BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Palka Agnieszka (Gdynia Maritime University)
Title
Quality Assessment of Premium Ice Cream
Ocena jakości lodów premium
Source
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2020, nr 3, s. 31-39, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Keyword
Rynek lodów, Ocena jakości, Towaroznawstwo żywności
Ice cream market, Quality assessment, Food commodities
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem badania była ocena jakości luksusowych lodów jednego producenta obecnego na polskim rynku. Badanie wykazało, że jakość badanych lodów była bardzo wysoka, zarówno pod względem oceny organoleptycznej, jak i fizykochemicznej. Wszystkie testowane produkty zostały sklasyfikowane jako lody superpremium. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to evaluate the quality of luxury ice cream of one manufacturer's present on the Polish market. The study showed, that the quality of investigated ice creams was very high, both in terms of organoleptic and physicochemical assessment. All of tested products were classified as superpremium ice cream. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bergamn-Szczepanik D., Kałuziak H. (1988) Metody oceny stabilizatorów do lodów, Chłodnictwo, 23 (2), 18-21.
 2. Choi M.-J., Shin K.-S. (2014) Studies on physical and sensory properties of premium vanilla ice cream distributed in Korean market. Korean Journal for Food Science of Animal Resources. 34, (6), 757-762, DOI http://dx.doi.org/10.5851/kosfa. 2014.34.6.757
 3. Goff H.D., Hartel R.W. (2013) Ice cream. 7th ed. Springer Science+Business Media New York. DOI 10.1007/978-1-4614-6096-1
 4. Kapferer J.N., Bastien V. (2009) The specificity of luxury management: Turning marketing upside down. Journal of Brand Management, 16 (5/6), 311-322.
 5. Kapferer J..N. (1996) Managing luxury brands. The Journal of Brand Management, 4 (4), 251-260.
 6. Kapferer J.N. (2008) The new strategic brand management. 4th ed. K. Page, ed., London.
 7. Heine K. (2012) The concept of luxury brands. 2nd ed., Technische Universität Berlin.
 8. Kopaliński W. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, www.slownik-online.pl.
 9. Muse M.R., Hartel R.W. (2004) Ice cream structural elements that affect melting rate and hardness. Journal of Dairy Sciences, 87, 1-10.
 10. Palka A., Newerli-Guz J. (2018) Ice cream as innovative luxury products. Handel Wewnętrzny, 2 (373), 331-342.
 11. Palka A., Newerli-Guz J., Furmaga D. (2016) Quality evaluation of take home vanilla ice cream, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 94, pp. 91-101.
 12. Park S.H., Jo Y.-J., Chun J.-Y., Hong G.-P., Davaatseren M., Choi M.-J. (2015) Effect of frozen storage temperature on the quality of premium ice cream. Korean Journal for Food Science of Animal Resources, 35 (6), 793-799. DOI http://dx.doi.org/ 10.5851/kosfa.2015.35.6.793
 13. Polska Norma PN-A-86431: 1999/Az1:2002: Mleko i przetwory mleczne - Lody - Wymagania i badania.
 14. Roland A.M., Phillips L.G., Boor K.J. (1999) Effects of fat content on the sensory properties, melting, color and hardness of ice cream. Journal of Dairy Science, 82, 32-38.
 15. www.haagendazs.us [access 27.05.2020].
 16. www.marketing91.com/top-ice-cream-brands/, Top Ice Cream Brands in the world in 2020 [access 27.05.2020].
Cited by
Show
ISSN
1733-747X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu