BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smoliło Janusz (Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Bytom), Chmiela Andrzej (Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Bytom), Lubosz Aleksander (Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Bytom), Wróblewski Paweł (Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Bytom)
Title
Dynamics of Bearing of Costs in Processes Leading to Revitalization of Mine Assets in SRK S.A.
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2021, z. 153, s. 409-428, bibliogr. 26 poz.
Issue title
Contemporary Management
Keyword
Zarządzanie procesami, Restrukturyzacja górnictwa, Górnictwo węgla kamiennego
Process management, Mining industry restructuring, Hard bituminous coal mining
Note
summ.
Abstract
Purpose: The restructuring of hard coal mines needs significant financial outlays. Carrying out the rationalization and minimization of the costs requires a complex scientific approach. Design/methodology/approach: A statistical analysis of the liquidation processes in SRK S.A. on an annual basis was carried out as well as panel surveys and direct interviews with the Management Board of SRK S.A. and Directors of Branches. Findings: The presented method of signalling of leaving the acceptable cost zone is a useful tool while implementing a process approach in the issue of the liquidation of the mine. Research limitations/implications: The assessment method is based on the analysis of the total cost of liquidation. Further research will require the analysis of the connection between the structure and size of costs incurred in subsequent years of the liquidation processes. Practical implications: The method can be used in the initial cost estimation of liquidated mining plants as a cost management tool. Social implications: The method can be used as a comparison for a detailed analysis and a multi-criteria cost estimation of planned mining plants liquidation. After some modification, the methodology can also be applied by any entity carrying out the liquidation of mines. Originality/value: The presented procedure may help to monitor incurred costs (rationalization and minimization of the costs). The tool can be useful in effective liquidation of mining plants.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bijańska, J., Wodarski, K. (2020). Model of process management system in enterprises of the hard coal mining industry. Management Systems in Production Engineering, Vol. 28, Iss. 2, pp. 112-120.
 2. Bijańska, J., Wodarski, K. (2018). Process management in a mining enterprise - basic areas and research problems. Scientific Papers of Silesian University of Technology, series: Organization and Management, vol. 120, pp. 35-50.
 3. Brzychczy, E., Napieraj, A., Sukiennik, M. (2018). Modelling of processes with use of process mining techniques. Scientific Papers of Silesian University of Technology, series: Organization and Management, vol. 116, pp. 23-36.
 4. Duda, A. (2018). Identification of environmental events associated with mine closures in selected countries of the European Union. Przegląd Górniczy, nr 3, pp. 7-15.
 5. Dźwigoł, H. (2007). Model restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego. Warszawa: Difin.
 6. Fernandez de la Buelga, L., Chmiela, A. (1995). The Spanish Energy Sector: Regulatory Changes and Prospects. Scientific Papers of Silesian University of Technology, 1307, series: Mining, vol. 225. Gliwice, pp. 59-72.
 7. Grmela, A., Harat, A., Adamczyk, Z. (2017). Proces likwidacji kopalń jako problem środowiskowy, ekonomiczny i prawny. Ecological Engineering, vol. 18, 4, pp. 39-45.
 8. Harat, A., Grzesik, B., Adamczyk, Z. (2017). Ocena oddziaływania na środowisko i jej zastosowanie w procesie inwestycyjnym likwidacji kopalni. Budownictwo, nr 23, pp. 110-115.
 9. Jonek-Kowalska, I. (2013). Analiza i ocena kosztów w cyklu istnienia wyrobiska wybierkowego - wnioski dla rachunkowości zarządczej. Scientific Papers of Silesian University of Technology, series: Organization and Management, vol. 66, pp. 195-206.
 10. Korski, J., Korski, W. (2015). Underground mine as a system of processes. Mining - Informatics, Automation and Electrical Engineering, 2(522), pp. 19-27.
 11. Marek, J. (2006). Conditions and course of the liquidation process of hard coal mines. Studia Ekonomiczne, Akademia Ekonomiczna w Katowicach 37/2006, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, pp. 269-283, (2006).
 12. Paszcza, H. (2010). Restructuring processes in the Polish hard coal mining industry in terms of the implemented changes and changes in the resource base. Górnictwo i Inżynieria, nr 3, pp. 62-82.
 13. Przybyła, H., Chmiela, A. (2007). Organizacja i ekonomika w projektowaniu wybierania węgla. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 14. Przybyła, H., Chmiela, A. (2002). Technika i organizacja w robotach przygotowawczych. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 15. Riesgo Fernandez, P., Chmiela, A., Stanienda, K. (2003). The situation of coal mining in Spain after joining the European Union. Scientific Papers of Silesian University of Technology 1600, series: Mining, vol. 258. Gliwice, pp. 291-301.
 16. Riesgo Fernandez, P., Przybyła, H., Chmiela, A., Kołodziejczyk, P., Wesołowski, M. (2001a). Economic policy towards coal mining in Spain. Cz. 1. Wiadomości Górnicze, nr 3, pp. 118-123.
 17. Riesgo Fernandez, P., Przybyła, H., Chmiela, A., Kołodziejczyk, P., Wesołowski, M. (2001b). Economic policy towards coal mining in Spain. Cz. 2. Wiadomości Górnicze, nr 4, pp. 136-143.
 18. Riesgo Fernandez, P., Przybyła, H., Chmiela, A., Kołodziejczyk, P., Wesołowski, M. (2000). Coal restructuring program in Spain. Scientific Papers of Silesian University of Technology 1480, series: Mining, vol. 246. Gliwice, pp. 453-465.
 19. Riesgo Fernandez, P., Wesołowski, M., Chmiela, A. (1997). Financing of mining investment projects in Spain with intensive capital expenditure. Scientific Papers of Silesian University of Technology 1378, series: Mining, vol. 236. Gliwice, pp. 249-258.
 20. Rother, M., Shook, J. (2009). Naucz się widzieć, eliminacja marnotrawstwa poprzez mapowanie strumienia wartości. Lean Enterprise Institute.
 21. Smoliło, J., Chmiela, A. (2021). A liquidation of the mine in SRK S.A. in a processive approach. Scientific Papers of Silesian University of Technology, series: Organization and Management.
 22. Smoliło, J., Chmiela, A. (2021). The mine liquidation processes in SRK S.A. in a cost approach. Scientific Papers of Silesian University of Technology, series: Organization and Management.
 23. Turek, M. (2013). Analiza i ocena kosztów w górnictwie węgla kamiennego w Polsce. Warszawa: Difin.
 24. Turek, M. (2013). System zarządzania kosztami w kopalni węgla kamiennego w cyklu istnienia wyrobiska wybierkowego. Warszawa: Difin.
 25. Turek, M., Jonek-Kowalska, I. (2013). Contemporary cost accounting as an inspiration for the cost accounting in the life cycle of a mining excavation. Scientific Papers of Silesian University of Technology, series: Organization and Management, vol. 66, pp. 113-184.
 26. Wójcik, J. (2018). Former mining areas of Wałbrzych Basin 20 years after mine closures. Przegląd Geograficzny, nr 2, pp. 267-290.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2021.153.29
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu