BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małysa Anna (Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom), Włoskowicz Monika (Studium of Educational Personnel Training in Radom)
Title
The Role of Quince Vinegar in the Quality Control of Cleaning and Making
Rola octu z pigwy w kształtowaniu jakości płynów myjąco-nabłyszczających
Source
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2020, nr 3, s. 87-97, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Keyword
Chemia gospodarcza, Towaroznawstwo przemysłowe, Jakość produktów przemysłowych, Badania towaroznawcze
Domestic detergents, Industrial commodities, Quality of industrial products, Commodity research
Note
summ., streszcz.
The article has been prepared under Project no. 3086/35/P "Development of formulations and technologies for the manufacture of innovative cosmetics, pharmacy supplies, household and industrial chemicals".
Abstract
Jakość produktów chemii gospodarczej zależy od rodzaju użytych składników, a także ich właściwego doboru. W pracy zaproponowano wprowadzenie octu z pigwy jako składnika nabłyszczającego nowoczesnych ciekłych środków myjących. Skład kompozycji myjących zaprojektowano w oparciu o dane literaturowe i doświadczalne. Analizowano wpływ stężenia octu z pigwy na wybrane właściwości fizykochemiczne i użytkowe otrzymanych preparatów. Z przeprowadzonych badań wynika, że wytworzone środki czyszcząco-nabłyszczające z dodatkiem wytypowanego surowca są wysokiej jakości. Charakteryzują się właściwościami użytkowymi porównywalnymi, względnie korzystniejszymi, w odniesieniu do tych wytworzonych bez dodatku octu z pigwy oraz ich odpowiedników handlowych. (abstrakt oryginalny)

The quality of household chemistry products depends on the type of ingredients used and their proper selection. In the paper the introduction of quince vinegar as an ingredient in modern liquid cleaning and shining agents was proposed. The cleaning composition was designed on the bases of literature and experimental data. The influence of the concentration of quince vinegar on selected physicochemical and usable properties of the preparations was analyzed. It followed from the tests performed that the quality of agent prepared using quince vinegar was high. The agents revealed comparable or better usable properties as compared to the ones without quince vinegar or their commercial equivalents. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
 1. Sułek M.W., QiuXiao L., Yongqiang S., Hreczuch W. (2010) Global economic trends in surfactants sector. Chemical Industry, 89 (10), 1316-1318.
 2. Hreczuch W., Sułek M.W. (2010) Ethoxylated triglyceride as nonionic surfactants. Proceedings: 2010 International Conference on Surfactant & Detergent, 12-14 IV 2010, Shanghai, China, pp. 659-666.
 3. Sułek M.W., Małysa A., Kobryń E. (2007) Quality estimation of cleansing agents containing fatty acid methyl esters from plant oils. 9-th International Commodity Science Conference, Current Trends in Commodity Science, Poznań, Vol. 1, pp. 594-598.
 4. Tomaszkiewicz-Potępa A., Mitoraj M. (2007) Compositions for hard outsider surfaces cleaning. Polish Journal of Commodity Science, 2 (11), 61-67.
 5. Flick E.W. (1999) Advanced cleaning product formulation: Vol 5. Noyes Publications William Andrew Publishing, New York.
 6. Zoller U. (2009) Handbook of detergents Part E: Applications. CRC Press Taylor & Francis Group, New York.
 7. Showell S.M. (2006) Handbook of detergents Part D: Formulation. CRC Press Taylor & Francis Group, New York.
 8. Broze G. (1999) Handbook of detergents. Part A: Properties. Marcel Dekker, New York.
 9. Friedman M., Wolf R. (1996) Chemistry of soaps and detergents: various types of commercial products and their ingredients. Elsevier Science Inc.
 10. Lai K.Y., Reever R.E. (1997) Liquid detergents. Liquid soaps. Surfactant Science Series, Vol. 67, Colgate-Palmolive Company, New York.
 11. Farn R.J. (2006) Chemistry and technology of surfactants. Blackwell Publishing, Oxford.
 12. Iłowska J., Chrobak J., Grabowski R., Szmatoła M., Woch J., Szwach I., Drabik J., Trzos M., Kozdrach R., Wrona M.(2018) Designing lubricating properties of vegetable base oils. Molecules, 23 (8), DOI:10.3390/molecules23082025.
Cited by
Show
ISSN
1733-747X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu