BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wajcht Monika (Politechnika Lubelska), Gola Arkadiusz (Politechnika Lubelska)
Title
Analiza celowości wdrożenia systemów zarządzania jakością w świetle opinii pracowników z branży spożywczej
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2021, vol. 24, nr 1-2, s. 27-39, rys., wykr., bibliogr. 24 poz.
Enterprise Management
Keyword
Produkcja, Jakość, System zarządzania jakością, Przemysł spożywczy
Production, Quality, Quality management systems, Food industry
Note
summ.
Abstract
Food quality management is nowadays an indispensable element that focuses all activities in the food industry. Each company operating in the food industry that supplies products to the market is obliged to implement and use systems that ensure the required quality of manufactured products. The aim of the study was to analyze the advisability of implementing quality management systems in the light of the opinions of employees from the food industry. To carry out the research, the original questionnaire that consisted of 31 questions was used. The questions included in the survey, single and multiple choice, focused on collecting information about issues such as the concept of food safety, the benefits resulting of implementing quality management systems, quality management systems operating in the enterprise, training in their scope and assessing the need to implement these systems and their impact on safety of produced food in the opinion of employees. The survey was primarily attended by the company's production employees and employees from the management staff, as well as from administrative and office department. The answers to the questions were presented in the form of graphs, with some of them being analyzed in terms of the position held by the respondents or their seniority in the company. By conducting a thorough and in-depth analysis of the research results, it was possible to verify the hypotheses that were formulated at the beginning of the work, as well as to draw conclusions.(original abstract)
Bibliography
Show
 1. Balon U., Sikora M., Rola standardów IFS i BRC w ocenie dostawców przez sieci handlowe, Zeszyty Naukowe 3(939), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015.
 2. Berdowski J.B., Berdowski F.J., HACCP w teorii i praktyce: Zarządzanie przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją i obrotem bezpiecznej dla zdrowia żywności, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa, 2006.
 3. Białowąs J., Biczewska I., Stan wdrożenia nieobligatoryjnych systemów zarządzania w sektorze żywnościowym, Uniwersytet Ekonomiczny, Grodno, 2010.
 4. Frąś J., Żukowski P., Frąś M., Frąś T., Proinnowacyjny model zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, Problemy Nauk Stosowanych, Szczecin, 2017.
 5. http://www.wsse.katowice.pl/p,143,gmpghp [data dostępu: 06.05.2021].
 6. https://www.bhpex.pl/blog/bezpieczenstwo-zywnosci/ dobra-praktyka-higieniczna/ [data dostępu: 06.05.2021].
 7. http://www.noblecert.pl/przemysl spozywczy.html [data dostępu: 06.06.2021].
 8. https://gastrowiedza.pl/baza-wiedzy/artykul/programwarunkow-wstepnych-gmp-ghp-w-gastronomii [data dostępu: 27.05.2021].
 9. https://www.ppg24.pl/stosowanie-systemow-jakosci-wbranzy-zywnosciowej,459.html [data dostępu: 28.05.2021].
 10. https://www.bhpex.pl/blog/bezpieczenstwo-zywnosci/ dobra-praktyka-produkcyjna/ [data dostępu: 27.05.2021].
 11. Kędzior W., Ptasińska J., Systemy jakości w przemyśle spożywczym, Zeszyty Naukowe nr 678, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, 2005.
 12. Kędzior W., Ptasińska J., Opracowanie systemu HACCP dla zakładu produkcji ciastkarskiej, Zeszyty naukowe nr 705, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, 2006.
 13. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., HACCP: Koncepcja i system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Warszawa, 1999.
 14. Morkis G., Systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa, 2005.
 15. Piasecka-Głuszak A., Implementacja World Class Manufacturing w przedsiębiorstwie produkcyjnym na rynku polskim, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, 2017.
 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 200 roku w sprawie warunków oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi i substancjami dozwolonymi, Dz. U. 2000, nr 30, poz. 377.
 17. Roy V., Srivastava S.K., The safety-quality dominant view of food chain integrity: Implications for consumer centric food chain governance, International Journal of Management Reviews, in press, 2021.
 18. Sobczyk G., Zachowania konsumentów wobec nowych trendów konsumpcji - wyniki badań, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia, Sectio H, Vol. LII, 1, 171-180, 2018.
 19. Stoma M., Dudziak A., Rydzak L., Wykorzystanie technik CAAT do podejmowania decyzji w procesie certyfikacji SZJ wg ISO 9001:2015, Zeszysty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie. Politechnika Śląska, Zeszyt 113, 447-456, 2017.
 20. Turlejska H., Zasady GHP/GMP oraz system HACCP jako narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, Poradnik dla przedsiębiorcy, Fundacja Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa, 2013.
 21. Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, Dz. U. 2001, nr 63, poz. 634 z późn. zm.
 22. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
 23. Zhai Y.D., Han G.H., The effect of the inspection information sharing policy on quality-oriented food production in online commerce, Managerial and Decision Economics, in press, 2021.
 24. Źródło-Loda M., Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w przemyśle spożywczym, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Krosno, 2016.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.25961/ent.manag.24.01.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu