BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Błaszczyk Alina (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Title
Obecność kobiet w organach statutowych spółek publicznych w Polsce
The presence of women in the statutory bodies of public companies in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2021, nr 15, s. 117-134, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Keyword
Spółki publiczne, Giełda papierów wartościowych, Zarząd, Rada nadzorcza, Wyniki badań, Badania empiryczne
Public companies, Stock market, Board of directors, Supervisory board, Research results, Empirical researches
Note
JEL Classification: D53, E44, J7, J16, J24, J45, M544
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zróżnicowanie w organach statutowych spółek publicznych w Polsce w latach 2010-2019. Artykuł oparty został na analizie wyników empirycznych zebranych przez autorkę oraz analizie krytycznego przeglądu literatury. Temat zróżnicowania ze względu na płeć na rynku pracy występuje od kilku lat i nie jest to problem tylko Polski, ale podnosi go również Unia Europejska. Tematem tym autorka zainteresowała się również w kontekście kobiet na wysokich stanowiskach spółek giełdowych w ostatnich dziesięciu latach, tzn. od 2010 roku.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to draw attention to the diversity in the statutory bodies of public companies in Poland in 2010-2019. The article is based on the analysis of empirical results collected by the author and the analysis of a critical literature review. The issue of gender differentiation has been present in the labor market for several years and it is not only a problem for Poland, but is also raised by the European Union. The author also became interested in this topic in the context of women in high positions of listed companies in the last ten years, i.e. from 2010.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bohdanowicz, L. (2016). Własność menedżerska w polskich spółkach publicznych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 2. Hays plc. (2019). Wyzwania, oczekiwania i możliwości na rynku pracy. Raport płacowy 2019. Trendy na rynku pracy (s. 63). Pobrano z https://www.hays.pl/documents/63327/ 2210536/Hays_Raport_placowy_2019.pdf
 3. Kłos, A. (2019). Dlaczego nie ma kobiet na wysokich stanowiskach. Pobrano 17 marca 2021, z Pb.pl website: //pb.pl/dlaczego-nie-ma-kobiet-na-wysokich-stanowiskach-949689
 4. Kobiety na linii frontu, czyli walka płci na stanowiskach kierowniczych. (2017). Pobrano 23 marca 2021, z TEST website: https://www.testhr.pl/pl/kobiety-na-linii-frontu-czyli-walka-plci-na-stanowiskach-kierowniczych/
 5. Kompa, K., Mentel, G., i Witkowska, D. (2016). Czy obecność kobiet we władzach spółek giełdowych wpływa na poprawę sytuacji finansowej tych spółek? Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 17(XVII) (nr 3), 93-94.
 6. Kompa, K., Witkowska, D., i Jarosz, B. (2015). Kobiety w kierownictwie spółek giełdowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (nr 75 Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie), 257-268. https://doi.org/10.18276/frfu.2015.75-21
 7. Nartowski, A. S. (2016). Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016. Podręcznik. Warszawa: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Pobrano z https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/Podrecznik_DPSN_2016_9_03_16.pdf
 8. Nowosielska, P. (2019). Lenistwo ma krótkie nogi, czyli o aktywności zawodowej kobiet. Pobrano 24 kwietnia 2021, z https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1390577,wywiad-z-irena-kotowska-o-kobietach-na-rynku-pracy.html
 9. Reiter, P. (2021). Równość płci rośnie, choć powoli, w całej Europie. Dwa kraje zanotowały spadek. Jeden z nich to Polska. Pobrano 10 września 2021, z Wysokieobcasy.pl website: https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,163229,25337193,rownosc-plci-rosnie-choc-powoli-w-calej-europie-dwa-kraje.html
 10. Siemieńska, R. (2019). Kariery akademickie w Polsce w XIX i XX wieku: czy płeć je różnicowała? [w:] R. Siemieńska (red.) Kariery akademickie kobiet i mężczyzn. Różne czy podobne? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 11. Walat, T. (2010). Skandynawskie parytety w biznesie. Pobrano 7 kwietnia 2021, z https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1503524,1,skandynawskie-parytety-w-biznesie.read
 12. Wilkołaska-Żuromska, K. (2019). RPO: Kobiet w spółkach jest za mało. Rzecznik upomina się u prezydentów miast o płeć piękną. Pobrano 22 maja 2019, z Rzeczpospolita website: https://www.rp.pl/opinie-prawne/art1288951-rpo-kobiet-w-spolkach-jest-za-malo
 13. Witkowska, D., Kompa, K., & Matuszewska-Janica, A. (2019). Sytuacja kobiet na rynku pracy. Wybrane aspekty. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 14. Zachorowska-Mazurkiewicz, A. (2006). Kobiety i instytucje: Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26366/PTE.ZG.2021.207
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu