BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewski Tomasz (Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom), Wasyluk Magdalena (Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom), Bocho-Janiszewska Anita (Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom), Przyrowska Milena (Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom), Rozwadowska Dominika (Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom)
Title
Selected Properties of Multifunctional, Waterless Preparations for Shower and Bath Besed on Plant Oils
Wybrane właściwości wielofunkcyjnych, bezwodnych preparatów pod prysznic i do kąpieli na bazie olejów roślinnych
Source
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2021, nr 2, s. 86-97, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Keyword
Substancje powierzchniowo czynne, Kosmetyki, Jakość produktu, Badania towaroznawcze, Towaroznawstwo przemysłowe
Surfactants, Cosmetics, Product quality, Commodity research, Industrial commodities
Note
summ., streszcz.
Abstract
W pracy analizowano wpływ różnych stosunków wagowych MIPA Laureth Sulfate do Laureth-3 (20:15; 22,50:12,5; 25:10; 27,5:7,5% wag.) na wybrane właściwości wielofunkcyjnych, bezwodnych preparatów pod prysznic i do kąpieli na bazie olejów roślinnych. Zbadano właściwości pianotwórcze, tewametryczne oraz organoleptyczne. Analizie poddano także rynek kosmetyków o właściwościach myjących o nazwach handlowych takich jak "olejek pod prysznic", "olejek do kąpieli", "olejek pod prysznic i do kąpieli". Wykazano, iż wraz z rosnącym stężeniem surfaktantu podstawowego wzrasta zdolność pianotwórcza. Jednak nie wpływa on istotnie na wskaźnik trwałości piany. Pomiary TEWL także dały zadowalające wyniki. Wielofunkcyjność prototypów przejawia się nie tylko w miejscu użycia (pod prysznicem lub wannie), ale także oprócz mycia posiadają funkcję wspomagającą pielęgnację (wysoka zawartość olejów ogranicza nadmierną przeznaskórkową utratę wody). Na podstawie rezultatów badań wykazano, iż istnieje możliwość wytworzenia wielofunkcyjnego i bezpiecznego produktu do mycia ciała o dużej zawartości olejów roślinnych o dobrych właściwościach użytkowych. (abstrakt oryginalny)

The study analyzed the effect of different weight ratios of MIPA Laureth Sulfate to Laureth-3 (20:15; 22.50: 12.5; 25:10; 27.5: 7.5 wt.%) on selected properties of multifunctional, waterless preparations for shower and bath based on plant oils. The foaming, tevametric and organoleptic properties were tested. The market of cosmetics with cleansing properties with trade names such as "shower oil", "bath oil", "shower and bath oil" was also analyzed. It has been observed that the foaming ability increases with the increase in the concentration of the main surfactant. However, it does not significantly affect the foam stability index. TEWL measurements also gave satisfactory results. The multifunctionality of the prototypes manifests itself not only in the place of use (in a shower or bathtub), but also in addition to cleaning, they also have a care-supporting function (the high content of oils reduces excessive transepidermal water loss). Based on the results of the research, it has been shown that it is possible to produce a multifunctional and safe product for cleaning the body with a high content of plant oils with good utility properties. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barel A.O., Paye M., Maibach H.I. (Eds.) (2014) Handbook of cosmetic science and technology. CRC Press.
 2. Williams D.F., Schmitt W.H.(1992) Chemistry and Technology of the Cosmetics and Toiletries Industry, Blackie Academy&Proffesional, Glasgow.
 3. Sułek M., Zięba M., Żyła A. (2006) Quality estimation of foam baths containing silicone Glycol. Polish Journal of Commodity Science 3 (8), 81-89.
 4. Seweryn A., Wasilewski T., Kopyt I. (2017) Poprawa bezpieczeństwa stosowania żeli pod prysznic poprzez dobór składników o działaniu myjącym, Towaroznawstwo w badaniach i praktyce - Jakość kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 5. Klimaszewska E. (2017) Wpływ stężenia gumy ksantanowej na właściwości użytkowe płynów do kąpieli dla dzieci. Towaroznawstwo w badaniach i praktyce - Jakość kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, Kraków, pp. 106-120.
 6. Arct J., Pytkowska K., Barska K., Kifert K., Pauwels A. (2010) Leksykon surowców kosmetycznych. Wydawnictwa WSZKiPZ, Warszawa.
 7. [7] Birdi, K.S., 2009. Handbook of Surface and Colloid Chemistry - 3rd edition. CRC Press LLC, New York.
 8. Bárány E., Lindberg M., Lodén M. (1999) Biophysical characterization of skin damage and recovery after exposure to different surfactants. Contact Dermatitis, 40, 98-103.
 9. Pinnagoda J., Tupker R. A., Agner T., Serup J (1990) Guidelines for Transepidermal Water Loss (TEWL) measurement. A report from the Standarization Group of the European Society of Contact Dermatitis. Contact Dermatitis, 22, 164-178.
 10. Loden M., Olsson H., Axell T., Linde Y.W. (1992) Friction, capacitance and transepidermal water loss (TEWL) in dry atopic and normal skin. British Journal of Dermatology 126 (2), 137-141.
 11. Ananthapadmanabhan K.P., Mukherjee S., Chandar P. (2013) Stratum corneum fatty acids: their critical role in preserving barrier integrity during cleansing. International Journal of Cosmetics Science, 35 (4), 337-345.
 12. Wasilewski T., Nachyła A. (2006) Preparaty wielofazowe jako nowoczesna forma kosmetyków i produktów chemii gospodarczej. Towaroznawcze Problemy Jakości, 1 (10), 111-123.
 13. Wasilewski T. (2006) Dwufazowy płyn do kąpieli jako przykład innowacyjności w przemyśle kosmetycznym. Towaroznawcze Problemy Jakości, 3 (12), 70-80.
 14. Małysa A., Kowalska M. (2016) Rola skwalanu z oliwy z oliwek w kształtowaniu właściwości fizykochemicznych i użytkowych dwufazowych płynów do kąpieli. Rośliny w nowoczesnej kosmetologii. Lublin, pp. 77-92.
 15. Knowlton J., Pearce S. (1993) The handbook of cosmetic science and technology. Elsevier Advanced Technology.
 16. Sulforokanol L390/1M, Product Data Sheet, PCC Rokita, 2018.
 17. Malinka W. (1999) Zarys chemii kosmetycznej. Wydawnictwo Volumed, Wrocław.
 18. Daniewski M., Jacorzynski B., Filipek A., Balas J., Pawlicka M., Mielniczuk E. (2003) Skład kwasów tłuszczowych wybranych olejów jadalnych. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 54 (3), 263-267.
 19. Malinowska P. (2019) Oxidative and physicochemical stability of shower oils in storage tests. Polish Journal of Commodity Science, 2 (59), 114-125.
 20. Sułek M., Małysa A., Pytlas K. (2006) Ocena jakościowa kremów zawierających oleje roślinne: sojowy, z pestek winogron i kukurydziany. Towaroznawcze Problemy Jakości, 4 (9), 75-89.
 21. Małajowicz J., Kuśmierek S. (2016) Charakterystyka i możliwości przemysłowego wykorzystania oleju rycynowego. Przemysł Chemiczny, 95 (9), 1756.
Cited by
Show
ISSN
1733-747X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu