BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąkała Anna Maria (University of Lodz, Poland), Molenda Marek (University of Lodz, Poland)
Title
Using Moodle as a Response System for Higher Education in Poland: Benefits and Challenges
Zastosowanie Moodle jako interaktywnego systemu odpowiedzi w kontekście edukacji wyższej w Polsce: zalety i wyzwania
Source
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, nr 4 (58), s. 33-49, rys., tab., bibliogr. poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Zdalne nauczanie
Higher education, e-learning
Note
JEL Classification: I200, I230
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł bada reakcje słuchaczy na nowy format kursu wprowadzony na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Kurs zawierał interaktywny komponent z zadaniami online w czasie rzeczywistym w sali wykładowej. Zamiast korzystać z dedykowanych systemów odpowiedzi, autorzy wykorzystali zadania Moodle LMS (Learning Management System), aby sprawdzić możliwość zastosowania ich w tym charakterze. Można więc stwierdzić, że pomimo niedostatków interfejsu użytkownika, ten i podobne systemy są nadal dobrą opcją dla interaktywnych zajęć prowadzonych stacjonarnie. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczestników wskazują, że kurs został ogólnie dobrze przyjęty, choć nie wszystkie jego elementy zostały w równym stopniu docenione przez studentów. W szczególności wydaje się, że istnieje znaczna różnica w odbiorze pytań otwartych i zamkniętych zastosowanych w kursie. Różnica ta może być rozpatrywana z różnych perspektyw, np. wygoda a niezbędny wysiłek włożony w naukę, zapamiętywanie informacji a nabywanie umiejętności. W artykule przedstawiono implikacje pedagogiczne, które mogą pomóc w rozwiązaniu powyższych problemów.(abstrakt oryginalny)

The paper explores learners' responses to a new course format introduced in the Faculty of Philology at the University of Łódź. The course contained an interactive component with online tasks conducted in real time in the classroom. Instead of using dedicated Response Systems, we adopted Moodle LMS to verify whether it may be successfully used in that capacity. It may be concluded that despite its dated UI this system is still a viable option for offering interactive in-class instruction. The results of the student survey indicate that the course was well-received, although not all of its components were equally appreciated by the students. In particular, there was a significant difference between the reception of Open-Ended and Close-Ended questions. This difference might be explored from various perspectives, e.g. convenience vs learning effort or memorization vs acquiring skills The paper offers pedagogical implications which may help deal with the aforementioned problems.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arnesen, K., Sivertsen Korpås, G. S., Hennissen, J. E. & Birger Stav, J. (2013). Experiences with the use of various pedagogical methods utilizing a student response system - motivation and learning outcome. The Electronic Journal of e-Learning, 11(3), Springer, 169-181.
 2. Auras, R., & Bix, L. (2007). Wake UP! The effectiveness of a student response system in large packaging classes. Packaging Technology and Science, 20(3), 183-195.
 3. Azouzi, S., Ghannouchi, S., & Brahmi Z. (2017). Modeling of a collaborative learning process with business process model notation. Lecture Notes in Business Information Processing, 95-104.
 4. Barr, M. L. (2017). Encouraging college student active engagement in learning: Student response methods and anonymity. Journal of Computer Assisted Learning, 33(6), 621-632.
 5. Bojinova, E., & Oigara, J. (2013). Teaching and learning with clickers in higher education International. Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 25(2), 154-165.
 6. Chien, Y.-T., Chang, Y.-H., & Chang, C.-Y. (2016). Do we click in the right way? A meta-analytic review of clicker-integrated instruction. Educational Research Review, (17), 1-18. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.edurev.2015.10.003
 7. Educause. (2019). 2019 horizon report. Retrieved from https://library.educause.edu/resources/ 2019/4/2019-horizon-report
 8. Fazlagic, J. et al. (2017). Szkoła dla innowatora. Ekspertyza. Kalisz: Ośrodek Szkolenia Nauczycieli.
 9. Firmin, M. W., & Genesi, D. J. (2013). History and implementation of classroom technology. The Procedia - Social and Behavioral Sciences, (93), 1603-1617.
 10. Fotaris, P., Mastoras, T., Leinfellner, R., & Rosunally, Y. (2016). Climbing up the leaderboard: An empirical study of applying gamification techniques to a computer programming class. The Electronic Journal of e-Learning, 14(2), 94-110.
 11. Fuad, M., Deb, D., Etim, J. & Gloster, C. (2018). Mobile response system: A novel approach to interactive and hands-on activity in the classroom. Educational Technology Research and Development, 66, 493-514.
 12. Guthrie, R., & Carlin, A. (2004). Waking the dead: Using interactive technology to engage passive listeners in the classroom (AMCIS 2004 Proceedings), (358).
 13. Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81- 112. Retrieved from https://doi.org/10.3102/003465430298487
 14. Hwang I., Wong K., Lam, S. L., & Lam, P. (2015). Student response (clicker) systems: Preferences of biomedical physiology students in Asian classes. The Electronic Journal of e-Learning, 13(5), 319-330.
 15. Kulik, J. A., & Kulik, C.-L. C. (1988). Timing of feedback and verbal learning. Review of Educational Research, (58), 79-97.
 16. Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge: Cambridge University Press.
 17. Madej, M., Faron, A., & Macjewski, W. (2016). E-learning w dydaktyce szkoły wyższej - założenia, doświadczenia, rekomendacje. Wrocław: WSH.
 18. Papadopoulos, P. M., Natsis, A., Obwegeser, N., & Weinberger, A. (2018). Enriching feedback in audience response systems: Analysis and implications of objective and subjective metrics on students' performance and attitudes. Journal of Computer Assisted Learning, 35(2), 1-12. Retrieved from https://doi.org/10.1111/jcal.12332
 19. Pappas, Ch. (2020). The best learning management systems (2020 update). Retrieved from https:// elearningindustry.com/the-best-learning-management-systems-top-list
 20. Redlarski, K., & Garnik, I. (2014). Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym. In B. A. Basińska, & I. Garnik (Eds.), Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy (pp. 77-94). Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
 21. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (2016). Retrieved from https:// eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
 22. Smith, H., Higgins, S., Wall, K., & Miller, J. (2005). Interactive whiteboards: boon or bandwagon? A critical review of the literature. Journal of Computer Assisted Learning, (21), 91-101
 23. Srokowski, Ł. (2015) Aktywność uczniów: świadoma nauka i budowanie postaw obywatelskich. In G. Mazurkiewicz (Ed.), Jak zbudować dobra szkołę (pp. 297-310). Kraków Jagiellonian University Press.
 24. Stav, J., Nielsen, K., Hansen-Nygård, G., & Thorseth, T. (2010). Experiences obtained with integration of student response systems for iPod touch and iPhone into e-learning environments. Electronic Journal of e-Learning, 8(2), 179-190.
 25. Tanner, H., & Jones, S. (2007). Using video-stimulated reflective dialogue to learn from children about their learning with and without ICT, Technology. Pedagogy & Education, (16), 321-335.
 26. Thalheimer, W. (2003). The learning benefits of questions. Work-Learning Research. Retrieved from www.work-learning.com/catalog.html
 27. Turula, A. (2014). Kiedy dydaktyka akademicka jest nowoczesna: O potrzebie dywersyfikacji kształcenia na odległość. Kultura i Polityka, (16), 45-63.
 28. Wagner, E. (2015). Survey research. In B. Paltridge, & A. Phakiti (Eds.), Research methods in applied linguistics: A practical resource (pp. 83-100). Bloomsbury.
 29. Wang, Y.-H. (2018). Interactive response system (IRS) for college students: Individual versus cooperative learning. Interactive Learning Environments, 26(7), 943-957.
Cited by
Show
ISSN
1507-3858
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2020.4.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu