BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wrońska Elżbieta Maria (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland), Pukar Przemysław (Bus Communication Before and During a Pandemic)
Title
Bus Communication Before and During a Pandemic
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2021, t. 48, nr 1, s. 29-39, rys., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Pandemia, Transport autobusowy, Transport publiczny, COVID-19, Zarządzanie kryzysowe
Pandemic, Bus transport, Public transport, COVID-19, Crisis management
Note
JEL Classification: R41
summ.
Abstract
This article presents and compares the use of city buses before and during a pandemic. Crisis management of public transport during a pandemic was also discussed. A survey was conducted to check the behavior of travelers at that time. The methods of managing public transport in several Polish cities were compared. Economic aspects such as ticket revenues are considered, and social aspects such as the traveller's approach to imposed restrictions or the use of precautionary measures. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bacha Kebede Debela, n.d. The COVID-19 Pandemic and the Ethiopian Public Administration: Responses and Challenges, Good Public Governance in a Global Pandemic. ed. IIAS Public Governance Series.
 2. Dybiński, R. (2020) Brytyjskie badania obalają mity o ryzykach zarażeń w komunikacji zbiorowej, Transport Publiczny. Available at: https://www.transport-publiczny.pl/mobile/brytyjskie- badania-obalaja-mity-o-ryzykach-zarazen-w-komunikacji-zbiorowej-66134.html [23 April 2021].
 3. Fiszer, K. (2021) Gdynia: Pandemia nie zahamowała inwestycji. Szansa na nowe elektryki i trolejbusy, Transport Publiczny. Available at: https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/ gdynia-pandemia-nie-zahamowala-inwestycji-szansa-na-nowe-elektryki-i-trolejbusy- 67742.html [23 April 2021].
 4. Fletcher, Kim, Amarakoon, Shanika, Haskell, Jacqueline, Penn, Paul, Wilmoth, Megan, Matherly, Deborah, Langdon, Neeli, (2014). A Guide for Public Transportation Pandemic Planning and Response. Transportation Research Board.
 5. Gawlik Natalia (2020) Gdańsk: Do ZTM-u wpłynęło ponad 27 mln zł mniej przez pandemię, Transport Publiczny. Available at: https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/gdansk-do-ztmu- wplynelo-ponad-27-mln-zl-mniej-przez-pandemie-66718.html [23 April 2021].
 6. Kopta, T. (2021) 'Zakażanie koronawirusem w transporcie zbiorowym', ABRYS SP. z o.o., pp. 40-42.
 7. Kozłowski, P. (2020) Bezpieczna komunikacja miejska, Gdynia. Available at: https://www.gdynia. pl/co-nowego,2774/bezpieczna-komunikacja-miejska,552642 [23 April 2021].
 8. Maj Konrad and Skarżyńska Krystyna (no date) Jakie są postawy Polaków wobec epidemii koronawirusa?, Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Available at: https://www.swps.pl/strefa- psyche/blog/relacje/21653-jakie-sa-postawy-polakow-wobec-epidemii-koronawirusa? dt=1617980969086 [23 April 2021].
 9. Malinowski Łukasz and Bogdanowicz Artur (2020) Niemcy: Tylko 0,2% zakażeń koronawirusem w komunikacji zbiorowej, Transport Publiczny. Available at: https://www.transport-publiczny. pl/mobile/niemcy-02-zakazen-koronawirusem-w-komunikacji-zbiorowej-65686.html [23 April 2021].
 10. Nosal Katarzyna, Starowicz Wiesław, n.d. Wybrane zagadnienia zarządzania mobilnością. Transport miejski i regionalny 03/2010, 26-31.
 11. Pomyłka, A. (2020) 'Środki ochrony zastosowane w sektorze kolejowym w związku z epidemią Covid-19', TTS Technika Transportu Szynowego, R. 27, nr 9, pp. 16-20.
 12. Redakcja (2020) Transport zbiorowy strefą wolną od COVID-19, Nakolei. Available at: https:// www.nakolei.pl/transport-zbiorowy-strefa-wolna-od-covid-19/ [23 April 2021].
 13. Redakcja (2020) W autobusie się nie zakazisz? 'Ryzyko zakażeń w środkach komunikacji jest bardzo niskie', Forsal. Available at: https://forsal.pl/transport/artykuly/7981595,w-autobusie- sie-nie-zakazisz-ryzyko-zakazen-w-srodkach-komunikacji-jest-bardzo-niskie.html [23 April 2021].
 14. Redakcja (2021) Warszawa: Trudny rok dla komunikacji. Pasażerów o 40% mniej, Transport Publiczny. Available at: https://www.transport-publiczny.pl/mobile/warszawa-trudny- rok-dla-komunikacji-pasazerow-o-40-mniej-68020.html [23 April 2021].
 15. Redakcja Uniwersytetu SWPS (2020) Wpływ epidemii koronawirusa na emocje i zachowania Polaków, Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Available at: https://www.swps.pl/strefa-psyche/ blog/relacje/21552-wplyw-epidemii-koronawirusa-na-emocje-i-zachowania-polakow [23 April 2021].
 16. Tymczak Piotr (2020) Kraków. Nadal milionowe straty w komunikacji miejskiej. Wpływy ze sprzedaży biletów wciąż są znacznie mniejsze niż przed pandemią, Gazeta Krakowska. Available at: https://gazetakrakowska.pl/krakow-nadal-milionowe-straty-w-komunikacji-miejskiej- wplywy-ze-sprzedazy-biletow-wciaz-sa-znacznie-mniejsze-niz-przed-pandemia/ar/ c1-15162954 [23 April 2021].
 17. Urbanowicz, W. (2020) ZTM Warszawa podsumowuje rok 2019: większe wpływy, mniej gapowiczów, Transport Publiczny. Available at: https://www. t r a n s p o r t - p u b l i c z n y. p l / w i a d o m o s c i / z t m - w a r s z a w a - p o d s u m o w u j e - r o k - 2019-wieksze-wplywy-mniej-gapowiczow-63651.html [23 April 2020].
 18. Urbanowicz Witold (2020) ZTP Kraków o ostrych ograniczeniach: Ratowanie budżetu komunikacji, Transport Publiczny. Available at: https://www.transport-publiczny.pl/mobile/ ztp-krakow-o-ostrych-ograniczeniach-ratowanie-budzetu-komunikacji-64385.html [23 April 2020].
 19. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (2021) RAPORT 2020. Available at: https://www.ztm. waw.pl/wp-content/uploads/2021/03/Raport_roczny_2020.pdf [23 April 2020]. ZKM, G. (2020) Koronawirus - działania profilaktyczne Zarządu Komunikacji Miejskiej, ZKM Gdynia. Available at: https://zkmgdynia.pl/wiadomosc/koronwairus-dzialania-profilaktyczne- zarzadu-komunikacji-miejskiej [23 April 2020].
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2021.01.003
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu