BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rawski Tomasz (University of Warsaw, Poland)
Title
Związek antydemokratów z demokracją
The Relationship of Antidemocrats to Democracy
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2021, T. 32, s. 29-46, bibliogr. 32 poz.
Keyword
Demokracja, Sytuacje kryzysowe, System polityczny, Zarządzanie kryzysowe
Democracy, Crisis situations, Political system, Crisis management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem autora artykułu jest próba odpowiedzi na pytania: Kim są współcześni antydemokraci? Jakie są ich intencje i motywy działania? Wyzwanie stanowi też potrzeba dookreślenia antydemokratyzmu jako postawy polityczno-społecznej, a także rozstrzygnięcie dylematu, czy jest ona konsekwencją rozczarowania polityką i politykami oraz niezadowolenia społeczeństwa stanowiąc postawę kontestacji ładu politycznego, czy może użyteczną strategią polityczną prowadzącą do politycznej korzyści. (abstrakt oryginalny)

The author of this article wants to answer the following questions: Who are modern anti-democrats? What are their intentions and motives? Challenging is also the need to clarify the idea of anti-democratism as a political and social attitude, as well as to resolve the dilemma of whether anti-democratism is a consequence of disillusionment with politics and politicians and thus an expression of public dissatisfaction and as such a basis for the attitude of contesting the political order or perhaps a useful pragmatic strategy that lead to political gain. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. The 1619 Project. NYT. Pobrano z: https://www.nytimes.com/interactive/2019/08/14/ magazine/1619-america-slavery.html (data dostępu: 1.02.2021).
 2. Antoszewski, A. (2018). Demokracja nieliberalna jako projekt polityczny. W: K.A. Wojtaszczyk, P. Stawarz, J. Wiśniewska-Grzelak (red.), Zmierzch demokracji liberalnej (s. 51-68). Warszawa: ASPRA-JR.
 3. Bartyzel, J. (2002). Demokracja. Radom: PWE.
 4. Bovens, M. (2017). Diploma Democracy: The Rise of Political Meritocracy. Oxford: University Press.
 5. Dahl, R. (1995). Demokracja i jej krytycy. Przeł. S. Amsterdamski. Kraków: Znak.
 6. Deneen, P. (2018). Why Liberalism Failed. Yale: University Press.
 7. EUI - democracy index. Pobrano z: https://www.eiu.com/topic/democracy-index (data dostępu: 1.05.2021).
 8. Freedom House | Championing Democracy. Pobrano z: https://freedomhouse.org (data dostępu: 1.02.2021).
 9. Fukuyama, F. (2015). Ład polityczny i polityczny regres. Od rewolucji przemysłowej do globalizacji demokracji. Przeł. J. Pyka. Poznań: Rebis.
 10. Fukuyama, F. (1989). The End of Hisory?The National Interest, 16, s. 3-18.
 11. Guilluy, Ch. (2019). Twilight of the Elites: Prosperity, the Periphery, and the Future of France. Yale: University Press.
 12. Gwiazdowski, R. (2016). Równość i (nie)sprawiedliwość. Warszawa: Fijor.
 13. Hayek, F. A. von (1996). Droga do zniewolenia. Przeł. K. Gurba [et al.] Kraków: Arcana.
 14. Karsten, F., Beckman K. (2012). Mity demokracji. Przeł. J.M. Fijor. Warszawa: Fijor.
 15. Keane, J. (2009). The Life and Death of Democracy. New York: Simon&Schuster.
 16. Kelsen, H. (1936). O istocie i wartości demokracji. Autoryz. przekł. F. Turynowa. Warszawa: Księgarnia Powszechna.
 17. Kuehnelt-Leddihn, E. von. (2008). Demokracja - opium dla ludu. Przeł. M. Gawlik. Wrocław: Wydawnictwo Thesaurus.
 18. Lakoff, S. (1996). Democracy: History, Theory, Practice. Boulder: Westview Press.
 19. Mazzini, M. (2019). W Brazylii geje i lesbijki ze strachem wchodzą w nowy rok. Polityka, 1.01.2019, Pobrano z: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1776922,1,w-brazylii-geje-i-lesbijki-ze-strachem-wchodza-w-nowy-rok. read (data dostępu: 1.02.2021).
 20. Mishra, P. (2017). The Age of Anger: A History of the Present. New York: Farrar, Straus, and Giroux.
 21. Nowak, L. (2018). Kruche podstawy demokracji liberalnej. W: K.A. Wojtaszczyk, P. Stawarz, J. Wiśniewska-Grzelak (red.), Zmierzch demokracji liberalnej (s. 31-50). Warszawa: ASPRA-JR.
 22. Orban podczas 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Wpolityce.pl. Pobrano z: https://wpolityce.pl/polityka/486046-orban-o-chadecji-najpierw-stajemy-sie-centrystami (data dostępu: 1.02.2021).
 23. Paluszyński, T. (2016). Mankamenty demokracji. Poznań: Rys.
 24. Rojewski, J. (2018). Kontrowersyjna "filozofia Jordana Petersona". Polityka. Pobrano z: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle/1769326,1,kontrowersyjna-filozofia-jordana-petersona.read (data dostępu: 1.02.2021).
 25. Reykowski, J. (2019). Rozczarowanie demokracją. Warszawa: Smak Słowa.
 26. Runciman, D. (2019). Jak kończy się demokracja. Przeł. S. Żuchowski. Warszawa: Fundacja Kultura Liberalna.
 27. Sartori, G. (1994). Teoria demokracji. Przeł. P. Amsterdamski, D. Grinberg. Warszawa: PWN.
 28. Sintomer, Y., Lopez-Rabatel, L. (2020). Sortition and Democracy: History, Tools, Theories. Exeter: Imprint Academic.
 29. Sloterdijk, P. (2011). Gniew i czas. Esej polityczno-psychologiczny. Przeł. A. Żychliński. Warszawa: Scholar.
 30. Stacje NBC przerwały wystąpienie Trumpa ogłaszającego zwycięstwo, PRESS. Pobrano z: https://www.press.pl/tresc/63831,stacje-nbc-przerwaly-wystapienietrumpa-oglaszajacego-zwyciestwo (data dostępu: 4.03.2021).
 31. Wykład Viktora Orbána n XXIX Wolnym Uniwersytecie Letnim i obozie młodzieżowym Tusványos Tusnádfürdő (Băil Tuşnad). Wpolityce.pl. Pobrano z: https://wpolityce.pl/swiat/407106-tylko-u-nas-glosne-przemowienie-viktora-orbana-caly-tekst (data dostępu: 1.02.2021).
 32. Yasha, M. (2019). Lud kontra demokracja. Przeł. K. Gucio. Warszawa: Fundacja Kultura Liberalna.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.31261/spus.12040
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu