BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chybowska Magdalena (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Trafiałek Elżbieta (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Działania pomocowe na rzecz ograniczania kryzysu migracyjnego
Aid Measures Reducing the Scale of Migration Crisis
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2021, T. 33, s. 3-14, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Uchodźcy, Kryzys migracyjny, Polityka migracyjna, Migracja wojenna, Pomoc humanitarna, Pomoc gospodarcza
Refugees, Migrant crisis, Migration policy, War migration, Humanitarian aid, Economic assistance
Note
streszcz., summ.
Abstract
W obliczu wzmożonej fali uchodźców i migrantów z obszarów objętych konfliktami, głównie z Syrii, Europa nie potrafi zaproponować wspólnego rozwiązania systemowego niwelującego ten problem. Kwestia uchodźcza podzieliła Wspólnotę, wzmocniła narodowe tożsamości kulturowe bądź religijne i skłoniła wielu obywateli państw członkowskich do refleksji nad postawą solidarnościową wobec migrantów. Działania pomocowe państw członkowskich Unii Europejskiej są różne w zależności od rządzących partii politycznych. W prezentowanym artykule opisano główne działania zmierzające do rozwiązania kwestii uchodźczej w Europie. (abstrakt oryginalny)

Faced with an increased wave of refugees and migrants from conflict areas, mainly Syria, Europe is unable to propose a common systemic solution to eliminate this problem. The refugee issue has divided Europe, strengthened national cultural or religious identities and made many citizens of Member States reflect on their attitude of solidarity towards migrants. The aid measures of the various Member States of the European Union vary according to the political parties in power. This article describes the main actions aimed at addressing the refugee issue in Europe. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Echeverría, G. (2021). Understanding Irregular Migration Through a Social Systems Perspective. Springer International Publishing: New York.
 2. Fine S., Dennison S., Gowan R. (2019). False Moves: Migration and Development Aid. The European Council on Foreign Relation, Policy Brief [October].
 3. Jongberg, K., Trapouzanlis, C. (2021). Fact Sheets on the European Union. European Parlament Report.
 4. Kania, M. (2019). Trudny region: Sahel w cieniu terroryzmu i konfliktów etnicznych. Analiza. Zakład Bezpieczeństwa Narodowego UJ, nr 7(46).
 5. Kluth, A. (2021). UE jak Imperium Rzymskie. Masowe migracje mogą doprowadzić Europę do upadku. Pobrano z: https://forsal.pl/swiat/unia-europejska/artykuly/8233849,masowe-migracje-moga-doprowadzic-europe-do-upadku.html (data dostępu: 21.09.2021).
 6. Latek, M. (2019). Interlinks between Migration and Development. European Parliamentary Briefing, PE 630.351, Brussel.
 7. Mid-Year Update: Ten Conflicts to Worry About in 2019. Pobrano z: https://www.acleddata.com/2019/08/07/mid-year-update-ten-conf licts-to-worry-aboutin-2019/, (data dostępu: 31.10.2019).
 8. Minister Jacek Czaputowicz on Polish Diplomacy Priorities in 2019. Pobrano z: https://www.gov.pl/web/diplomacy/minister-jacek-czaputowicz-on-polish-diplomacy-priorities-in-2019 (data dostępu: 31.10.2019).
 9. Shields, M., Stonestreet, J. (2021). Afghanistan Could Be Catalyst for Common EU Migration Policy-commissioner. Pobrano z: https://www.reuters.com/world/china/afghanistan-could-be-catalyst-common-eu-migration-policy-commissioner-2021-09-04/ (data dostępu: 18.09.2021).
 10. Statement on the Situation in Afghanistan. Council of the EU and the European Council. Pobrano z: https://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2021/08/31/statement-on-the-situation-in-afghanistan/ Statement on thesituation in Afghanistan (data dostępu: 16.09.2021).
 11. Turkey (2019). Pobrano z: https://ec.europa.eu/echo/where/europe/turkey_en (data dostępu: 31.10.2019).
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.31261/spus.12510
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu