalnych środków masowego przekazu, a także mediów rosyjskich oraz mediów republik postradzieckich. Prace te weszły na stałe do dorobku nauk o komunikacji społecznej i mediach. Wzbogaciły wiedzę medioznawczą oryginalnymi ustaleniami. (fragment tekstu)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.31261/spus.9138
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu