BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Osińska-Szymańska Maja
Title
Feministyczna krytyka kulturowych przedstawień ról genderowych
A Feminist Critique of the Cultural Presentation of Gender Roles
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2020, T. 31, s. 29-45, bibliogr. 34 poz.
Keyword
Feminizm, Płeć, Nierówność płci, Pozycja kobiety w społeczeństwie, Aktywność zawodowa kobiet, Tożsamość
Feminism, Gender, Gender inequality, Women's position in society, Female economic activity, Identity
Note
streszcz., summ.
Abstract
W założeniu artykuł ma przybliżyć zagadnienie, jakim jest krytyka kulturowych ról genderowych z perspektywy feministycznej. Autorka przedstawia w nim przemiany kulturowego obrazu kobiety na przestrzeni wieków oraz wpływ ruchów kobiecych na jego zmianę. (abstrakt oryginalny)

The article aims to introduce the issue of the critique of cultural gender roles from the feminist perspective. The author presents the changes in the cultural depiction of women over the centuries and the impact of women's movements on changes in this depiction. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anioł, J. (2014). Kobieta-matka w roli zawodowej. Obrazy pracujących matek w polskich i amerykańskich serialach telewizyjnych. Kultura - Społeczeństwo - Edukacja nr 1(5).
 2. Badinter, E. (1992). Historia miłości macierzyńskiej. Przeł. K. Choiński. Warszawa: Oficyna Wydawnicza VOLUMEN.
 3. Barska, A. (2005). Tożsamość społeczno-kulturowa płci w kontekście ponowoczesnego świata. W: A. Barska, E. Mandal (red.), Tożsamość społeczno-kulturowa płci. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 4. Beard, M. (2018). Kobiety i władza. Manifest. Przeł. E. Hornowska. Poznań: Rebis.
 5. Bem, S.L. (2000). Męskość, kobiecość. O różnicach wynikających z płci. Przeł. S. Pikiel. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 6. Bolen, J.S. (2016). Boginie w każdej kobiecie. Przeł. M. Junkieles. Józefów: Wydawnictwo Yemaya.
 7. Beauvoir, S. de (1953). The Second Sex. London.
 8. Beauvoir, S. de (2014). Druga płeć. Przeł. G. Mycielska, M. Leśniewska. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
 9. Dwa lata temu jeden hashtag zmienił świat. #MeToo (2019). Pobrano z: https://spidersweb.pl/2019/10/metoo-historia-molestwowanie-seksualne.html (data dostępu: 16.10.2020).
 10. Gender. Pobrano z: http://ozkultura.pl/wpis/3757/16 (data dostępu: 16.10.2020).
 11. Gender. Pobrano z: https://sjp.pwn.pl/sjp/gender;2559039.html (data dostępu: 16.10.2020).
 12. Gender: między ideologią a nauką, czyli co to właściwie jest. (2013). Pobrano z: https://histmag.org/Gender-miedzy-ideologia-a-nauka-8845 (data dostępu: 16.10.2020).
 13. Graff, A. (2005). Trzecia fala feminizmu. Pobrano z: http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,53662,2715339.html?disableRedirects=true (data dostępu: 16.10.2020).
 14. Helios, J., Jedlecka, W. (2018). Urzeczywistnianie idei feminizmu w ogólnoświatowym dyskursie o kobietach. Wrocław: E-Wydawnictwo.
 15. Helios, J., Jedlecka, W. (2016). Wpływ feminizmu na sytuację społeczno-prawną kobiet. Wrocław: E-Wydawnictwo.
 16. Hofstede, G., Hofstede, G.J. (2007). Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Przeł. M. Durska. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 17. Kamińska-Rudnicka, M. (2014). Feminizm Simone de Beauvoir jako obraz feminizmu drugiej fali. Pobrano z: http://machinamysli.org/feminizm-simone-de-beauvoir-jako-obraz-feminizmu-drugiej-fali (data dostępu: 16.10.2020).
 18. Kapelusz, A. (2006). Historia baby z wąsami, czyli feminizm wczoraj i dziś. Pobrano z: http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5011 (data dostępu: 16.10.2020).
 19. Kozera, B. (2005). Równość kobiet i mężczyzn. W: A. Barska, E. Mandal (red.), Tożsamość społeczno-kulturowa płci. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 20. Kratochvil, S. (1978). Psychoterapia. [Przeł. A. Ciechanowicz, M. Erhardt-Gronowska]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 21. Krótka historia ruchów działających na rzecz kobiet. Pobrano z: https://dziecisawazne.pl/krotka-historia-ruchow-dzialajacych-na-rzecz-kobiet/(data dostępu: 16.10.2020).
 22. Mandal, E. (2003). Kobiecość i męskość. Popularne opinie a badania naukowe. Warszawa: Żak.
 23. More than 12M "Me Too" Facebook posts, comments, reactions in 24 hours (2017). Pobrano z: cbsnews.com/news/metoo-more-than-12-million-facebook-postscomments-reactions-24-hours/(data dostępu: 16.10.2020).
 24. Nie znają się na matmie, ale świetnie radzą sobie z dziećmi? Rozbrajamy stereotypy o kobietach (2017). Pobrano z: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1715410,4,nie-znaja-sie-na-matmie-ale-swietnie-radza-sobie-z-dziecmirozbrajamy-stereotypy-o-kobietach.read (data dostępu: 16.10.2020).
 25. Obserwatorium Żywej Kultury. Pobrano z: ozkultura.pl (data dostępu: 16.10.2020).
 26. Panuszko, A. (2013). "Chciałabym zgłosić usiłowanie gwałtu...". Policja: proszę przyjść jutro. Pobrano za: https://www.wprost.pl/tylko-u-nas/383677/chcialabym-zglosic-usilowanie-gwaltu-policja-prosze-przyjsc-jutro.html (data dostępu: 16.10.2020).
 27. Paradoksy emancypacji (2013). Pobrano z: http://www.naukaonline.pl/naszeteksty/nauki-humanistyczne/item/34-paradoksy-emancypacji (data dostępu: 16.10.2020).
 28. Pawlak, Z. (2014). Filozoficzne aspekty ideologii "gender". Studia Włocławskie T. 16.
 29. Phillips, A. (1992). Czy feministki muszą zrezygnować z liberalnej demokracji? W: P. Śpiewak (red.), Przyszłość demokracji. Wybór tekstów. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 30. ROPS (2015). Społeczna rola matki - wyzwania współczesnego macierzyństwa. Raport z badania 2015.
 31. Swalby, R. (2017). "Naukowe" podstawy dyskryminacji kobiet? Ona z nimi walczyła. Pobrano z: https://krytykapolityczna.pl/kultura/czytaj-dalej/naukowe-podstawydyskryminacji-kobiet-ona-z-nimi-walczyla/(data dostępu: 16.10.2020).
 32. Szczap, A. (2013). Rodzina w poglądach wybranych filozofów. Wychowanie w Rodzinie T. 7.
 33. Szmaglińska, K. (2015). Aktualność Sigmunda Freuda: aporie teorii queer i ich przezwyciężenie. Folia Philosophica Vol. 33.
 34. Wodzik, J. (2012). Próba ustalenia statusu ciała w filozofii Simone de Beauvoir. W: T. Rachwał, K. Więckowska (red.), (Nad)użycia ciała w kulturze. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.31261/spus.10058
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu