BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kucharska-Stasiak Ewa (University of Lodz, Poland), Jarecki Piotr (University of Lodz, Poland)
Title
Market Value as an Attempt to Objectivize the Behavior of Real Estate Market Participants
Source
World of Real Estate Journal, 2021, nr 3(117), s. 21-36, rys., bibliogr. 35 poz.
Świat Nieruchomości
Keyword
Wartość rynkowa, Rynek nieruchomości, Racjonalność zachowań, Homo oeconomicus, Obiektywizm
Market value, Real estate market, Rationality of behavior, Homo oeconomicus, Objectivism
Note
JEL Classification: B5, D7, D8, D46, G1, R3
summ.
Abstract
Purpose - to demonstrate that (1) value, particularly the value of real estate properties was, is and will remain a controversial category in economics, (2) to create a single universal definition of value unrelated to the object of exchange and the conditions under which it is exchanged, and (3) seeking value that objectivises the market is futile.
Design/methodology/approach - the critical analysis of the pertinent literature and comparative analysis are used.
Findings - market value does not reflect the conditions of the real estate market; it is rather a highly imperfect attempt to objectivise the behaviour of its participants.
Research limitations - the market value of a real property is not directly measurable because it is based on prices that in the real estate market are an imperfect reflection of value.
Research implications - society expects a socially acceptable measure of value facilitating real estate transactions, the calculation of fees and taxes, and other public and private activities. Today's market value does not perform this function well, hence the need to redefine it. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Begg, D., Fischer, S., & Dornbusch, R. (2003). Mikroekonomia. Warszawa: PWE.
 2. Brown, G. R. (1991). Property Investment and the Capital Markets. New Zeland: Spon. Appendix 2B.
 3. Damodaran, A. (2006). Valuation Approaches and Metrics: A Survey of the Theory and Evidence. NY: Stern School of Business.
 4. Dobb, M. (1976). Teorie wartości i podziału od Adama Smitha. Ideologia a teoria ekonomii. Warszawa: PWE.
 5. Drenda, L. (2016). Teoria wartości, wartość teorii. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 259, 39-48.
 6. European Valuation Standards (2016). Eighth Edition, TEGoVA, PFSRM.
 7. French, N. (2011). Valuing in the downturn: understanding uncertainty. Journal of Property Investment & Finance. 29(3), 312-322. https://doi.org/10.1108/14635781111138118.
 8. French, N., & Gabrielli, L. (2003). The Uncertainty of Valuation. Helsinki: ERES.
 9. Hausner, J. (2019). Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania. W kierunku ekonomii wartości. Warszawa: Wydawnictwo Nieoczywiste.
 10. Hutchinson, N. E., Adair, A. S., Leheny, L. (2004). The Reporting of Risk in Real Estate Appraisal: Property Risk Scoring, ERES Conference. Milan June.
 11. Kołodko, G. (2013). Dokąd zmierza świat, Ekonomia polityczna przyszłości. Warszawa: Pruszyński i Spółka.
 12. Kowalczyk, S. (1986). Filozoficzne koncepcje wartości. Collectanea Theologica, 56(1).
 13. Landreth, H., & Colander, D. C. (2005). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: PWN.
 14. Lawson, J. W. W. (2008). Theory of Real Estate Valuation, School of Economics, Finance and Marketing. Melbourne: RMIT Business.
 15. Lis, T. (2012). Dylematy wokół wartości ekonomicznej i ich znaczenie we współczesnej nauce rachunkowości. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (125), 153-163.
 16. Łobodzki, M. (2009). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Warszawa: Imuls.
 17. Mączyńska, E. (2011). Gdy sługa staje się panem, czyli dysfunkcje pomiaru wartości biznesu i wyników działalności gospodarczej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 639(37), 1-15.
 18. Mazzucato, M. (2018). The Value of Everything, Making and Taking in The Global Economy. NY: Public Affairs.
 19. McKnight, D. (1994). The value theory of the Austrian school. The Appraisal Journal, 62(3), 465.
 20. Menger, C. (2013). Zasady ekonomii. Warszawa: Fijorr Publishing Company.
 21. Mill, J. S. (1965). Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej. Warszawa: PWN.
 22. Moore, J. W. (2009). A history of appraisal theory and practice: Looking back from IAAO's 75th year. Journal of Property Tax Assessment & Administration, 6(3), 23-50.
 23. Mooya, M. (2016). Real Estate Valuation. Springer-Verlag Berling Heidelberg.
 24. Nadolna, B. (2011). Wpływ koncepcji wartości na pomiar wartości ekonomicznej w rachunkowości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (32), 169-183.
 25. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (D.U. z dnia 26 marca 2021 r. poz. 555).
 26. Property Valuation the Carsberg Report (2002). RICS.
 27. Przybyła, H., Pęciak, R., Zagóra-Jonszta, U., Rolski, M., Danowska-Prokop, B., & Grabowski, A. (2014). Podstawowe kategorie ekonomiczne w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej. Kategoria Wartości. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 28. Romanow, Z (1988). Koncepcje Wartości i ceny w teoriach ekonomicznych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 50(3), 149-162.
 29. Smit, W., & Gerjan, V. (2003). Variations in Valuations: Will identical data input lead to identical output of valuation results? (No. eres2003_262). European Real Estate Society (ERES).
 30. Solek, A. (2010). Ekonomia behawioralna a ekonomia neoklasyczna. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 8, 21-34.
 31. Stachak, S. (2003). Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Warszawa: Książka i Wiedza.
 32. Tatarkiewicz, W. (2020). Historia filozofii. Warszawa: PWN.
 33. The Appraisal of Real Estate (2021). Fifteenth Edition. Chicago: Appraisal Institute.
 34. The Mallinson Report: Report of the President's Working Party on Commercial Property Valuations (1994). London: Royal Institution of Chartered Surveyors.
 35. Zadora, H. (Ed.) (2004). Wartość w naukach ekonomicznych. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/WOREJ.2021.117.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu