BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rusinek Jan (Wydział Zarządzania w Ciechanowie (WSM))
Title
Algorytm permutowania w TeX-u zastosowany do informatyzacji procesu egzaminacyjnego
Algorithm of TeX Permutation Applied for Introducing Information Technology into the Examination Process
Source
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2007, t. 1, nr 1-4, s. 153-174, bibliogr. 6 poz.
Research Yearbook Faculty of Management in Ciechanów
Keyword
Algorytmy, Teoria liczb, Egzaminy, Rozwiązywanie testów
Algorithms, Number theory, Exams, Tests solving
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy zaprezentowana jest metoda tworzenia permutowanych testów egzaminacyjnych. Program realizujący to zadanie jest napisany w języku TeX i wykorzystuje charakterystyczne dla tego języka algorytmy i pomysły.(abstrakt oryginalny)

The paper presents a program for creating examination tests. The program is written in TeX and is based on randomizing and permutation algorithms.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Abrahams P., Hargreaves K., Berry K., (1990) TeX for the Impatient, Addison-Wesley
  2. Borde A., TeX w przykładach, ftp://ftp.gust.org.pl/pub/GUST/contrib/TBE/tbe.pdf
  3. Eijkhout V., TeX by Topics. A TeXnician's Reference, http://www.gust.org.pl/doc/documentation
  4. Knuth D. E. (2005), TeX Przewodnik użytkownika, WNT
  5. Lamport L. (1992), LaTeX: System przygotowywania dokumentów. Przewodnik użytkownika i podręcznik, Ariel, Kraków
  6. Oetiker T, Partl H., Hyna I., Schlegl E., Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX 2ε, ftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/info/lshort/polish
Cited by
Show
ISSN
1897-4716
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu