BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiszumirska Karolina (Poznań University of Economics and Business), Wojciechowska Patrycja (Poznań University of Economics and Business)
Title
Quality Assurance and Requirements for Thermoplastic Stretch Films for Agriculture Applications
Zapewnienie jakości i wymagania dotyczące termoplastycznych folii stretch do zastosowań rolniczych
Source
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2021, nr 2, s. 50-64, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Keyword
Opakowalnictwo, Folie opakowaniowe, Ocena jakości, Badania towaroznawcze, Recykling, Rolnictwo
Packaging science, Packaging foil, Quality assessment, Commodity research, Recycling, Agriculture
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule omówiono różne metody badawcze termoplastycznych folii stretch wykorzystywane do oceny ich jakości, wskazując na zakres i ograniczenia ich stosowania. Podstawą rozważań były wymagania normy EN 14932:2018-02, która jednak nie wyczerpuje możliwości metodycznych w zakresie analiz zasadnych z punktu widzenia przeznaczenia ocenianego produktu. Dlatego też zaproponowano komplementarne metody badań, w tym także starzeniowe, odpowiednie do oceny jakości folii stretch przeznaczonych do owijania balotów sianokiszonki. Ponadto, w pracy zawarto wyniki oceny porównawczej wyrobów wytworzonych z surowców pierwotnych oraz z recyklatów, pochodzących z rynku europejskiego. Stwierdzono, że odpowiednio prowadzony proces przetwarzania poużytkowej folii stretch z LLDPE pozwala na uzyskiwanie wysokiej jakości wyrobów, w ramach zamkniętej pętli recyklingu, o właściwościach konkurencyjnych do materiałów produkowanych z surowców natywnych. (abstrakt oryginalny)

In this work we describe requirements and testing methods for thermoplastic stretch films based on polyolefin materials for wrapping round and square bales according to EN 14932:2018-02. Moreover, other alternative examination methods suitable for quality assurance of thermoplastic stretch films, including laboratory aging tests, are presented and the results of conducted analysis are in detail discussed. This paper also shows the results of comparative analysis conducted for films obtained from native and recycled polymers, available on the European market. We demonstrated that suitable recycling of used LLDPE films provides high quality recyclates. It enables production of thermoplastic films in a closed loop of recycling, exhibiting competitive parameters in comparison with products obtained from native polymers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
 1. EN 14932:2018-02 Plastics. Thermoplastic stretch films for wrapping silage bales.
 2. PN-EN 13207:2018-03 Plastics. Thermoplastic silage films and tubes for use in agriculture.
 3. Ren Y., Shi Y., Yao X., Tang Y., Liu L.-Z. (2019) Different dependence of tear strength on film orientation of LLDPE Made with Different Co-Monomer, Polymers, 434 (11), 1-13.
 4. ISO 4593:1993 Plastics. Film and sheeting. Determination of thickness by mechanical scanning.
 5. ISO 4591:1992 Plastics. Film and sheeting. Determination of average thickness of a sample, and average thickness and yield of a roll, by gravimetric techniques (gravimetric thickness).
 6. PN-EN ISO 1183-1:2019-05 Plastics. Methods for determining the density of noncellular plastics. Part 1: Immersion method, liquid pycnometer method and titration method.
 7. ISO 527-1:2019 Plastics. Determination of tensile properties. Part 1: General principles.
 8. ISO 527-3:2018 Plastics. Determination of tensile properties. Part 3: Test conditions for films and sheets.
 9. ISO 7765-1:1988 Plastics film and sheeting. Determination of impact resistance by the free-falling dart method. Part 1: Staircase methods.
 10. EN 14477:2004 Packaging. Flexible packaging material. Determination of puncture resistance. Test methods.
 11. ASTM D5748-95 (2019) Standard Test Method for Protrusion Puncture Resistance of Stretch Wrap Film.
 12. ISO 6383-2:1983 Plastics. Film and sheeting. Determination of tear resistance. Part 2: Elmendorf method.
 13. ISO 4674-1:2016 Rubber- or plastics-coated fabrics. Determination of tear resistance. Part 1: Constant rate of tear methods.
 14. ISO 6383-1:2015 Plastics. Film and sheeting. Determination of tear resistance. Part 1: Trouser tear method.
 15. Almond J., Sugumaar P., Wenzel M.N., Hill, G., Wallis C. (2020) Determination of the carbonyl index of polyethylene and polypropylene using specified area under band methodology with ATR-FTIR spectroscopy, e-Polymers, 20, 369-381.
 16. ISO 4892-2:2013 Plastics. Methods of exposure to laboratory light sources. Part 2: Xenon-arc lamps.
 17. Korpysz K., Gach S. (2011) Properties of the stretch film used for green foodder bales wrapping vs. quality of the silage. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 56 (1), 76-81.
 18. Frick R. (2004) Eignung von Wickelfolien für die Ballensilage, FAT-Berichte, 615.
Cited by
Show
ISSN
1733-747X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu