BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sielski Jerzy
Title
Demokracja chińska
Chinese Democracy
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2021, T. 33, s. 61-77, bibliogr. 37 poz.
Keyword
Autorytaryzm, Demokracja nieliberalna, System polityczny, Kultura polityczna, Systemy filozoficzne, Ustrój polityczny
Authoritarianism, Illiberal democracy, Political system, Culture of politics, Philosophical systems, Political organization
Note
streszcz., summ.
Country
Chiny, Chińska Republika Ludowa
China, People's Republic of China
Konfucjusz
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie pewnych czynników, które w sposób istotny wpłynęły na przyjęcie przez władze chińskie demokracji nieliberalnej. Najpierw będzie ukazany problemem związany z typologią systemu politycznego w dzisiejszych Chinach. Potem zostaną zaprezentowane czynniki, które rzutowały na wybór przez władze w Pekinie demokracji chińskiej (kolektywnej), a następnie podkreślone czynniki związane z myślą konfucjańską, które w sposób prymarny ukształtowały wizję państwa i społeczeństwa w okresie cesarstwa, a dziś zdecydowały o kształcie współczesnej demokracji nieliberalnej w Chinach. Na końcu wypada zarysować zagadnienie "odpowiedzialności etycznej", które dziś jest traktowane jako najistotniejsze w budowaniu kapitału społecznego o charakterze ogólnoświatowym. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this article is to present some factors which led Chinese authorities to illiberal democracy. Firstly, I will focus on the problematic issue of typology of the modern Chinese political system. Next, I will talk through factors which had an influence on choosing the so-called Chinese (collective) democracy. Subsequently, I will highlight some factors which are connected to Confucian thought. Those factors had a primary impact on forming the state and society during the era of emperors and today lead to illiberal democracy in China. In the end, I will shortly describe the question of "ethical responsibility", which is one of the key issues of creating a social capital of a global character. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bayer, J., Dziak, W.J. (2016). Historia polityczna Chin 1839-2014. Konspekt analityczny. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 2. Benedict, R. (1999). Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej. Przeł. E. Klekot. Warszawa: PIW.
 3. Bolesta, A. (2006). Chiny w okresie transformacji. Warszawa: Dialog.
 4. Chodubski, A.J. (2004). Wstęp do badań politologicznych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 5. Chołaj, H. (2014). Kapitalizm konfucjański. Warszawa: Poltekst.
 6. Dikōtter, F. (2013). Wielki głód. Tragiczne skutki polityki Mao 1958-1962. Przeł. B. Gadomska. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
 7. Excerpts from Talks in Wuchan, Shenthen, Zhuhai, and Shanghai (January 18-February 21, 1992) in Selected Works of Deng Xiaoping, Vol. 3. Pobrano z: Excerpts from Talks in Wuchan, Shenthen, Zhuhai, and Shanghai (January 18-February 21, 1992) in Selected Works of Deng Xiaoping (data dostępu: 12.05.2021).
 8. Fallaci, O. (2012). Wywiad z władzą. Przeł. H. Borkowska. Warszawa: Świat Książki.
 9. Gawlikowski, K. (2009). Konfucjański model państwa w Chinach. Warszawa: Instytut Nauk Politycznych PAN.
 10. Gruszka, A. (2009). Fenomen guanxi w kulturze Chin. W: M. Pietrasiak, D. Mierzejewski (red.), Chiny i Japonia. Dylematy mocarstw w Azji Wschodniej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 11. Gulczyński, M. (2004). Panorama systemów politycznych świata. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 12. Hsiung, C.J. (1986). Human Rights In an Asian Perspective. In: J.C. Hsiung (ed.), Human Rights in East Asia: A Cultural Perspective. New York: Paragon House.
 13. Hübner, W. (2020). Procesy globalizacji a chińska Inicjatywa Pasa Drogi: perspektywa historyczna i wyzwania współczesne. W: J. Kornaś, Ł. Danel, R. Lisiakiewicz (red.), Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji. Toruń: Adam Marszałek.
 14. Leonard, M. (2009). Zrozumieć Chiny. Przeł. W. Falkowski. Warszawa: Nadir/Media Lazar.
 15. Liu Houbin (2009). Korzenie historyczne i wkład kulturowy odrodzenia narodu chińskiego. Przeł. A. Kowalska. Toruń: Time Marszałek Group.
 16. McGregor, R. (2013). Partia. Sekretny świat komunistycznych władców Chin. Przeł. M. Król. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 17. Nakamura, H. (2005). Systemy myślenia ludów Wschodu. Indie, Chiny, Tybet i Japonia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ostatni cesarz (2014). Forum 24.
 18. Nathan, J.A. (1973). A Factionalism Model for CCP Politics. The China Quarterly, 53.
 19. Peyrefitte, A. (1989). L'empire im mobile o ule choc des mon des. Paris: Fayard.
 20. Pieliński, B. (2008). Technokratyczne przywództwo. Władza w Azji Wschodniej. W: B. Szklarski (red.), Gra w przywództwo - jak zdobyć i utrzymać władzę. Warszawa: Collegium Civitas.
 21. Pimpaneanu, J. (2001). Chiny. Kultura i tradycje. Przeł. I. Kałużyńska. Warszawa: Dialog.
 22. Pye, L.W. (1986). On Chinese Pragmatism in the 1980s. The China Quarterly, 106.
 23. Rowiński, J., Jakóbiec, W. (2006). System konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 24. Rowiński, J., Pawłowski, J. (2011). Wizja "państwa" w Chinach. Tradycja a współczesność. W: E. Zajdler (red.), Zrozumieć Chińczyków. Kulturowe kody społeczności chińskich. Warszawa: Dialog.
 25. Saich, T. (2015). Governance and Politics of China. London: Palgrave.
 26. Sarek, K. (2011). Z mandatu nieba. Podstawy sprawowania władzy politycznej w dawnych i współczesnych Chinach. W: E. Zajdler (red.), Zrozumieć Chińczyków. Kulturowe kody społeczności chińskich. Warszawa: Dialog.
 27. Seitz, K. (2008). Chiny. Powrót olbrzyma. Przeł. T. Mazur. Warszawa: Dialog.
 28. Shih, Ch. (1999). Collective Democracy: Political and Legal Reform in China. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong Press.
 29. Sielski, J. (2017). Czynnikowa koncepcja przywództwa na tle innych teorii. W: J. Nocoń (red.), Zagadnienia teorii polityki. Gdańsk: Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego.
 30. Sielski, J. (2015). Polityczne wzory osobowościowe przywódców politycznych w Chinach. W: J. Marszałek-Kawa, K.J. Helnarska (red.), Polityka państw azjatyckich. Wyzwania i dylematy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 31. Smolik, B. (2012). Elita polityczna Chińskiej Republiki Ludowej w dobie dominacji czwartej generacji chińskich przywódców - przykład na przyszłość? W: W.J. Dziak, K. Gawlikowski, M. Ławacz (red.), Chiny w XXI wieku. Perspektywy rozwoju. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 32. Strittmatter, K. (2020). Chiny 5.0. Jak powstaje cyfrowa dyktatura. Przeł. A. Gadzała. Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal.
 33. Xinzhong Yao (2009). Konfucjanizm. Wprowadzenie. Przeł. J. Hunia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 34. Zajdler, E. (red.) (2011). Zrozumieć Chińczyków. Kulturowe kody społeczności chińskich. Warszawa: Dialog.
 35. Zhao Ch. (2018). Rational Authoritarianism and Chinese Economic Reform. In: W.P. Preston, J. Haacke (eds.), Contemporary China: The Dynamics of Change at the Start of New Millennium. New York: Routledge.
 36. Zhisui Li (1996). Prywatne życie przewodniczącego Mao. Przeł. Z. Zaczyn. Warszawa: Philip Wilson.
 37. Żukiewicz, P. (2011). Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.31261/spus.12403
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu