BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hadław Maciej (University of Technology in Rzeszów, Poland), Żabiński Tomasz (University of Technology in Rzeszów, Poland)
Title
A New Perspective for the Application of the Activity Based Costing Method in Manufacturing Companies Using MES Class Systems
Nowa perspektywa zastosowania metody Activity Based Costing w firmach produkcyjnych wykorzystujących systemy klasy MES
Source
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, nr 2 (56), s. 30-42, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Rachunek kosztów działań, Optymalizacja
Activity Based Costing (ABC), Optimalization
Note
JEL Classification: D24
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest omówienie nowej perspektywy praktycznego wykorzystania metody Activity Based Costing do rozliczania kosztów w firmach produkcyjnych wykorzystujących nowoczesne systemy klasy MES. W omawianym przykładzie wykorzystano dane pochodzące z firmy z branży metalowej. Zaprezentowano, jak wyko- rzystanie oprogramowania służącego do automatycznej rejestracji danych z maszyn może w dużym stopniu wyeliminować wady metody Activity Based Costing oraz przyczynić się do znacznej optymalizacji w zakresie kalkulacji kosztów produktu. Obliczenia wykonano na przykładzie jednej maszyny produkcyjnej realizującej trzy różne zlecenia produkcyjne. Wykazano, że działanie na styku IT i analiz finansowych może przynieść pożądane korzyści w zakresie automatyzacji analizy danych oraz eliminacji błędów ludzkich dzięki wykorzystaniu platform sprzętowo-programowych integrujących najnowsze rozwiązania z zakresu IT i automatyki przemysłowej.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to present a new perspective for the practical use of the Activity Based Costing method for cost accounting in manufacturing companies using modern MES systems. In this example, the data from a company in the metal industry has been studied. The article shows how the use of software for automatic registration of data from machines can significantly eliminate the disadvantages of the Activity Based Costing method and contribute to relevant optimization in the field of product costing. The calculations were made based on the example of one manufacturing machine carrying out three different production orders. It was shown that operating at the interface between IT and financial analysis can bring the desired benefits in the field of data analysis automation and the elimination of human error thanks to the use of hardware and software platforms integrating the latest IT and industrial automation solutions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cardos I. R., and Pete, S. (2011). Activity-based costing (ABC) and activity-based management (ABM) implementation - is this the solution for organizations to gain profitability?, Romanian Journal of Economics, 1(41), 151-168.
 2. Charaf, K., and Bescos, P. (2014). Activity-based costing in Morocco. Cost Management (May/June), 14-21.
 3. Choudhary, A. K., Harding, J. A., and Tiwari, M. K. (2009). Data mining in manufacturing: a review based on the kind of knowledge. Journal of Intelligent Manufacturing, 20(5).
 4. CIMA. (2018). Management accounting. Kaplan Publishing.
 5. Cooper, R., and Kaplan, R. S. (1988). Measure costs right: Make the right decision. Harvard Business Review, (September - October).
 6. Heimel, J., Lohnert, P., Michel, U., Ropers, J., Tretter, H., and Waniczek, M. (2012). Controlling process model. Haufe-Lexware, (18).
 7. Horváth, P. (2011). Controlling. Vahlen.
 8. Kaplan, R. S., and Anderson, S. R. (2007). Time driven activity based costing. Harvard Business School Press.
 9. Kim, Y. W., and Ballard, G. (2001). Activity-based costing and its application to lean construction (The 9th annual conference of the Int'l. Group for Lean Construction, National University of Singapore, August).
 10. Materac, J. (2020). Controlling jako koncepcja zorientowana na wynik. Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek, 1(57).
 11. Nesterak, J. (2013). Ewolucja controllingu w Polsce i na świecie. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, (905), 39-40.
 12. Reyhanoglu, M. (2004). Activity-based costing system advantages and disadvantages. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/228301164_Activity-Based_Costing_System_Advan- tages_and_Disadvantages
 13. Velmurugan and Manivannan Senthil. (2010). The success and failure of activity-based costing systems. Journal of Performance Management, 23(2), 3.
 14. Wang, K. (2007). Applying data mining to manufacturing: the nature and implications. Journal of Intelligent Manufacturing, 18, 487-495.
 15. EDOCS Systems. (2020). Retrieved from www.edocssystems.com
Cited by
Show
ISSN
1507-3858
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2020.2.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu