BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bednarz Daria (Politechnika Opolska), Tomczak-Horyń Kamila (Politechnika Opolska)
Title
Badanie kultury proinnowacyjnej na wybranym przykładzie
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2021, vol. 24, nr 3-4, s. 2-7, rys., bibliogr. 12 poz.
Enterprise Management
Keyword
Innowacje, Kreatywność, Organizacja
Innovations, Creativity, Organisation
Note
summ.
Abstract
The article deals with research on pro-innovation culture on a selected example. The analysis was based on the Copacking Department in a food industry company. In order to do the research, factors that influence the creation of a pro-innovative corporate culture and the essence of an approach focused on innovation were indicated. A survey of individual climate perception of the workplace was conducted on a group of 20 line employees of the Copacking Department. The developed questionnaire contained closed questions about the selfassessment of the employee and his team, development, motivation and attitude of superiors. Analysis of individual elements of the organization and the results of the survey allowed to identify areas that positively affect the functioning of a pro-innovative culture in the enterprise. Factors that require further research and improvement are also indicated. Proposals for corrective action that could support the development of these elements were presented.(original abstract)
Bibliography
Show
 1. Dyer J., Gregersen H., Christensen C., The Innovator's DNA: Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators, Harvard Business Press, Boston 2011.
 2. Dzikowski P., Efekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w sektorze wysokiej techniki w Polsce, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Tarnów 2014.
 3. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2017.
 4. Hunter S.T., Bedell K.E., Mumford M.D., Dimensions of creative climate: A general taxonomy, The Korean Journal of Thinking & Problem Solving, 15, 2, 2005.
 5. Knosala R., Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Moczała A., Zarządzanie innowacjami, PWE, Warszawa 2013.
 6. Knosala R., Tomczak-Horyń K., Kreatywność pracowników i twórcze zespoły, PWE, Warszawa 2019.
 7. Milczarek S., Kultura pracy menedżera, Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2010.
 8. OECD; EUROSTAT, Oslo Manual - Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. OECD Publishing, Paryż 2005.
 9. Tidd J., Bassant J., Managing Innovation, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 10. Tomczak-Horyń K., Mikrofundamenty w ocenie prokreatywnej kultury przedsiębiorstwa - koncepcja i zastosowanie, [w:] Inżynieria Zarządzania, Cyfryzacja Produkcji. Aktualności badawcze 2. Pod red. R. Knosali. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2020.
 11. Tomczak-Horyń K., Knosala R., Prokreatywna przestrzeń przedsiębiorstwa produkcyjnego, Studia i Prace WNEIZ US, nr 52/2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018.
 12. Tr´ıas de Bes F., Kotler P., Winning at Innovation: The A-F model, Palgrave Macmillan, London 2011.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.25961/ent.manag.24.03.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu