BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępień-Lampa Natalia (University of Silesia in Katowice, Poland)
Title
The Political Context of Reforms and the Condition of the Polish School during the First Term of Rule of Law and Justice
Polityczny kontekst reform i kondycja polskiej szkoły w trakcie pierwszej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2020, T. 29, s. 49-59, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Reforma oświaty, Marketing polityczny, Oświata, Polityka oświatowa
Educational system reforms, Political marketing, Education system, Educational policy
Note
streszcz., summ.
Company
Prawo i Sprawiedliwość
Abstract
W artykule scharakteryzowano najważniejsze zmiany w ustroju szkolnym podjęte w latach 2015-2019 i polityczny kontekst tych zmian. Analizie poddano podwyższenie wieku obowiązkowej edukacji oraz założenia reformy systemu oświaty, w wyniku której m.in. zlikwidowano szkoły gimnazjalne. W dalszej części przedstawiono zdanie opinii publicznej na temat polskiej szkoły oraz wprowadzanej w niej zmiany. Ostatnią kwestią podjętą w opracowaniu są wyniki badania PISA 2018. (abstrakt oryginalny)

The article characterizes the most important changes in the school system undertaken in 2015-2019 and the political context of these changes. The author analyzes the increase in compulsory education age and the assumptions of the education system reform as a result of which junior high schools were closed. The next part presents the public opinion about the Polish school and its implemented change. The final issue taken up in the study is the results of the PISA 2018. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Centrum Badania Opinii Społecznej (2017). Komunikat z Badań Nr 16/2017. Polacy o reformie edukacji. Warszawa.
 2. Centrum Badania Opinii Społecznej (2018). Komunikat z Badań Nr 122/2018. Ocena systemu edukacji po roku od wprowadzenia reformy. Warszawa.
 3. Instytut Badań Edukacyjnych (2019). PISA. Wyniki badania 2018 w Polsce. Warszawa.
 4. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (2014). https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/rusza-rok-szkoly-zawodowcow-cel-odbudowa-szkolnictwa-zawodowego.html/ (dostęp: 18.10.2019).
 5. Ministerstwo Edukacji Narodowej (2016a). http://reformaedukacji.men.gov.pl/o-reformie/uczen-i-rodzic/struktura-szkol-po-zmianach.html/ (dostęp: 18.10.2019).
 6. Ministerstwo Edukacji Narodowej (2016b). http://reformaedukacji.men.gov.pl/o-reformie/uczen-i-rodzic/jak-beda-przebiegaly-zmiany-w-kolejnych-latach.html/ (dostęp: 18.10.2019).
 7. OECD (2019). PISA 2018 Results. What school life means for student's lives. Vol. III. https://www.oecd.org/publications/pisa-2018-results-volume-iii-acd78851-en.htm/ (dostęp: 7.01.2020).
 8. Państwowa Komisja Wyborcza (2019b). https://parlament2015.pkw.gov.pl/349_Wyniki_Sejm.html/ (dostęp: 17.10.2019).
 9. Państwowa Komisja Wyborcza (2019a). https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/ (dostęp: 17.10.2019).
 10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1265 z późn. zm.).
 11. Ustawa z 29 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 35 z późn. zm.).
 12. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).
 13. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.31261/spus.9574
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu