BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Evci Uğurcan (University of California)
Title
Regional Correction of the Flis-Słomczyński-Stolicki Formula : the Case of Turkish Elections
Poprawka na zróżnicowanie regionalne do formuły flisa, Słomczyńskiego i Stolickiego : przypadek wyborów w Turcji
Source
Decyzje, 2020, nr 34, s. 31-48, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
Keyword
Wybory parlamentarne, System wyborczy, Symulacja
Parliamentary election, Voting system, Simulation
Note
streszcz., summ.
Country
Turcja
Turkey
Abstract
W artykule zaproponowano korektę formuły Flisa-Słomczyńskiego-Stolickiego (2019, 2020) (dalej: formuła FSS) dla krajów o dużym regionalnym zróżnicowaniu okręgów wyborczych pod względem podziałów politycznych. Formuła FSS szacuje przydział mandatów według metody Jeffersona-D'Hondta tylko przy użyciu rozkładów głosów w skali kraju, a także innych, łatwo dostępnych parametrów systemu wyborczego. Formuła nie daje jednak dokładnych szacunków w krajach, w których występują kandydaci niezależni, partiom mniejszościowym są przyznane specjalne prawa, istnieją znaczne różnice w wielkości okręgów i jest zauważalny nierówny podział głosów ze względu na podziały etniczne lub regionalne. Proponuję podział krajowego rozkładu głosów na regiony spełniające w sobie założenia formuły FSS. Stosując formułę do regionów składających się z historycznie i politycznie jednorodnych okręgów, pokazuję, że szacunki formuły FSS stają się znacznie dokładniejsze. Stosując korektę regionalną do wyborów parlamentarnych w Turcji w 2018 r. jako głównego studium przypadku oraz do innych wyborów w Turcji w latach 2007-2015, pokazuję, że zastosowanie wzoru z korektą osobno do trzech regionów poprawia jakość szacunków według indeksu Loosemore-Hanby o 2,1% do poziomu 3,41% (95% CI). Stosowanie formuły FSS z korektą może znacząco poprawić jej szacunki w krajach takich jak Hiszpania, Peru czy Belgia. (abstrakt oryginalny)

This paper proposes a correction to the Flis-Słomczyński-Stolicki (2019, 2020) formula for countries with large variation among their districts in terms of political divisions. The Flis-Słomczyński-Stolicki formula (FSS formula) estimates seat allocations under the Jefferson-D'Hondt method by using national vote shares, as well as other parameters that are often readily available. However, the FSS formula does not yield precise estimates in those countries where there are independent candidates, special rights assigned to minority parties, significant variation in district sizes, or an unequal distribution of votes due to ethnic or other regional divisions. Hence, I propose dividing the national distribution of votes into regions that satisfy the assumptions of the FSS formula within their district borders. By applying the FSS formula to regions consisting of historically and politically homogenous districts, I demonstrate that the formula's estimates become significantly more precise. For instance, by applying the regional correction to the 2018 Turkish Parliamentary elections, as well as other Turkish elections between 2007 and 2015, I show that the formula with the correction in three separate regions improves the Loosemore-Hanby goodness of fi t estimates from 2.1 to 3.41 percentage points (95% CI). Thus, the correction might significantly improve the estimates of the FSS formula in various countries, including Spain, Peru, and Belgium. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bakke, E., & Sitter, N. (2005). Patterns of stability: Party competition and strategy in central Europe since 1989. Party Politics, 11(2), 243-263.
 2. Balinski, M.L., & Young, H.P. (1978). Stability, coalitions, and schisms in proportional representation systems. The American Political Science Review, 72(3) 848-858.
 3. Blau, A. (2001). Partisan bias in British general elections. British Elections & Parties Review, 11(1), 46-65.
 4. Bochsler, D. (2010). Who gains from apparentments under D'Hondt? Electoral Studies, 29(4), 617-627.
 5. Calvo, E., & Rodden, J. (2015). The Achilles heel of plurality systems: Geography and representation in multiparty democracies. American Journal of Political Science, 59(4), 789-805.
 6. Cox, G.W. (1997). Making votes count: Strategic coordination in the world's electoral systems. Cambridge University Press.
 7. Evci, U., Kaminski, M.M. (2020). Shot in the foot: unintended political consequences of electoral engineering in the Turkish parliamentary elections in 2018. Turkish Studies. DOI: 10.1080/14683849.2020.1843443.
 8. Evci, U., Kaminski, M.M. (2021). Strzał w stopę. Niezamierzone konsekwencje polityczne manipulacji wyborczej w tureckich wyborach parlamentarnych w 2018 roku. Decyzje, 34, 49-65.
 9. Flis, J., Słomczyński, W., & Stolicki, D. (2018). Pot and ladle: Seat allocation and seat bias under the Jefferson-D'Hondt method. arXiv preprint arXiv:1805.08291.
 10. Flis, J., Słomczyński, W., & Stolicki, D. (2019). Kociołek i chochelka: Formuła szacowania rozkładu mandatów metodą Jeffersona-D'Hondta. Decyzje, 32, 5-40.
 11. Flis, J., Słomczyński, W., & Stolicki, D. (2020). Pot and ladle: A formula for estimating the distribution of seats under the Jefferson-D'Hondt method. Public Choice, 182(1-2), 201-227.
 12. Grigoriadis, I.N. (2016). The Peoples' Democratic Party (HDP) and the 2015 elections. Turkish Studies, 17(1), 39-46.
 13. Gudgin, G., & Taylor, P. J. (2012). Seats, votes, and the spatial organisation of elections. ECPR Press.
 14. Haberturk. (2018). Bolgelere gore secim sonuclari. https://www.haberturk.com/secim/secim2018/genel-secim/bolgeler
 15. Janson, S. (2014). Asymptotic bias of some election methods. Annals of Operations Research, 215(1), 89-136.
 16. Kaminski, M.M. (2018a). Spoiler effects in proportional representation systems: Evidence from eight Polish parliamentary elections, 1991-2015. Public Choice, 176(3-4), 441-460.
 17. Kaminski, M.M. (2018b). Spoilery w systemach reprezentacji proporcjonalnej: Analiza ośmiu polskich wyborów parlamentarnych, 1991-2015. Decyzje, 30, 5-32.
 18. Kaminski, M.M. (2001). Coalitional stability of multi-party systems: Evidence from Poland. American Journal of Political Science, 45(2). 294-312.
 19. Kaminski, M.M. (2002). Do parties benefit from electoral manipulation? Electoral laws and heresthetics in Poland, 1989-93. Journal of Theoretical Politics, 14(3), 325-358.
 20. Karpov, A. (2015). Alliance incentives under the D'Hondt method. Mathematical Social Sciences, 74, 1-7.
 21. Katz, J.N., & King, G. (1999). A statistical model for multiparty electoral data. American Political Science Review, 93(1) 15-32.
 22. Konda. (2018). Temmuz '18 Barometresi. https://konda.com.tr/wp-content/uploads/2018/07/1807_KONDA_24HaziranSecimleriSandikAnalizi.pdf
 23. Latner, M., & McGann, A. (2005). Geographical representation under proportional representation: The cases of Israel and the Netherlands. Electoral Studies, 24(4), 709-734.
 24. Leutgäb, P., & Pukelsheim, F. (2009). List apparentements in local elections: A lottery. Homo Oeconomicus, 26(3/4), 489-500.
 25. Linzer, D.A. (2012). The relationship between seats and votes in multiparty systems. Political Analysis, 20(3). 400-416.
 26. Loosemore, J., & Hanby, V. J. (1971). The theoretical limits of maximum distortion: Some analytic expressions for electoral systems. British Journal of Political Science, 1(4), 467-477.
 27. Maps of World. (2017). Map of Turkey Geographical Regions. Retrieve From: https://www.mapsofworld.com/turkey/geography/
 28. McLean, I. (1991). Forms of representation and systems of voting. In D. Held (Ed.), Political Theory Today (pp. 172-196). Stanford University Press
 29. Ministerio del Interior. [Spain.] (2019). Consulta de Resultados Electorales. http://www.infoelectoral.mir.es/min/busquedaAvanzadaAction.html?vuelta=1&codTipoEleccion=2&codPeriodo=201904&codEstado=99&codComunidad=10&codProvincia=0&codMunicipio=0&codDistrito=0&codSeccion=0&codMesa=0
 30. Norton, P. (1997). The case for first-past-the-post. Representation, 34(2), 84-88.
 31. Özbudun, E. (1996). Democratization in the Middle East: Turkey-How far from consolidation? Journal of Democracy, 7(3), 123-138.
 32. Sayarı, S. (1992). Politics and economic policy-making in Turkey, 1980-1988. In T.F. Nas and M. Odekon (Ed.), Economics and Politics of Turkish Liberalization, (pp. 26-43). Lehigh University Press.
 33. Taagepera, R., & Shugart, M. S. (1989). Seats and votes: The effects and determinants of electoral systems. Yale University Press.
 34. Yeğen, M. (2004). Citizenship and ethnicity in Turkey. Middle Eastern Studies, 40(6), 51-66.
 35. Yeğen, M. (2009). "Prospective-Turks" or "Pseudo-Citizens": Kurds in Turkey. The Middle East Journal, 63(4), 597-615.
 36. Yüksek Seçim Kurulu. [Supreme Election Council.] (2020). YSK web portal. http://www.ysk.gov.tr/
Cited by
Show
ISSN
1733-0092
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.145
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu