BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamiński Robert (Wroclaw University of Science and Technology, Poland)
Title
Project Management and Employees' Individual Potential
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2021, z. 153, s. 179-192, bibliogr. 22 poz.
Issue title
Contemporary Management
Keyword
Grupy projektowe, Kultura organizacyjna, Zarządzanie projektem
Project teams, Organisational culture, Project management
Note
summ.
Abstract
Purpose: Employees' membership of project teams is seen as one of the ways, in which the individual potential is shaped. The objective of the article is to demonstrate the influence of the characteristics of project organizational culture on shaping the characteristics of employees' individual potential. Design/methodology/approach: The review of the literature served as the basis for identifying the characteristics of project organizational culture. The research hypotheses describing the influence of the characteristics of project organizational culture on striving for perfection, curiosity, perceptiveness, commitment and determination were formulated. The research hypotheses were verified in the course of the empirical studies (questionnaire survey) carried out in December 2019 in 270 enterprises functioning in the USA. Findings: The positive relationship between the characteristics of project organizational culture with the characteristics of individual potential was indicated. This shows the possibility of making use of project teamwork for the needs of shaping the employee's individual potential. Research limitations/implications: Both the assessment of the norms and values of the organizational culture and the assessment of the norms and values of the project team were carried out each time by the project manager. Also, the assessment of the potential of employees in the project team and outside it was performed by the same project manager. Practical implications: Employee participation in the project team can be considered a potential tool for staff development. The socialization of norms and values, that are typical for the project organizational culture, contributes to the growth of the individual potential of employees. Social implications: The growing importance of projects in the activities of an organization is currently referred to in the literature as projectification, which means institutionalization of projects at all levels of social structures. Once again, the importance of variable project teams (and not stable, e.g. hierarchical, structures) for shaping the employee's high potential is emphasized. Originality/value: A specific role of a project team for human resources development has been identified. Employee participation in the project team can be considered not only as a potential tool for staff development, but also as factor that shapes employees' individual potential.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cleland, D.I. (1982). The human side of project management. In: A.J. Kelly (Ed.), New dimensions of project management. Lexington, MA: D.C. Heath and Company.
 2. Du Plessis, Y., Hoole, C. (2006). An operational 'project management culture' framework (part 1). SA Journal of Human Resource Management, 4(1), 36-43.
 3. Fernández-Aráo, C. (2014). 21st century talent spotting. Why potential now trumps brains, experience, and "competencies". Harvard Business Review, 6, https://hbr.org/2014/06/21st-century-talent-spotting, 1.10.2020.
 4. Firth, G., Krut, R. (1991). Introducing a Project Management Culture. European Management Journal, 19(4), 437-443.
 5. Hofrichter, D.A., Spencer, L.M. (1996). Competencies: The right foundation for effective human resource management, Compensation and Benefits Review, 28(6), 21-24.
 6. http://www6.ufrgs.br/norie/iglc10/papers/98-ThomasEtAl.pdf, 1.10.2020.
 7. Hysa, B., Grabowska, B. (2017). Wiedza, umiejętności oraz potencjał pracowników administracji publicznej na przykładzie wybranej jednostki ZUS. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 1992(113), 109-123.
 8. Kunasz, M. (2007). Przegląd metod szkoleniowych "on the job". In: J. Poteralski (ed.), Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych (pp. 267-276). Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego,.
 9. Larson, E.W., Gray, C.F. (2003). Project Management. Burr Ridge, IL: McGraw-Hill.
 10. Moczydłowska, J. (2010). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Warszawa: Difin.
 11. Nguyen, L.H., Watanabe, T. (2017). The Impact of Project Organizational Culture on the Performance of Construction Projects. Sustainability, 9, 781-802.
 12. Nowosielski, S. (2018). Procesy i projekty w organizacji. O potrzebie i sposobach współdziałania. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, 169, 109-129.
 13. Shenhar, A.J., Dvir, D. (2008). Nowe spojrzenie na zarzadzanie projektami. Warszawa: APN Promise.
 14. Szałkowski, A. (ed.) (2002). Rozwój personelu. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 15. Thomas, R., Marossezeky, M., Karim, K., Davis, S., McGeorge, D. (2002). The importance of project culture in achieving quality outcomes in construction. Proceedings of the IGLC-10, 1-13.
 16. van Staden, E. (2015). Identifying and Developing High-Potential Employees and Emerging Leaders Creating a Robust Talent Pipeline, https://www.scribd.com/document/ 373618572/TI-Identifying-and-Developing-High-Potential-Employees-and-Emerging-Leaders-pdf, 1.10.2020.
 17. Wang, X. (2001). Dimensions and Current Status of Project Management Culture. Project Management Journal, 32(4), 4-17.
 18. Zdonek, I., Wolny, M. (2015), Potencjał pracownika - koncepcja modelu badawczego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 1946(86), 205-215.
 19. Zhang, J., Yu, P., Lv, Y. (2017). Enterprise Employee Training via Project Team Formation. Proceedings of the 10th ACM International WSDM Conference (WSDM '17), Cambridge, UK: ACM.
 20. Żukowska, J. (2012). Kształtowanie potencjału rozwojowego pracowników przedsiębiorstw. In: J. Skalik, A. Barabasz (eds.), Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa (pp. 255-265). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 21. Zuo, J., Zillante, G. (2006). Project Culture - The X Factor for Achieving Optimum Performance in Construction Projects? Construction Information Quarterly, 8(4), 173-177.
 22. Zuo, J., Zillante, G., Coffey, V. (2009). Project culture in the Chinese construction industry: perceptions of contractors. Australasian Journal of Construction Economics and Building, 9(2), 17-28.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2021.153.13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu