BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buttler Dominik (Poznan University of Economics and Business)
Title
Similar but Different : Inter-Branch Diversification of Volunteer Motivations
Podobni, ale inni : międzybranżowe zróżnicowanie motywacji wolontariuszy
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2021, nr 3 (140), s. 99-116, tab., bibliogr. 44 poz.
Human Resource Management
Keyword
Wolontariat, Motywacje
Volunteering, Motivation
Note
JEL Classification:L30, L31, L39
summ., streszcz., The study presented in the article was financially supported through Narodowe Centrum Nauki [National Science Center] grant 2013/11/D/HS4/03874.
Abstract
Celem analizy przedstawionej w artykule jest ustalenie, czy wolontariusze pracujący w tej samej branży sektora non-profit (np. w sferze kultury, ratownictwie, działalności dobroczynnej) wykazują podobieństwo pod względem profilu motywacyjnego. Teoretycznie zjawisko to można uzasadnić, odwołując się do trzech procesów: funkcjonalnego dopasowania, dopasowania do sposobności i zrównania motywacji. Dane wykorzystywane w części empirycznej analizy pochodzą z oryginalnego badania przeprowadzonego na próbie wolontariuszy działających w Polsce1. Ich motywacje zdefiniowano zgodnie z podejściem funkcjonalnym, wyróżniającym sześć podstawowych potrzeb, które wolontariat zaspokaja, takich jak: wyrażanie wartości, społeczna, kariera, wzmocnienie, zrozumienie, ochronna (Clary, Snyder, Stukas, 1996). Wykorzystując metody statystycznego grupowania i analizy regresji, porównano profile motywacyjne wolontariuszy działających w siedmiu branżach sektora non-profit. Wyniki sugerują, że najbardziej charakterystyczne grupy pod względem motywacji stanowili wolontariusze działający w obszarach turystyki i kultury fizycznej oraz w ratownictwie. Bardzo specyficzną grupę w aspekcie motywacji tworzyli również społecznicy pracujący dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP) - ze względu na dużą liczbę współpracujących wolontariuszy potraktowano WOŚP jako oddzielną branżę. Przeprowadzone w artykule analizy sugerują, że za między- branżowym zróżnicowaniem motywacji (przynajmniej w odniesieniu do funkcji społecznej) mogą stać zjawiska dopasowania do sposobności lub zrównania motywacji. Zaobserwowane międzybranżowe zróżnicowanie motywacji społeczników jest cenną informacją z punktu widzenia procesów rekrutacji, selekcji czy retencji wolontariuszy. (abstrakt oryginalny)

The article aims to verify whether volunteers working in the same branch of the nonprofit sector (e.g., culture, emergency services, and charity) share any similarities with respect to their motivation profiles. Moreover, the study tries to identify the mechanisms responsible for such inter-branch "motivation sorting." In particular, three mechanisms are considered: functional matching, motivations to affordances matching, and motivation alignment. The data used in the analysis come from an original survey* conducted among volunteers in Poland with the use of the Volunteer Functions Inventory (Clary, Snyder & Stukas, 1996). This questionnaire allows the identifying of six types of volunteer motivations: career, social, protective, under- standing, enhancement, and values. The motivation profile of volunteers working in seven branches of the nonprofit sector is compared. The results indicate that the most distinctive group with respect to the motivation profile was made up of volunteers working in tourism and sports as well as emergency service volunteers. It was in the latter group that some traces of the motivation alignment and/or motivation to affordances matching were identified. The identification of some homogeneity of motivations within particular branches of the nonprofit sector is a valuable finding from the point of view of volunteer recruitment and retention. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Aitken, A. (2000). Identifying key issues affecting the retention of emergency service volunteers. Australian Journal of Emergency Management, 15, 16-23.
 2. Akingbola, K. & Van den Berg, H. A. (2019). Antecedents, consequences, and context of employee engagement in nonprofit organizations. Review of Public Personnel Administration, 39 (1), 46-74.
 3. Andrzejczak, A. (2015). Zarządzenie ludźmi w sektorze publicznym i organizacjach pozarządowych. Od redakcji [People management in the public and non-profit sector: From the editor], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], 3-4, 2-3.
 4. Bahat, E. (2020). Person-organization fit and commitment to volunteer organizations. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, pp. 1-16.
 5. Basińska, A. & Jeran, A. (2012). Motywowanie wolontariuszy. Zastosowanie podejścia F. Herzberga [Motivating volunteers: Application of the Herzberg approach]. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], 3-4 (86-87), 53-63.
 6. Cox, J., Oh, E. Y., Simmons, B., Graham, G., Greenhill, A., Lintott, C., Masters, K. & Woodcock, J. (2018). Doing good online: The changing relationships between motivations, activity, and retention among online volunteers. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 47 (5), 1031-1056.
 7. Carpenter, C. J. (2012). A meta-analysis of the functional matching effect based on functional attitude theory. Southern Communication Journal, 77, 438-451.
 8. Chacon, F., Vecina, M. L. & Davila, M. C. (2007). The three-stage model of volunteers' duration of service. Social Behavior and Personality, 35, 627-642.
 9. Clary, E. G. & Snyder, M. A. (1991). Functional analysis of altruism and prosocial behavior: The case of volunteerism. In Clark, M. (Ed.), Review of personality and social psychology, Vol. 12. Prosocial behavior. Sage Publications, Inc., Thousand Oaks, CA, 119-148.
 10. Clary, E. G. & Snyder, M. (1999). The motivations to volunteer: Theoretical and practical considerations. Current Directions in Psychological Science, 8, 156-159.
 11. Clary, E. G., Snyder, M., Ridge, R. D., Miene, P. K. & Haugen, J. A. (1994). Matching messages to motives in persuasion: A functional approach to promoting volunteerism. Journal of Applied Social Psychology, 24, 1129-1146.
 12. Clary, E. G., Snyder, M., Ridge, R. D., Copeland, J., Stukas, A. A., Haugen, J. & Miene, P. (1998). Understanding and assessing the motivations of volunteers: A functional approach. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 1516-1530.
 13. Clary, E. G., Snyder, M. & Stukas, A. A. (1996). Volunteers' motivations: Findings from a national survey. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 25, 485-505.
 14. Davis, M. H., Hall, J. A. & Meyer, M. (2003). The first year: Influences on the satisfaction, involvement, and persistence of new community volunteers. Personality and Social Psychology Bulletin, 29, 248-260.
 15. Dawes, N. P. & Larson, R. (2011). How youth get engaged: Grounded-theory research on motivational development in organized youth programs. Developmental Psychology, 47, 259-269.
 16. Doktór, K. (2015). Zarządzanie zasobami ludzkimi w sporcie. Od Redakcji [HRM in sport: From the editor], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], 5, 2-3.
 17. Finkelstein, M. (2008). Volunteer satisfaction and volunteer action: A functional approach. Social Behavior and Personality: An International Journal, 36, 9-18.
 18. Great Orchestra of Christmas Charity website (2020). Retrieved November 20, 2020, from https://en.wosp.org.pl/fundacja.
 19. Grabus, M. & Rogowska, M. (2016). Uwarunkowania wolontariatu pracowniczego w firmie informatycznej [Volunteer program conditions at an information technology company]. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], 1 (108), 91-105.
 20. Grube, J. A. & Piliavin, J. A. (2000). Role identity, organizational experiences, and volunteer performance. Personality and Social Psychology Bulletin, 26, 1108-1119.
 21. Houle, B. J., Sagarin, B. J. & Kaplan, M. F. (2005). A functional approach to volunteerism: Do volunteer motives predict task preference? Basic and Applied Social Psychology, 27, 337-344.
 22. Ihm, J. & Baek, Y. M. (2021). Why do participants in voluntary organizations leave? Exploring the relationship between value congruence and length of stay. Nonprofit Management and Leadership, pp. 505-524.
 23. Katz, D. (1960). The functional approach to the study of attitudes. Public Opinion Quarterly, 24, 163-204.
 24. Katz, D. & Stotland, E. (1959). A preliminary statement to a theory of attitude structure and change. In Koch, S. (Ed.), Psychology: A study of science. McGraw-Hill, New York, NY, pp. 423-475.
 25. Kulik, L. (2016). Volunteering during an emergency. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 46, 419-441.
 26. Marta, E. & Pozzi, M. (2008). Young people and volunteerism: A model of sustained volunteerism during the transition to adulthood. Journal of Adult Development, 15, 35-46.
 27. Newton, C. & Mazur, A. (2016). Value congruence and job-related attitudes in a nonprofit organization: A competing values approach. International Journal of Human Resource Management, 27, 1013-1033.
 28. Omoto, A. M. & Snyder, M. (1995). Sustained helping without obligation: Motivation, longevity of service, and perceived attitude change among AIDS volunteers. Journal of Personality and Social Psychology, 68, 671-686.
 29. Omoto, A. M. & Snyder, M. (2002). Considerations of community: The context and process of volunteerism. American Behavioral Scientist, 45, 846-867.
 30. Penner, L. A. (2002). Dispositional and organizational influences on sustained volunteerism: An interactionist perspective. Journal of Social Issues, 58, 447-467.
 31. Rotolo, T. and Berg, J. A. (2010). In times of need: An examination of emergency preparedness and disaster relief service volunteers. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 40, 740-750.
 32. Segal, L. M. & Weisbrod, B. A. (2002). Volunteer labor sorting across industries. Journal of Policy Analysis and Management, 21, 427-447.
 33. Sen, A. (1977). Rational fools: A critique of the behavioral foundations of economic theory. Philosophy and Public Affairs, 6, 317-344.
 34. Smith, M. B., Bruner, J. S. & White, R. W. (1956). Opinions and Personality. John Wiley and Sons, New York, NY.
 35. Snow D., Rochford B., Worden S. & Benford R. (1986). Frame alignment processes, micromobilization and movement participation. American Sociological Review, 51, 464-481.
 36. Snyder, M. & Omoto, A. M. (2009). Who gets involved and why? The psychology of volunteerism: principles, policies and practices. In Liu, E., Holosko, M. J. & Lo, T. W. (Eds.), Youth empowerment and volunteerism: principles, policies and practices. City University of Hong Kong Press, Hong Kong, pp. 3-26.
 37. Sokolowski, W. (1996). Show me the way to the next worthy deed: Towards a microstructural theory of volunteering and giving. Voluntas, 7, 259-278.
 38. Sciulli, L. M., Bebko, C. P. & Bhagat, P. (2017). How emotional arousal and attitudes influence ad response: Using eye tracking to gauge nonprofit print advertisement effectiveness. Journal of Marketing Management, 5 (1), 1-11.
 39. Stukas, A. A., Hoye, R., Nicholson, M., Brown, K. M. & Aisbett, L. (2016). Motivations to volunteer and their associations with volunteers' well-being. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 45 (1), 112-132.
 40. Stukas, A. A., Worth, K. A., Clary, E. G. & Snyder, M. (2009). The matching of motivations to affordances in the volunteer environment: an index for assessing the impact of multiple matches on volunteer outcomes. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 38, 5-28.
 41. Stukas, A., Snyder, M. & Clary, E. G. (2014). Volunteerism and community involvement: Antecedents, experiences, and consequences for the person and the situation. In Schroeder, D. & Graziano, W. (Eds.), The Oxford handbook of prosocial behavior. Oxford University Press, New York, NY, pp. 459-493.
 42. Sundeen, R. A. (1992). Differences in personal goals and attitudes among volunteers. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 21, 271-291.
 43. Van Ingen, E. & Wilson, J. (2017). I volunteer, therefore I am? Factors affecting volunteer role identity. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 46 (1), 29-46.
 44. Van Vianen, A. E. M. (2018). Person-environment fit: A review of its basic tenets. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 5 (1), 75-101.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.0601
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu