BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziembek Damian (Czestochowa University of Technology, Poland)
Title
Project Management Support Systems in the Saas Model in the Activity of Virtual Organizations
Systemy wspomagania zarządzania projektem w modelu SaaS w działalności organizacji wirtualnych
Source
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, nr 4 (58), s. 93-110, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Zarządzanie projektem, Systemy zarządzania, Model SaaS, Przedsiębiorstwo wirtualne
Project management, Management system, SaaS Model (Software as a Service), Virtual enterprise
Note
JEL Classification: D8
streszcz., summ.
Abstract
Współcześnie coraz popularniejszym sposobem nabycia i użytkowania systemów informatycznych, takich jak systemy wspomagające zarządzanie projektem, jest model Software as a Service. Model SaaS polega na odpłatnym udostępnianiu w przestrzeni internetowej systemów informatycznych, z których użytkownicy mogą korzystać w trybie online. Celem artykułu jest analiza możliwości zastosowania systemów wspomagających zarządzanie projektami oferowanych w modelu SaaS w działalności organizacji wirtualnej. W artykule na wstępie omówiono organizacje wirtualne, podkreślając jej cechy, strukturę i rolę technologii IT dla jej funkcjonowania. W dalszej części przedstawiono ogólną charakterystykę modelu SaaS oraz podkreślono korzyści i zagrożenia związane z użytkowaniem systemów PMS w modelu SaaS. Następnie zasygnalizowano różnorodne uwarunkowania związane z nabyciem i użytkowaniem systemów PMS w formie usługi do wspomagania działalności organizacji wirtualnej. W końcowej części pracy wymieniono niektóre systemy PMS dostępne w modelu SaaS, które mogą wspierać działalność krajowych i międzynarodowych organizacji wirtualnych.(abstrakt oryginalny)

Nowadays, the Software as a Service model is an increasingly popular method of acquiring and using IT systems such as project management support systems. The SaaS model consists in making IT systems available in the Internet space for a fee, which users can use online. The aim of the article is to analyse the possibilities of using project management support systems offered in the SaaS model in the activities of a virtual organization. The article introduces virtual organizations, emphasizing their features, structure and the role of IT technology in their functioning. The next section presents the general characteristics of the SaaS model and highlights the benefits and risks of using PMS systems in the SaaS model. Then, various conditions related to the purchase and use of PMS systems were signalled in the form of a service supporting the activities of a virtual organization. Finally, some PMS systems available in the SaaS model that can support the activities of domestic and international virtual organizations were listed.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. (2009). Fourth Edition. Project Management Institute.
 2. Askarzai, W. (2013). Outline of a process model for virtual organizations: a research perspective. International Journal of Business and Management Tomorrow, 3(6)
 3. Bajdor, P., & Dziembek, D. (2015). Concept of information strategy of virtual organization using the cloud computing solutions. Applied Mechanics and Materials, (795), October, 61-68
 4. Burma, Z. A. (2014). New organization structures: Virtual organizations. International Journal of Engineering and Applied Sciences, 6(2).
 5. Burn, J., Marshall, P., & Barnett, M. (2002). Ebusiness strategies for virtual organisations. Oxford: Butterworth-Heinermann.
 6. Cicibaş, H., Unal, O., & Demir, K. (2010). A Comparison of Project Management Software Tools (PMST) (Proceedings of the 2010 International Conference on Software Engineering Research & Practice, SERP 2010, July 12-15, 2010). Las Vegas, Nevada, USA, 2 Volumes.
 7. Cretu, L. G. (2012). Cloud-based virtual organization engineering. Informatica Economică, 16(1).
 8. Culo, K. (2016). Virtual organization - the future has already begun. Media, Culture and Public Relations, 7(1).
 9. Dziembek, D. (2010). Oprogramowanie dostarczane w formie usługi dla wspomagania działalności organizacji wirtualnej. W: R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Opole: Oficyna Wydawnicza PTZP.
 10. Godse, M., & Mulik, S. (2009). An approach for selecting Software-as-a-Service (SaaS) product. (Proceedings of the IEEE International Conference on Cloud Computing, Bangalore, 21-25 September 2009).
 11. Kulkarni, G., Gambhir, J., & Palwe, R. (2012). Cloud computing-software as service. International Journal of Computer Science & Information Technology Research Excellence, 2(1), Jan-Feb.
 12. Kundu, J., Bishoi, T., Bhattacharya, M., & Chowdhury, A. (2015.) Project management software - an overview. International Journal of Current Innovation Research, 1(6), 129-135.
 13. Larsen, K. R., & McInerney, C. R. . (2002). Preparing to work in the virtual organization. Information & Management, (39).
 14. Lassila, A., & Sääksjärvi, M. (2005). Role of the customer value in the software as a service concept. (International Federation for Information Processing Digital Library; Challenges of Expanding Internet: E-Commerce, E-Business, and E-Government).
 15. Marti, M., Kathryn, P., & O'Brien, L. (2005). AIC project management software: page 1 practical applications for improved project management. Minneapolis: SRF Consulting Group, Inc.
 16. Norita, A., and Laplante, P. (2006). Software project management tools: making a practical decision using AHP (Proceedings of the 30th Annual IEEE/NASA Software Engineering Workshop, 24-28 April 2006, Columbia, Maryland, USA, pp. 76-84).
 17. O'Loughlin, E. (2019). Project management user research report. Capterra, July 9.
 18. PMI - Project Management Institute. (2013). A guide to the project management body of knowledge. Warszawa: Management Training & Development Center.
 19. Spałek, S. (2011). Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami w przedsiębiorstwie. In R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie (pp. 343-349). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
 20. Szwabe, M. (red.). (2007). Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych. Planowanie i realizacja. Kraków: Wydawnictwo Oficyna.
 21. Tan, C., Liu, K., & Sun, L. (2013). A design of evaluation method for SaaS in cloud computing. Journal of Industrial Engineering and Management, 6(1), 50-72.
Cited by
Show
ISSN
1507-3858
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2020.4.07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu