BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Andreasik Mariusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Charakterystyka e-learningu jako instrumentu wspierającego aktywności HR w adaptowaniu pracowników
Characteristics of e-learning as an Instrument Supporting HR Activities in Adaptation of Employees
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2021, vol. 60, nr 2, s. 89-105, tab., rys., bibliogr. 59 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Zdalne nauczanie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Rekrutacja pracowników
e-learning, Human Resources Management (HRM), Employee recruitment
Note
JEL Classification : M12, M53, M54
streszcz., summ.
Abstract
Adaptacja jako jeden z elementów procesu rekrutacji jest ważnym elementem wprowadzenia pracownika do nowej organizacji. W artykule przeprowadzono analizę zastosowania nowych technologii, jak e-learning, wykorzystywanych w przedsiębiorstwach jako element transformacji cyfrowej oraz odpowiedź na oczekiwania nowych generacji pracowników.(abstrakt oryginalny)

Adaptation as one of the elements of the recruitment process is an important part of introducing an employee to a new organisation. The author decided to analyse the application of new technologies such as e-learning used in enterprises as an element of digital transformation and an answer to the expectations of new generations of employees.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abramek, E. (2003). Wdrażanie idei "Organizacji samouczącej". Systemy Wspomagania Organizacji. Katowice: Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 381-389.
 2. Armstrong, M. (2005). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 3. Bańka, W. (2002). Zarządzanie personelem w średniej i małej firmie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 4. Bauer, T. (2010). Onboarding New Employees: Maximizing Success. https://www.shrm. org/foundation/ourwork/initiatives/resources-from-past-initiatives/Documents/ Onboarding%20New%20Employees.pdf, 11.04.2021.
 5. Bayern, M. (2020). Enterprise eLearning: Uptick in Education Demand during Coronavirus Outbreak. https://www.techrepublic.com/article/enterprise-elearning-uptick-ineducation-demand-during-coronavirus-outbreak/, 6.03.2021.
 6. Boushey, H., Glynn, S. J. (2012). There Are Significant Business Costs to Replacing Employees, Center for American Progress. https://www.americanprogress.org/wp-content/ uploads/2012/11/CostofTurnover.pdf, 6.03.2021.
 7. Bugaj, J., Bugdol, M., Stańczyk, I. (2012). Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.
 8. Chillakuri, B. (2020). Understanding Generation Z Expectations for Effective Onboarding. Journal of Organizational Change Management, 33 (7), 1277-1296.
 9. Ciekanowski, Z. (2012). Proces adaptacji społeczno-zawodowej nowego pracownika. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 94, Seria: Administracja i Zarządzanie 21, 131-141.
 10. Clarke, A. (2007). E-learning, nauka na odległość. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ.
 11. Coursera (2019). Global Skills Index 2019. https://www.coursera.org/business/ebook/ gsi2019/, 12.11.2020.
 12. Dąbrowski, M. (2013). E-learning w szkolnictwie wyższym. Nauka i Szkolnictwo Wyższe 3 (35), 203-211.
 13. Docebo (2016). E-learning Market Trends and Forecast 2017-2021. https://www.docebo. com/resource/elearning-market-trends-and-forecast-2017-2021/, 12.11.2020.
 14. Docebo (2019). E-learning Trends. https://www.docebo.com/resource/report-elearning-trends-2019/, 12.11.2020.
 15. Frączek, B. (2015). E-learning jako innowacyjna forma edukacji finansowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 239, 36-50.
 16. Gembalska-Kwiecień, A., Żurakowski, Z. (2016). System szkoleń i adaptacji pracowników w realizacji poprawy bezpieczeństwa pracy w kopalni. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 92, 85-94.
 17. Global Workplace Analytics (2019). State of Telecommuting in the US. https://globalworkplaceanalytics.com/state-of-telecommuting-in-the-us, 12.11.2020.
 18. Hirsch, A. (2007). Don't Underestimate the Importance of Good Onboarding. https://www. shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/talent-acquisition/pages/dont-underestimatethe-importance-of-effective-onboarding.aspx, 12.11.2020.
 19. Hyla, M. (2005). Przewodnik po e-learningu. Kraków: Oficyna Wydawnicza.
 20. Iqbal, M. (2020). Zoom Revenue and Usage Statistics (2020). https://www.businessofapps. com/data/zoom-statistics/, 6.03.2021.
 21. Jamka, B. (2001). Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.
 22. Kałużny, R. (2018). Adaptacja nowych pracowników w organizacji. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 1 (38), 347-357.
 23. Karney, J. E. (2007). Psychopedagogika pracy. Warszawa: Żak Wydawnictwo Akademickie.
 24. Kazenas, A. (2012). Organizacja procesu adaptacji zawodowej młodych pracowników. Bezpieczeństwo Pracy: Nauka i Praktyka, 3, 16-18. Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.
 25. Kaźmierczak, M. (2017). Innowacje w procesie adaptacji pracowniczej. http://dspace.uni. lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/23917/%5B97%5D-112%20Innowacje%20 w%20procesie%20adaptacji%20pracowniczej.pdf?sequence=1&isAllowed=y, 5.06.2020.
 26. Kiliszewski, M. (2003). E-learning jako nowoczesny system zarządzania nauczaniem. W: M. Fertach, S. Trzcieliński (red.), Praktyka zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.
 27. Kowalska, E. (2018). Gamifikacja w procesie adaptacji pracownika. http://wz.pcz.pl/znwz/ files/ZN%20nr%2031.pdf#page=105, 17.10.2020.
 28. Król, H., Ludwiczyński, A. (2014). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: WN PWN.
 29. Kubica, I. (2010). Adaptacja społeczno-zawodowa nowo przyjętych pracowników. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 828, 37-50.
 30. Linkedin (2020). Workplace Learning Report. https://learning.linkedin.com/content/ dam/me/learning/resources/pdfs/LinkedIn-Learning-2020-Workplace-Learning-Report.pdf, 12.11.2020.
 31. Listwan, T. (red.) (2006). Zarządzanie kadrami. Warszawa: C. H. Beck.
 32. Ludwiczyński, A. (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: WN PWN.
 33. Mackay, J. (2018). Work Expectations vs. Reality: What an Honest Job Description Would Look Like. https://blog.rescuetime.com/honest-job-description/, 11.04.2021.
 34. Maliński, S. (1997). Program adaptacyjny, czyli "nowy" w nowym miejscu pracy. Personel, 4, 10-12.
 35. ManaHR (2021). Jak wyglądała fluktuacja kadr w polskich firmach. https://raportplacowy. pl/blog/jak-wygladala-fluktuacja-kadr-w-polskich-firmach/, 11.04.2021.
 36. Marciniak, J. (1997). Pierwsze kroki. Adaptacja zawodowa pracowników. Personel, 12.
 37. Marciniak, J. (2013). Analiza i planowanie zatrudnienia. W: J. Marciniak (red.), Meritum HR. Warszawa: Wolters Kluwer.
 38. Martyniak, Z. (1997). Elementy zarządzania informacjami i komunikacją w przedsiębiorstwie. Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie.
 39. Mikuła, B., Ziębicki, B. (2003). Komunikacja wewnętrzna jako instrument nowo przyjętych pracowników (wyniki badań w firmach Polski Południowej). Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 626, 103-113.
 40. Oleksyn, T. (2006). Zarządzanie kompetencjami: teoria i praktyka. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 41. Olszak, C. (2007). Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Warszawa: WN PWN.
 42. Orczykowska, A. (2006). Proces budowy treści szkoleń e-learningowych. http://elearning. pl/filespace/artykuly/Orczykowska. pdf, 13.02.2021.
 43. Plebańska, M., Kopciał, P. (2013). Platforma e-learningowa jako narzędzie zarządzania wiedzą. E-mentor, 2, 49.
 44. Pocztowski, A. (2003). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE.
 45. Ratajczak, Z. (2007). Psychologia pracy i organizacji. Warszawa: WN PWN.
 46. Sanocki, M., Wurst, T. (2021). E-learning W: Encyklopedia Zarządzania. https://mfiles. pl/pl/index.php/E-learning, 13.02.2021.
 47. Schwan, K., Seipel, K. (1995). Marketing kadrowy. Warszawa: C. H. Beck.
 48. Small, T. (2009). Nauczanie na odległość (e-learning). Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu, 3, 105-114.
 49. Stein, M., Cristiansen, L. (2010). Successful Onboarding: Strategies to Unlock Hidden Value Within Your Organization. McGraw Hill Professional.
 50. Syper-Jędrzejak, M. (2013). Dobre praktyki w zakresie adaptacji pracowników na przykładzie wybranych firm regionu łódzkiego. http://www.pim.wzr.pl/pim/2013_1_4_33. pdf, 17.10.2020, Zarządzanie i Finanse, 4 (1), 495-508.
 51. TenderHut (2018). Onboarding w nowoczesnym wydaniu - co robić, żeby dobrze wprowadzić nowego pracownika?. https://infowire.pl/generic/release/383556/onboardingw-nowoczesnym-wydaniu-co-robic-zeby-dobrze-wprowadzic-noweg/, 17.10.2020.
 52. Vien, C. (2007). Rethinking Retention. Journal of Accountancy. https://www.journalofaccountancy.com/issues/2017/may/rethinking-retention.html, 18.02.2021.
 53. Woźniak, J. (2013). Rekrutacja. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne PWN.
 54. Woźniak, M. (2012). Kryteria i metody oceny efektywności szkoleń e-learningowych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 21 (2), 183-186.
 55. Zabiegliński, A. (2011). Intermentoring - wykorzystaj potencjał pracowniczy, prezentacja opracowana w ramach projektu Akademia Skutecznego Mentoringu, konferencja w Wiśle. http://trueit.nazwa.pl/intermentoring.org.pl/?page_id=161, 15.10.2011.
 56. Zaleśna, A. (2015). Adaptacja nowego pracownika i wzajemne dzielenie się wiedzą na przykładzie przedsiębiorstw sektora MSP. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych o Zarządzania, 39 (3), 411-424. https://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip392015/SiP-39-t3-411.pdf, 19.09.2020.
 57. Ziębicki, B. (2003). Wykorzystanie komunikacji wewnętrznej do adaptacji nowo przyjętych pracowników, prezentacja wyników badań w firmach Polski południowej. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 58. Żarczyńska-Dobiesz, A. (2008). Adaptacja nowego pracownika do pracy w przedsiębiorstwie. Kraków: Wolters Kluwer.
 59. Żołędziewski, Ł. (2011). E-learning jako integralny element polityki personalnej przedsiębiorstw. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą/Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management, (57).
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.33119/EEIM.2021.60.6
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu