BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sikorska-Lewandowska Aleksandra (Nicolaus Copernicus University)
Title
Real Estate Manager Models - Polish Legal Solutions
Source
World of Real Estate Journal, 2021, nr 3(117), s. 37-50, bibliogr. 31 poz.
Świat Nieruchomości
Keyword
Zawód zarządca nieruchomości, Regulacje prawne
Profession of a property manager, Legal regulations
Note
JEL Classification: K15, K25
summ.
Abstract
Purpose - The purpose of this article is to present the development of the profession of real estate manager in the Polish legal system and the path to the current model.
Design/methodology/approach - The research focuses on the analysis of Polish legal solutions from before 2013 and after that date. Legislative solutions of other countries were also mentioned for comparison.
Findings - Descriptive studies are based on the texts of legal acts and the analysis of the literature. The conducted research includes an assessment of the effects of the reform of legal regulation carried out in 2013, pursuant to which the profession of a manager was deregulated.
On this basis, preliminary normative conclusions were formulated as to the achieved results of the change in the law. The article is a review, its aim is to analyze the legal conditions of the activity consisting in real estate management in Poland.
Research limitations and implications - the analysis is limited to the regulations of Polish law, European solutions are indicated, for example, only as a background for considerations. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bardach, J., Leśnodorski, B., & Pietrzak, M. (Eds.) (1994). Historia ustroju i prawa polskiego. Warszawa: LexisNexis.
 2. Barrett, P., & Baldry, D. (2009). Facilities management: Towards best practice. London: John Wiley & Sons.
 3. Bednarek, M. (1994). Przemiany własności w Polsce. Warszawa: Scholar.
 4. Cymmerman, G. (2013). Ustawa deregulacyjna jako przykład ataku na podstawowe wartości społeczne. Nieruchomości, 9, 32-35.
 5. Foryś, I. (Ed.) (2008). Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi. Warszawa: Poltext.
 6. Gawron, H. (2019). Zarządzanie nieruchomościami. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 7. Jaworski, J. (2010). Reglamentacja zawodów rynku nieruchomości. Warszawa: CH Beck.
 8. Jaworski, J. (2012). Deregulacja zawodów nieruchomościowych. Nieruchomości, 5, 35-38.
 9. Kaliński, J. (2009). Transformacja gospodarki polskiej w latach 1989-2004. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 10. Kalus, S. (2009). Pozycja prawna uczestników rynku nieruchomości. Warszawa: Lexis Nexis.
 11. Kalus, S. (2013). Wymogi zawodowe w stosunku do osób obsługujących rynek nieruchomości - konieczność czy nierynkowy balast? Nieruchomości, 4, 34- 36.
 12. Kałkowski, L., & Stanisławska, W. (2008). Z historii polskiego rynku nieruchomości. Świat Nieruchomości, 63, 16-27.
 13. Kamiński, M. (2014). Kompetencje interpersonalne zarządcy nieruchomości. Nieruchomości, 1, 33-36.
 14. Komisja Odpowiedzialności Zawodowej. Orzecznictwo (2007). PFRM. Retrieved on 11/10/2021, from: www.pfrn.//page/111.
 15. Kucharska-Stasiak, E. (1994). Rynek nieruchomości w Polsce w okresie międzywojennym. Świat Nieruchomości, 6, 35-41.
 16. Kyle, R. C. (2013). Property management. Dearborn: Kaplan Real Estate Education.
 17. Lewandowski, K. (2005). Zarządzanie nieruchomościami. Warszawa: Lexis Nexis.
 18. Najbar, K. (2013). Rynek usług zarządzania nieruchomościami. Warszawa: Poltext.
 19. Nowak, M. J. (2014) "Otwarcie" zawodów związanych z rynkiem nieruchomości. Świat Nieruchomości, 87(1), 74.
 20. Olechno-Kulas, A. (2015). Innowacyjne podejście do zarządzania na rynku nieruchomości. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 16(11) cz. 2, 51-65.
 21. Regulated profesions database (2011). European Commision. Retrieved on 11/10/2021, from: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/regprof/index.cfm?action=profession&id_profession=5290&tab=countries&quid=2&mode=asc&maxRows=*#top.
 22. Rymarzak, M. (2009). Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
 23. Sikorska-Lewandowska, A. (2017). The Housing Community in Polish Law: Methods of Management of Communal Areas. Studia Iuridica Toruniensia, 20, 300-311. http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2017.015.
 24. Sikorska-Lewandowska, A. (2020). Zarządca nieruchomości - zawód zderegulowany. Nieruchomości, 11, 37-40.
 25. Sobociński, W. (1964). Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego. Toruń: TNT.
 26. Strzelczyk, R. (2017). Prawo nieruchomości. Warszawa: CH Beck.
 27. Szypulewska-Porczyńska, A. (2017). Polska w UE - reforma dostępu do zawodów regulowanych na przykładzie rynku nieruchomości.
 28. Unia Europejska.pl, 4(245), 14-26.
 29. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Journal of Laws of 2013, item 829).
 30. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce (Journal of Laws 1997 No. 118 item 742 as amended).
 31. Wenclik, M. (Ed.) (2015). Deregulacja zawodów w Polsce. Łomża: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/WOREJ.2021.117.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu