BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziębińska Beata (Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa w Krakowie)
Title
Elżbieta Trafiałek: Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku. Między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym i active ageing
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2016, T. 17, s. 306-311
Keyword
Recenzja, Ludzie starsi, Polityka innowacyjna, Starzenie się społeczeństw, Bezpieczeństwo socjalne, Aktywność zawodowa osób starszych, Jakość życia, Polityka społeczna
Review, Elderly people, Innovation policy, Ageing of the population, Social security, Working activity of the elderly, Quality of life, Societal policy
Note
streszcz.
Abstract
W kręgu inicjatyw badawczych i publikacyjnych Elżbiety Trafiałek znalazła się kolejna praca z obszaru polityki senioralnej. Obok oczywistych wartości poznawczych, prób uporządkowania dyskusji nad definicjami, zakreślenia obszaru badawczego uwrażliwia ona czytelnika na konieczność wielowątkowego potraktowania polityki senioralnej, warunków jej kształtowania i modyfikacji. Spośród publikacji, które wzbogaciły w ostatnim czasie wiedzę na temat politologicznych wymiarów zjawiska starzenia się społeczeństw, tę wyróżnia wprowadzenie do dyskusji nowych wątków i pojęć oraz zwrócenie szczególnej uwagi na demograficzne aspekty polityki, przede wszystkim procesy migracyjne oraz na koncepcję active ageing. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu