BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaczynowski Lech (Wydział Zarządzania w Ciechanowie (WSM)), Jaczynowska Emilia (Wydział Zarządzania w Ciechanowie (WSM))
Title
ABC - Atanasoff Berry Computer - 1939
Source
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2007, t. 1, nr 1-4, s. 105-113, fot., bibliogr. 13 poz.
Research Yearbook Faculty of Management in Ciechanów
Keyword
Odkrycia naukowe, Komputeryzacja rachunkowości, Historia, Etyka
Scientific discoveries, Computerization of accounting, History, Ethics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Powszechnie uznaje się w Polsce, że pierwszym cyfrowym komputerem działającym na lampach elektronowych był ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), konstrukcja zaprezentowana w 1945 r. na Uniwersytecie Pensylwania przez Johna P. Eckerta i Johna W. Mauchly'ego. Zupełnie nieznany jest fakt, że w 1973 r. odebrane zostały tym konstruktorom prawa patentowe, wyrokiem sądu w Minneapolis, bo jak czytamy w sentencji wyroku - nie stworzyli oni sami, tylko wykorzystali znaną im podstawową ideę, opracowaną jeszcze w 1939 r. przez Johna Atanasoffa i Clifforda Berry'ego i nie wspomnieli nawet o tym. W opracowaniu niniejszym przedstawiono historię powstania ABC (Atanasoff - Berry Computer) na Uniwersytecie Iowa.(abstrakt oryginalny)

In Poland, it is generally acknowledged that the first digital computer working on electron tubes, was the ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), a construction presented in 1945 at the University of Pennsylvania by John P. Eckert and John W. Mauchly. It is completely unknown however, that in 1973 the constructors were deprived of their patent rights with the order of the court in Minneapolis because, as we can read in the sentence of the order - they did not create it themselves, but used a known to them basic idea worked out in 1939 by John Atanasoff and C. Berry, and they did not even mention it. In this paper, the history of ABC's (Atanasoff - Berry Computer) creation at the University of Iowa has been presented.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bellis M. (2007) The Atanasoff - Berry Computer the Ferst Electronic Computer (http://inventors.about.com/libary/weekly/aa 050898.htm)
 2. Cankor J. (2006) Džon Vincent Atanasov - baštata na komputera, "BG NAUKA"
 3. Case C. (2000) Featured Story ABC: John Atanasoff and Clifford Berry (http/ inventors.about.com/library/blatanasoff.berry.htm)
 4. Marinova N. (2000) Džon Atanasov (s"zdatelat na s"vremennia comput"r) "Personal Computer World - Bulgaria" Nr 12 s. 15-17
 5. Marinova N. (2001) Džon Atanasov - s"zdatel na EIM. "EIM Svat" nr 10
 6. Marinov B., Šojter H. (2004) Džon Atanasov - b"lgarskiat genij "Matemat. forum" VI Nr 1 s. 20-23
 7. Mollenhoff C. R. (1988) Atanasoff, Forgotten Father of Computer. ISU Press
 8. Momčilov K. (2003) Džon Atanasov i raždaneto na komput"ra "Novo vreme" LXXVIII Nr 9 s. 77-88
 9. Nowakowski Z., Sikorski (1995) Informtyka bez granic (wyd. III) MIKOM.
 10. Sendov B. (2003) Vekoven ubilej na Džon Atanasov "Nauka" XIII Nr 4 s. 14-22
 11. Shishkov O. (ed.) (2001) John Atanasoff: The Father of the Computer. Tangra Publ. House. Sofia
 12. Šiškov D. (2002) Džon Atanasov: Genialniat amerikanski otkrivatel: kojto se gordeeše s" s svoa b"lgarski proizhod. Tangra - Sofia
 13. Zlateva M. (red.) (2005) Džon Atanasov i nova civilizacia. Univ. Izd. "Sv. Kliment Ohridski" (prev. ot angl.)
Cited by
Show
ISSN
1897-4716
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu