BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szostak Sylwia (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Kultura pracy w zawodzie specjalisty PR w telewizji
Working Culture in the Profession of PR Specialist in Television
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2021, T. 33, s. 79-113, rys., bibliogr. 49 poz.
Keyword
Kultura pracy, Telewizja, Public relations, Dział marketingu, Strategia promocji
Work culture, Television, Public relations, Marketing department, Promotion strategy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kampanie promocyjne seriali wzbudzają zainteresowanie swoim rozmachem, kreatywnością i oryginalnością. Jednak bardzo mało wiemy o ludziach, którzy te działania promocyjne planują, i o instytucjonalnym kontekście ich pracy. Niniejszy artykuł zatem sprzyja namysłowi na temat społeczno-kulturowego wymiaru procesu tworzenia materiałów promocyjnych oraz na temat kultury pracy w dziale marketingu stacji telewizyjnych. Celem artykułu jest rozwijanie wiedzy i zrozumienia na temat promocji telewizyjnej jako dyscypliny zawodowej i praktyki kulturowej w obszarze produkcji mediów. Aby zbadać obszar dotychczas pomijany w rodzimych studiach medioznawczych, autorka artykułu opiera się na wywiadach pogłębionych z pracownikami marketingu w stacjach telewizyjnych, a dokładniej specjalistami ds. public relations. Refleksje praktyków PR w telewizji na temat ich własnej pracy i kontekstu, w jakim się znajdują, dostarczają empirycznych materiałów umożliwiających wyjście poza klasyczne postrzeganie działań promocyjnych, czyli ich analizę jedynie przez pryzmat efektów i skuteczności. Badania etnograficzne sektora produkcji materiałów promocyjnych oferują pełniejszy opis i zrozumienie działań sektora kreatywnego branży telewizyjnej. (abstrakt oryginalny)

Promotional campaigns of TV shows often generate a lot of interest and media attention because of their originality and panache. Yet, we know very little about the people who actually plan and execute the promotional activities for television programmes and the institutional context within which they work. This article promotes a reflection on the work culture of practitioners in the marketing departments of Polish TV stations. The aim of the article is to develope knowledge and understanding of TV promotion as a professional discipline and cultural practice in media production. In order to examine the area that has been so far absent from Polish media studies, the article relies on in-depth interviews with TV practitioners, more specifically PR experts responsible for promoting Polish television programming. Reflections of PR practitioners about their own work and their institutional context provide empirical evidence that allows us to look at the promotion of television programming in ways other than through their effectiveness. The ethnographic research into the marketing departments of Poland's broadcasters offers a fuller understanding of the creative sector and media production in the television industry. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamcio, R. (2021, kwiecień 21). Wywiad osobisty.
 2. Baumann, J. (2007). Television Marketing - Characteristics, Instruments and Impact. VDM Verlag Dr. Mueller E.K.
 3. Bobińska, A. (2000). Promocja jako element marketingu mix. W: J. Pindakiewicz, (red.), Podstawy marketingu. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 4. Caldwell, J.T. (2009a). Cultures of Production: Studying Industry's Deep Texts, Reflective Rituals and Managed Self-Disclosures. In: J. Holt, A. Perren, (eds.), Media Industries: History, Theory, and Method. Oxford: Wiley-Blackwell.
 5. Caldwell, J.T. (2008). Production Culture: Industrial Reflexivity and Critical Practice in Film and Television. Durham: Duke University Press.
 6. Caldwell, J.T. (2009b). How Producers 'Theorize': Shoot-outs, Bake-offs and Speed-Dating. In: R. Hammer, D. Kellner, (eds.), Media/Cultural Studies: Critical Approaches. New York: Peter Lang.
 7. Czarnowski, P. (1997). Dzisiaj i za kilka lat w public relations, dodatek do Gazety Wyborczej, z dn. 21.04.1997.
 8. Cenker, E.M., (2000). Public Relations. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 9. Domański, T., Kowalski, P. (2000). Marketing dla menedżerów. Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Dudała, S. (2021, kwiecień 16). Wywiad osobisty.
 11. Eastman, S.T. (2000). Orientation to Promotion and Research. In: S.T. Eastman, Research in Media Promotion. Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates.
 12. Eastman, S.T., Ferguson, D.A., Klein, R. (2006). Media Promotion & Marketing for Broadcasting, Cable & the Internet. New York: Routledge.
 13. Fitch, K. (2017). "Seeing 'the unseen hand': Celebrity, promotion and public relations." Public Relations Inquiry, 6 (2), s. 157-169.
 14. Głowacka, K. (2021, kwiecień 15). Wiadomość prywatna.
 15. Grainge, P., Johnson, C. (2015). Promotional Screen Industries. New York: Routledge.
 16. Gray, J. (2010), Show Sold Separately: Promos, Spoilers, and Other Media Paratexts. New York-London: New York University Press.
 17. Jupowicz-Ginalska, A. (2010a). Marketing medialny. Warszawa: Difin.
 18. Jupowicz-Ginalska, A. (2010b). Syndrom "wirującego bąka", czyli rzecz o autopromocji medialnej. Studia Medioznawcze, 3 (42), s. 37-52.
 19. Jupowicz-Ginalska, A. (2013). Efektywna promocja własna jako źródło wizerunkowego sukcesu organizacji medialnej - na przykładzie TVN S.A. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 25 (98), s. 383-402.
 20. Jupowicz-Ginalska, A. (2015). Serwisy informacyjne a autopromocja środków przekazu - na przykładzie "Faktów" TVN. Zeszyty Prasoznawcze, 3 (223), s. 688-703.
 21. Kurek, K. (2021, kwiecień 14). Wywiad osobisty.
 22. Kurowski, K. (2021, kwiecień 16). Wiadomość prywatna.
 23. Lotz, A. D. (2007). The Promotional Role of the Network Upfront Presentations in the Production of Culture. Television & New Media, 8 (1), s. 3-24.
 24. Mann, D. (2009). It's Not TV, It's Brand Management TV. The Collective Author(s) of the Lost Franchise. In: V. Mayer, M.J. Banks, J.T. Caldwell, (eds.), Production Studies: Cultural Studies of Media Industries. New York-London: Routledge.
 25. Okoński, G., Wójcik., Ł., Szpilska, M. (2018). Informacja o Zawodzie. Specjalista do Spraw Public Relations (243203). Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB
 26. Olędzki, J., Tworzydło, D. (red.) (2009), Leksykon Public Relations. Rzeszów: Wydawnictwo Newsline.
 27. Olędzki, J. (red.) (2020). Standardy profesjonalnego public relations. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.
 28. Piątkowski, W. (2011). Marketing Telewizji, czyli dlaczego tylko niektóre seriale odnoszą sukces. W: Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 29. Pluszyńska, A. (2015). Zarządzanie własnością intelektualną w agencji reklamowej - wstęp do zagadnienia, Zarządzanie Mediami, 3 (1), s. 45-57.
 30. Ries, A., Ries, L. (2004). Upadek reklamy i wzlot public relations. Warszawa: PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 31. Rozwadowska, B., (2009). Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.
 32. Skwarek, O. (2021, kwiecień 16). Wywiad osobisty.
 33. Smith, R.D. (2021). Strategic Planning for Public Relations. Routledge.
 34. Szemborska, E. (1998). Komunikacja przedsiębiorstwa z otoczeniem. W: Bielawski, P. Materiały z Seminarium Komunikacja Społeczna w Zarządzaniu (Public Relations) dla prezesów spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., Lubin-Kudowa Zdrój.
 35. Szewczyk, Ł. (2011). Polska: 26,6 mln widzów płatnej TV. Pobrano z: http://media2.pl/media/73956-Polska-26,6-mln-widzow-platnej-TV.html (data dostępu: 10.05.2021).
 36. Stopczyńska, K. (2001). Public relations jako narzędzie komunikowania się firmy z otoczeniem. W: Ślusarczyk, S., Świda, J., Tworzydło, D. (red.). Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji. Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
 37. Sztych, P. (2021, kwiecień 6). Wywiad osobisty.
 38. Tabowska, M. (2021, kwiecień 15). Wiadomość prywatna. TeleKabel kwiecień 2020, s. 27.
 39. Weiner, M. (2006). Unleashing the Power of PR: A Contrarian's Guide to Marketing and Communication. Chichester: Wiley.
 40. Wirtualne Media, (2020a). Przez epidemię wpływy reklamowe Polsatu zmalały o 34 proc. "Poprawa nastrojów rynkowych w czerwcu i lipcu". Pobrano z: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polsat-telewizja-wplywy-zmalaly-o-34-procpoprawa-nastrojow-rynkowych-w-czerwcu-i-lipcu (data dostępu: 10.05.2021).
 41. Wirtualne Media, (2020b). Reklamodawcy ograniczają wydatki w telewizji. Budżety na początku kwietnia spadły o 25 proc. Pobrano z: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wplywy-reklamowe-w-telewizji-spadly-o-25-proc-analiza (data dostępu: 10.05.2021).
 42. Wirtualne Media, (2021a). Rynek kanałów filmowo-serialowych w 2020 roku wzrósł o 9 proc. Liderem TVP Seriale, Pobrano z: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/ogladalnosc-kanaly-filmowe-i-serialowe-2020 (data dostępu: 10.05.2021).
 43. Wirtualne Media, (2021b). Rynek kanałów filmowo-serialowych w I kwartale wzrósł o 15 proc., Stopklatka wyprzedziła TVP Seriale. Pobrano z: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/ogladalnosc-kanaly-filmowe-i-serialowe-i-kwartal-2021-stopklatka (data dostępu: 10.05.2021).
 44. Wirtualne Media, (2021c). TVN zwalnia, bo Discovery ucierpiało w epidemii. Oszczędności w TVN24 ze stratą dla dziennikarstwa. Pobrano z: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tvn-zwolnienia-dziennikarze-praca (data dostępu: 10.05.2021).
 45. Wirtualne Media, (2021d). Sławomir Gołębiowski po 20 latach odchodzi z TVN. Redukcje w marketingu. Pobrano z: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/slawomir-golebiowski-po-20-latach-odchodzi-z-tvn-redukcje-w-departamenciemarketingu (data dostępu: 10.05.2021).
 46. Wirtualne Media, (2021e). Dwutygodniki people straciły 28 proc. "Flesz" i "Gala" z największymi spadkami. Pobrano z: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/dwutygodniki-people-stracily-28-proc-flesz-i-gala-z-najwiekszymi-spadkami (data dostępu: 10.05.2021).
 47. Wróblewska, A., (2016). Production Studies w Polsce - stan badań. Panoptikum. Film / Nowe Media / Sztuki Wizualne, (16).
 48. Wyatt, J. (1994). High Concept: Movies and Marketing in Hollywood. Austin: University of Texas Press.
 49. Ziek, P. (2016). Cultivating Celebrity Public Relations. Celebrity Studies, 7 (1), s. 122-124.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.31261/spus.12466
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu