BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Moczała Aleksander (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), Radwan Katarzyna (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Title
Zarządzanie projektem innowacyjnym w warunkach produkcji małoseryjnej - cz. II. Tworzenie modelu biznesowego
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2021, vol. 24, nr 3-4, s. 26-34, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Enterprise Management
Keyword
Innowacje, Strategia produkcji, Zarządzanie projektem
Innovations, Production strategy, Project management
Note
summ.
Abstract
Today's functioning enterprises are increasingly struggling with more difficult and complicated development conditions. Currently, there are visible changes in the external environment, such as a significant increase in competition, shortening of product life cycles, rapidly changing requirements of buyers and the growing importance of non-price instruments. The purpose of this project is to model the process of planning the concept of innovation strategy - designing value and risk propositions. (original abstract)
Bibliography
Show
 1. Hedeman B., Seegers R., PRINCE2r 2009 Edition A Pocket Guide. Third edition, Van Haren Publishing, Zaltbommel, s. 3, 2018.
 2. https://kierownikprojektu.com/2016/08/01/analizainteresariuszy-projektu/ [Rojek I., Analiza interesariuszy projektu, data dostępu: 05.04.2020].
 3. Janasz W., Strategie organizacji innowacyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, 21, 45-58, 2011.
 4. Jelonek D., Moczała A., Metody i techniki projektowania innowacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2020.
 5. Kim W.Ch., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa, 2018.
 6. Knosala R., Moczała A., Zarządzanie innowacjami (rozdz. 3), [w:] Inżynieria produkcji: Kompendium wiedzy, red. nauk. Ryszard Knosala, PWE, Warszawa, 2017.
 7. Osterwalder A., Pigneur Y., Smith A., Bernarda G., Papadakos P., Projektowanie propozycji wartości, ICAN Institute, Warszawa, 2015.
 8. Osterwalder A., Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Helion, Gliwice, 2012.
 9. Pisz I., Łapuńka I., Istota i znaczenie zarządzania relacjami z interesariuszami projektu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 296-308, 2017.
 10. Project Management Institute: A guide to the project management body of knowledge (PMBOKr guide), Fifth edition, Project Management Institute, USA, s. 3, 2013.
 11. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 388, 2007.
 12. Trocki M., Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 296, 2012.
 13. Więcek D., Costs Determination at the Stage of Production Processes Design, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, PTZP, 4, 42-45, 2014.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.25961/ent.manag.24.03.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu