BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skalska Teresa (Vistula School of Hospitality), Rękawek Anna (Vistula School of Hospitality)
Title
The Study of Students' Talents and Skills as the Starting Point in Narrowing the Skills Gap of Human Resources in the Tourism Sector
Source
Journal of Intercultural Management, 2021, vol. 13, nr 1, s. 122-143, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Studenci, Kształcenie
Students, Learning
Note
JEL Classification: J24, I21, M530
summ.
Abstract
Objective: The article refers to the measurement of natural talents and skills of students in an internationalised environment and possible use of empirical research to modify university curricula. The article aims to determine how to design and implement skills models to increase education efficiency and to adapt the curriculum to the labour market expectations.
Methodology: The evaluation was based on three empirical surveys conducted among students of a highly internationalised university: the Gallup test measuring natural talents, the Filipowicz test (measuring skills) and a poll among students, diagnosing their expectations as to student apprenticeships and traineeships.
Findings: Using the aforementioned tools allowed to identify strengths of university students in tourism programmes and to indicate areas for improvement during education.
Value Added: The conclusions drawn from the survey allowed to confront students' skills with employers' expectations and to develop student support methods, e.g. through appropriate modifications of curricula and traineeship programmes. University courses were extended to include modules reinforcing students' enterprise, the management of individual potential, cross-cultural communication and negotiating skills.
Recommendations: Such survey enables the creation of a talent bank among students where their talents - reinforced with the knowledge and skills acquired at university - will help develop their strengths and can be particularly useful in selected posts. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aktywni+ Przyszłość rynku pracy. Raport Gumtree (2017). Retrieved from: www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/04/DELabUW_raport_Aktywni.pdf. Access: 16.01.2019.
 2. Badanie opinii pracodawców dotyczącej luki kompetencyjnej kadr w sektorze turystyki (2017-2018). Sektorowa Rada ds. Kompetencji. Turystyka, PARP.
 3. Dworak, J. (2015). Konsolidacja kształcenia teorii i praktyki na wydziałach zarządzania w wyższych szkołach ekonomicznych. Logistyka, 2, 1434-1440.
 4. Filipowicz, G. (2002). Pracownik w yskalowany, czyli metody i narzędzia pomiaru poziomu kompetencji. Personel 7, 27.
 5. Filipowicz, G. (2019). Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista. Wolters Kluwer Polska SA.
 6. Mapping and performance check of the supply side of tourism education and training. Country Report for Croatia (2016). Retrieved from: https://ec.europa.eu/growth/content/eu-tourism-skills-mapping-and-performance-check-supply-side-tourism. Access: 12.01.2019
 7. Maximize Your Human Capital With Predictive Analytics Talent-Based Hiring (2019). Retrieved from: https://www.gallup.com/services/182954/maximize-human-capital-predictive-analytics.aspx. Access: 15.01.2019
 8. Millennial Survey. Deloitte Report (2016, 2018). Retrieved from: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/raport-millenialsi-2020.html. Access: 15.01.2019.
 9. Młodzi 2011 (2011). Raport Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów.
 10. Narzędzie do badania 11 kompetencji. Jestem przedsiębiorczy (2013). Poznań: Centrum Kompetencji - Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp. J.
 11. Nationwide Human Capital Balance. Report PARP (2019). Retrieved from: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bilans-kapitalu-ludzkiego#wynikibadaniabkl. Access: 10.10.2019.
 12. Piotrowski, M. (2017). Prawne podstawy i wymogi realizacji profilu praktycznego kształcenia. Studia Oeconomica Posnaniensia, 5(3), 165-175.
 13. PwC Survey: do you know how to manage Millennials? (2019). Retrieved from: https://www.icas.com/members/professional-development/how-to-manage-millennials. Access: 2.10.2019.
 14. Rath, T. (2007). Strengths Finder 2.0. Gallup Press.
 15. Recommendation No. 2/2019 of the Sector Skills Council for Tourism (2019). Retrieved form: https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/116/ZACZNIK_15.2D_REKOMENDACJA-RADY-TURYSTYKI-9obowizujcy-od-15.05.2019r._190515.PDF. Access: 19.01.2020.
 16. Wartecka-Ważyńska, A. (2014). Kompetencje zawodowe absolwentów kierunku turystyka i rekreacja Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na rynku pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1(25), 231-248.
 17. Wieczorek-Szymańska, A. (2012). Metody pomiaru kompetencji pracowników w organizacji. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 30, 105-115.
 18. Zintegrowana strategia umiejętności 2030 (2019). Raport Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa.
 19. https://www.gallup.com/cliftonstrengths/en/254033/strengthsfinder.aspx. Access: 5.12.2019.
 20. https://e-kariera.vistula.edu.pl. Access: 5.12.2019.
 21. The skillful corporation (n.d.). Retrieved from: https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-accelerate/our-insights/five-fifty-the-skillful-corporation. Access: 14.05.2021.
Cited by
Show
ISSN
2080-0150
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/joim-2021-0005
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu