BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogala Milena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
HR Biznes Partner - geneza oraz funkcje we współczesnych organizacjach
HR Business Partner - Genesis and Functions in Modern Organizations
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2021, vol. 60, nr 2, s. 57-71, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przedsiębiorstwo, HR biznes partnera (HRBP)
Human Resources Management (HRM), Enterprises, HR Business Partner
Note
JEL Classification : M54
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badania dotyczącego popularyzacji funkcji Human Resource Business Partner (HR BP, HR Biznes Partner) we współczesnych przedsiębiorstwach. Na podstawie studium literatury z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz HR BP opracowano wzorcowy zakres obowiązków HR BP. Zestawiono go następnie z przykładami praktycznymi w postaci analizy dokumentów wewnętrznych oraz wynikami badania ankietowego przeprowadzonego wśród osób zajmujących stanowiska w działach HR różnych firm. Rezultaty przeprowadzonych badań i analiz świadczą o tym, że nazwa stanowiska HR BP nie zawsze odnosi się do zadań przypisanych tej roli we wzorcowym zakresie obowiązków. I odwrotnie, wypełnienie wzorcowego zakresu obowiązków przez pracowników działu HR w założonym minimum nie zawsze niesie za sobą nazwę stanowiska HR Biznes Partner. (abstrakt oryginalny)

The article describes one of trends appearing in human resources management, which is HR Business Partner concept. The theory connected with general area of human resources management and with mentioned conception was analysed and described by the author. As a result a model job description of HR Business Partner role was created. Than formed job description was compared with practical examples in analysis of internal documents from two companies and questionnaire survey conducted among HR Department employees from different companies. Results of those studies show that the job title - HR Business Partner, not always refers to the tasks assigned by the author to this role. And vice versa - fulfilment of model job description at minimum level by HR Department employees not always brings with it an HR Business Partner job title.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong, M. (2016). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wolters Kluwer.
 2. Bogdanowicz, M. (2016). Zarządzanie zasobami ludzkimi - Refleksje teoretyczne, kwestie praktyczne. Warszawa: WSFiZ.
 3. Filipowicz, G. (2017). HR Business Partner - praktyczne rozwiązania wysokoefektywnych organizacji. Warszawa: Infor.
 4. Filipowicz, G. (2016). HR Business Partner - koncepcja i praktyka. Warszawa: Wolters Kluwer.
 5. Głowicki, P., Stosik, A., Zarecka, E. (2011). HR business partner - nowa rola w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W: J. Skalik, G. Bełz (red.), Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 218, 242-248.
 6. Gołembski, M. (2019). Funkcja personalna w przedsiębiorstwie - aktualne trendy i perspektywy rozwoju. Warszawa: CeDeWu.
 7. Juchnowicz, M. (2014). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE.
 8. Pocztowski, A. (2018). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE.
 9. Popieluch, K. (2018). HR Business Partner - rola, filary, perspektywy. Warszawa: WN PWN.
 10. Skok, R. (2009). HR Business Partner - potrzeba dzisiejszych czasów?. https://antal.pl/ wiedza/artykul/hr-business-partner-potrzeba-dzisiejszych-czasow, 12.03.2019.
 11. Ulrich, D. (2001). Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Oficyna Ekonomiczna.
 12. Zakres obowiązków HR Biznes Partnera firmy telekomunikacyjnej.
 13. Zakres obowiązków HR Biznes Partnera firmy leasingowej.
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.33119/EEIM.2021.60.4
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu