BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dankiewicz Przemysław (Novaster So. z o.o), Hernes Marcin (Wroclaw University of Economics and Business, Poland), Walaszczyk Ewa (Wroclaw University of Economics and Business, Poland), Tutak Piotr (Wroclaw University of Economics and Business, Poland), Chomiak-Orsa Iwona (Wrocław University of Economics and Business, Poland), Rot Artur (Wroclaw University of Economics and Business, Poland), Kozina Agata (Wroclaw University of Economics and Business, Poland), Fojcik Marcin (Western Norway University of Applied Sciences, Norway), Dyvak Mykola (West Ukrainian National University, Ukraine), Franczyk Bogdan (University of Leipzig, Germany)
Title
Smart Payment Terminal in Energy Payment for Electric and Hybrid Cars
Wykorzystanie urządzenia Smart Payment Terminal w realizacji płatności za energię przez użytkowników samochodów elektrycznych i hybrydowych
Source
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, nr 4 (58), s. 111-126, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Pojazdy elektryczne, Innowacje, Innowacyjność produktu, Systemy bezobsługowe
Electric vehicles, Innovations, Product innovation, Unmanned systems
Note
JEL Classification: O14, L64, L81
streszcz., summ.
Abstract
Współcześnie bardzo istotnym zadaniem jest ograniczanie zanieczyszczenia środowiska dzięki zmniejszeniu emisji spalin samochodowych. Zwiększenie poziomu samoobsługi w realizacji usług przez klientów zmusza firmy do usprawnienia procesu sprzedaży. Jedną z innowacji stosowanych na całym świecie jest wykorzystanie ekranów dotykowych. Punkty ładowania samochodów elektrycznych często znajdują się na stacjach benzynowych, gdzie sprzedawca obsługuje proces płatności. Jednak coraz więcej stacji ładowania znajduje się w innych miejscach, takich jak, np. centra handlowe, stacje paliw, parkingi przy autostradzie, gdzie nie ma obsługi. W takich przypadkach doładowanie samochodu wymaga wykorzystania aplikacji mobilnej w celu realizacji płatności, często musi nastąpić przedpłata lub nastąpić połączenie z kontem bankowym klienta. Nie ma możliwości zapłaty gotówką ani otrzymania faktury. Celem artykułu jest przedstawienie urządzenia Smart Payment Terminal (SPT) jako innowacji w procesie sprzedaży energii dla samochodów elektrycznych i hybrydowych w miejscach bezobsługowych oraz pokazanie jego cech i zalet. Artykuł ma charakter B + R. Głównym wkładem jest opracowanie innowacyjnego inteligentnego terminala płatniczego, który umożliwia płatności gotówką, kartami kredytowymi i/lub flotowymi oraz może drukować paragon lub fakturę bezpośrednio po zakupie.(abstrakt oryginalny)

One of the most important issues nowadays is reducing environmental pollution by decreasing car exhaust fumes. Increasing the customization of services forces companies to improve the selling process. One of the innovations used worldwide is the touchscreen in selfservice technology. The charging points for electric cars are often located in petrol stations so that the attendant carries out the payment process. However, there are more and more charging stations in other places, e.g. shopping centres, service stations, on-street parking, where there is no attendant. In such cases charging a car requires a mobile phone app for payment, and the app must be prepaid or have a connection to the customer's bank account. There is no possibility to pay in cash or to receive an invoice.The aim of this paper is to present the Smart Payment Terminal (SPT) as an innovation in the energy-selling process for electric and hybrid cars in places with no attendant, and show its features and advantages. The paper has a R&D character. The main contribution is developing an innovative Smart Payment Terminal that allows payment with cash, credit cards, and fleet cards, and may print a receipt or an invoice directly after the purchase.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Berman, SAE Mobilus. (2020). Retrieved from https://www.sae.org/news/2020/08/iso-ev-plug-andcharge- standard-faces-security-concerns
 2. Bobeth, S., & Kastner, I. (2020). Buying an electric car: A rational choice or a norm-directed behavior? Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 73, 236-258. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.trf.2020.06.009
 3. Formánek, T., & Tahal, R. (2020). Socio-demographic aspects affecting individual stances towards electric and hybrid vehicles in the Czech Republic. Central European Business Review. Retrieved from https://doi.org/10.18267/j.cebr.238
 4. Giansoldati, M., Monte, A., & Scorrano, M. (2020). Barriers to the adoption of electric cars: Evidence from an Italian survey. Energy Policy, 146, Retrieved from https://doi.org/10.1016/j. enpol.2020.111812
 5. Gómez Vilchez, J. J., Jochem, P., & Fichtner, W. (2020). Interlinking major markets to explore electric car uptake. Energy Policy, 144, 111588. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111588
 6. Hardman, S., Jenn, A., Tal, G., Axsen, J., Beard, G., Daina, N.,..., Witkamp, B. (2018). A review of consumer preferences of and interactions with electric vehicle charging infrastructure. Transportation Research Part D: Transport and Environment. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j. trd.2018.04.002
 7. https://www.volkswagen.pl/pl/elektromobilnosc/baza-wiedzy-id/ladowanie-i-zasieg-samochodu-elektrycznego/ jak-moge-placic.html
 8. Jokisuu, E., McKenna, M., Smith, A. W. D., & Day, P. (2015). Improving touchscreen accessibility in self-service technology. In Lecture notes in computer science (including subseries lecture notes in artificial intelligence and lecture notes in bioinformatics) (vol. 9176, pp. 103-113). Springer Verlag. Retrieved from https://doi.org/10.1007/978-3-319-20681-3_10
 9. Kołaczek, P. (n.d.). ELIT Polska Information Magazine. Retrieved from https://elit-news.pl/samochody- elektryczne-i-hybrydowe-i-ich-wplyw-na-srodowisko/
 10. Li, Z., Khajepour, A., & Song, J. (2019). A comprehensive review of the key technologies for pure electric vehicles. In Energy. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.06.077
 11. Lorentzen, E., Haugneland, P., Bu, C., & Hauge, E. (2017). Charging infrastructure experiences in Norway - The worlds most advanced EV market (EVS 2017 - 30th International Electric Vehicle Symposium and Exhibition).
 12. Milev, G., Hastings, A., & Al-Habaibeh, A. (2020). The environmental and financial implications of expanding the use of electric cars - the case study of Scotland. Energy and Built Environment. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.enbenv.2020.07.005
 13. Pavan, A. M., Lughi, V., & Scorrano, M. (2019). Total cost of ownership of electric vehicles using energy from a renewable-based microgrid (2019 IEEE Milan PowerTech, pp. 1-6).
 14. Philipsen, R., Schmidt, T., & Ziefle, M. (2018). Fast-charging stations or conventional gas stations: Same difference? - variations of preferences and requirements. Advances in Intelligent Systems and Computing. Retrieved from https://doi.org/10.1007/978-3-319-60441-1_91
 15. Piszczatowska, J. (2020). Axon Pay. Retrieved from https://www.green-news.pl/1435-pierwsza-ladowarka- samochodowelektrycznych?fbclid=IwAR11MqVCF4FNJQOmicXcEkV7n49w8biZ1x- FUAGZEtE6yRdTT2OBwC7QYUSE
 16. Scorrano, M., Danielis, R., & Giansoldati, M. (2020). Dissecting the total cost of ownership of fully electric cars in Italy: The impact of annual distance travelled, home charging and urban driving. Research in Transportation Economics. https://doi.org/10.1016/j.retrec.2019.100799
 17. Secinaro, S., Brescia, V., Calandra, D., & Biancone, P. (2020). Employing bibliometric analysis to identify suitable business models for electric cars. Journal of cleaner production, 264, 121503). Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121503.
 18. Sikorski, M. (2020). Green news. Retrieved from https://www.green-news.pl/1372-ekoenergetyka-polska- aarhus-stacje-ladowania
 19. Vakulenko, Y., Oghazi, P., & Hellström, D. (2019). Innovative framework for self-service kiosks: Integrating customer value knowledge. Journal of Innovation and Knowledge, 4(4), 262-268. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.jik.2019.06.001
 20. Vogt, M. (2017). The customer perspective of a user-oriented public charging infrastructure. (EVS 2017 - 30th International Electric Vehicle Symposium and Exhibition).
 21. Walaszczyk, E., Dankiewicz, P., & Hernes, M. (2020). The smart payment terminal as an intelligent answer to process management problems in gas stations in Poland. Education excellence and innovation management: a 2025 vision to sustain economic development during global challenges.
 22. Wang, J., He, Q., Xu, Y., Han, Q., & Zhou, Z. (2017). An unified payment method of charging piles based on blockchain. Proceedings of Science. Retrieved from https://doi.org/10.22323/1.299.0085
Cited by
Show
ISSN
1507-3858
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu