BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbaniak Bogusława
Title
Urszula Jeruszka, Mariola Wolan-Nowakowska [2020] Zarządzanie różnorodnością w organizacji. Aspekty psychopedagogiczne, Difin, Warszawa
Urszula Jeruszka and Mariola Wolan-Nowakowska [2020] Zarządzanie różnorodnością w organizacji. Aspekty psychopedagogiczne [Diversity Management in the Organization: Psychological and Educational Aspects]
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2021, nr 3 (140), s. 169-171, bibliogr. 2 poz.
Human Resource Management
Keyword
Zarządzanie różnorodnością, Pokolenia, Osoby niepełnosprawne, Przedsiębiorstwo typu start-up, Recenzja
Diversity management, Generation, Disabled people, Startup, Review
Abstract
Temat zarządzania różnorodnością cieszy się od pewnego czasu dość dużym zainteresowaniem badaczy. Powstało wiele publikacji na ten temat, zarówno artykułów, jak i monografii. W tym nurcie znalazła się także książka dwu autorek z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (Urszula Jeruszka pracuje także w Instytucie Pracy i Polityki Społecznej), akcentująca aspekty psychopedagogiczne w zarządzaniu różnorodnością. Powstała interesująca publikacja, która zgłębia być może znane skądinąd kwestie, lecz przedstawia je w nieco innym świetle. Dlatego rekomenduję tę książkę wszystkim, którzy interesują się problematyką różnorodności w zarządzaniu. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Galasiński D. (2013). Osoby niepełnosprawne czy z niepełnosprawnością? Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania, 4, 3-6.
  2. Trębicka-Postrzygacz B. (2017). O niepełnosprawności w definicjach i regulacjach prawnych w perspektywie inkluzji społecznej. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 17 (10), 41-53.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu