BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomecki Marcin (University of Economics in Katowice, Poland)
Title
Taking of Evidence in the Form of a Valuer's Expert Opinion in Court Proceedings for the Compensation for Restrictions on Use of Land in the Light of the Public Intervention Made under Restricted Use Area (RUA) Resolutions - National Research Results
Source
World of Real Estate Journal, 2021, nr 3(117), s. 51-68, tab., bibliogr. 36 poz.
Świat Nieruchomości
Keyword
Biegły sądowy, Użytkowanie ziemi, Obszary chronione, Obszary problemowe, Regulacje prawne
Expert witness, Land use, Protected area, Problem areas, Legal regulations
Note
JEL Classification: M21, R33, Z30, Z33
summ.
Publication financed from the project "The Reduction of Negative Consequences of Noise Nuisance from Airports in Poland" (SOWA 2020), carried out in the Cracow University of Economics as a part of the basic task of pursuing scientific activities, rendition of research services and transfer of knowledge and technologies to the economy, under § 4(1) item 1 of the Charter of the University of Economics.
Abstract
Purpose - The purpose of this article is to evaluate regularity of formulating evidence theses ordering expert opinion for the purpose of determining the compensation for value impairment of residential properties located in airport RUAs under Art. 129(2) in conjunction with Art. 135 ELA, in the context of the implemented state intervention as per appropriate RUA resolutions restricting the use of immovable properties.
Design/methodology/approach - This article contains considerations of theoretical nature, made in two areas: law and economy. Such considerations, as a whole, are summarized by the results of an empirical research carried out in the years: 2019-2020. The research was carried out for five national airports, namely: Gdańsk Airport (AP), Katowice AP, Cracow AP, Poznań AP, Warsaw AP. In the investigation, the case study method was used. For the purpose of empirical research, national airports provided documentation for 33 court proceedings, covering, among others, the total of 49 evidentiary rulings. The investigation involved as well analysis of the provisions of Resolutions establishing restricted use areas for the examined airports.
Findings - The implemented research offers practical conclusions addressed to airports, courts adjudicating in compensation matters and valuers. The results of the conducted research point to mistakes made by the adjudicating panels in compensation matters for the value impairment of immovable properties located in airport RUAs as far as formulation of evidence theses for expert witnesses is concerned, consisting in non-indication or non-specification of the restriction of use in respect of a given immovable property as a part of the intervention implemented by the state, and allowing expert witness opinions in the lack of public intervention. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Act of 27 April 2001 - Environmental Law (Dz.U. 2020, No. 1219, 1378, 1565 as amended).
 2. Alterman, R. (Ed.) (2010). Takings International. A Comparative Perspecitive on Land Use Regulations and Compensation Rights. Chicago: ABA Publishing.
 3. Coase, R. (2013). Firma, rynek i prawo. Warszawa: Wolters Kluwer.
 4. Czajkowska-Matosiuk, K. (2015). Ograniczenie korzystania z nieruchomości w związku z wymogami ochrony środowiska. Prawo i Środowisko, 1.
 5. Dzierżanowska, J., & Studzińska, J. (2016). Biegli w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym. Praktyczne omówienie regulacji z orzecznictwem. Warszawa: Wolters Kluwer.
 6. Głuszak, M. (2019). Efekty zewnętrzne jako przyczyna zawodności rynku nieruchomości. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 7. Goulbourne, S. (2002). Airport Noise and the Right to Family Life: A Legitimate Application of Article 8 of the European Convention? Liverpool Law Review, 24(3), 227-236. https://doi.org/10.1023/A:1023985530190.
 8. Gruszecki, K. (2019). Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 9. Habdas, M. (2020). Odszkodowania dla właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w obszarach ograniczonego użytkowania dla lotnisk - wyzwania dotyczące prawidłowego ustalenia zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej i podlegającej kompensacji szkody - część 1. Przegląd Sądowy, 5/2020.
 10. Habdas, M., & Konowalczuk, J. (2018). Cele i warunki skutecznej interwencji Państwa w obszarach ograniczonego użytkowania portów lotniczych. Świat Nieruchomości, 105(3), 5-16. https://doi.org/10.14659/WOREJ.2018.105.001.
 11. Judgment of the SC of 06 May 2010 (II CSK 602/09, LEX No. 585768).
 12. Judgment of the SC of 21 March 2017 (I CSK 440/15, LEX No. 2305911).
 13. Judgment of the SC of 25 February 2009 (II CSK 546/08, LEX No. 105179916).
 14. Judgment of the Supreme Court (SC) of 15 December 2016 (II CSK 151/16, LEX No. 2241380).
 15. Kamiński, Ł. (2018). Administracyjnoprawne ograniczenia prawa własności nieruchomości. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 16. Konowalczuk, J. (2014). Wycena nieruchomości do celów kredytowych. Warszawa: Poltext.
 17. Konowalczuk, J. (2018). Fair Value in the Valuation of Damage to Property Caused by Indirect Nuisance Created by Companies. Real Estate Management and Valuation, 26(3), 60-70. https://doi.org/10.2478/remav2018-0025.
 18. Konowalczuk, J., Habdas, M., Foryś, I., & Drobiec, Ł. (2021). Wartość nieruchomości w sąsiedztwie lotnisk - metodyka szacowania szkód i ustalania odszkodowań. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 19. Konowalczuk, J., Habdas, M., Kamińska, M., Bryła, J., & Tomecki, M. (2020). Metodyka wyceny szkody. Raport z ogólnopolskiego badania tez dowodowych sądów w sprawach o odszkodowania w OOU. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 20. Kopsch, F. (2016). The Cost of Aircraft Noise - Does it Differ from Road Noise? A Metaanalysis. Journal Air Transport Management, 57, 138-142. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2016.05.011.
 21. Metodyka szacowania wartości w obszarach ograniczonego użytkowania portów lotniczych w Polsce (2018). Unpublished manuscript. University of Economics in Katowice.
 22. Migala, S. J. (2017). UAS: Understanding the Airspace of States. Journal of Air Law and Commerce, 82(3). https://scholar.smu.edu/jalc/vol82/iss1/2.
 23. Miler, A. (2012). Obszar ograniczonego użytkowania. Toruń: TNOiK "Dom Organizatora".
 24. Pilsk, W.E. (2012). Airport Noise Litigation in the 21st Century: A Survey of Current Issues. Issues in Aviation Law and Policy, 11(3).
 25. Rączka, J. (2002). Dlaczego państwo reguluje rynki - pozytywne teorie regulacji ekonomicznej. Ekonomista, 3, 413-424.
 26. Rakoczy, B. (2010). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2009 r., II CSK 546/08. Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, 2(4), 161-168.
 27. Regulation of the Council of Ministers of 21 September 2004 on valuation of properties and preparation of valuation reports (Dz.U.2019, No. 2250 as amended).
 28. Resolution 203/XVIII/16 of the Pomorskie Voivodeship Assembly of 29 February 2016 establishing a restricted use area around the Lech Wałęsa Airport in Gdańsk (Dz.Urz.Woj. Pomorskiego 2016, item 1093).
 29. Resolution 76/11 of the Mazowieckie Voivodeship Assembly of 20 June 2011 establishing a restricted use area for the Airport named after Frederic Chopin in Warsaw (Dz.Urz.Woj. Mazowieckiego 2011, No. 128, item 4086).
 30. Resolution IV/53/12/2014 of the Śląskie Voivodeship Assembly of 25 August 2014 establishing a restricted use area for the International Airport "Katowice" in Pyrzowice (Dz.Urz.Woj. Śląskiego 2014, item 4405).
 31. Resolution XVIII/302/12 of the Wielkopolskie Voivodeship Assembly of 30 January 2012 establishing a restricted use area for the Poznań-Ławica airport in Poznań (Dz.Urz.Woj. Wielkopolskiego 2012, item 961).
 32. Resolution XXXII/470/09 of the Małopolskie Voivodeship Assembly of 25 May 2009 establishing a restricted use area for the Kraków - Balice airport managed by Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o. (Dz.Urz.Woj. Małopolskiego 2009, No. 470).
 33. Rothbard, M. N. (2008). Ekonomia wolnego rynku, Tom 3. Chicago-Warszawa: Fijorr Publishing.
 34. Williamson, O. E. (1998) Transaction cost Economics: How It Works. Where It I Headed. The Economist, 146(1), 23-56. https://doi.org/10.1023/A:1003263908567.
 35. Wojtyna, A. (1990). Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Warszawa: PWN.
 36. Wolf, C. (1993). Markets or Governments. Choosing between Imperfect Alternatives. Cambridge: MIT.
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/WOREJ.2021.117.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu