BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brach Bartłomiej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Pomiędzy sensem a bezsensem pracy
Between Meaningful and Meaningless Work : Process Perspective
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2021, nr 6 (143), s. 11-26, rys., tab., bibliogr. 40 poz.
Human Resource Management
Keyword
Praca, Przywództwo, Zachowania pracownika
Labour, Leadership, Employee behaviours
Note
JEL Classification: M 500
streszcz., summ.
Abstract
Przekonanie o sensie pracy to silny predykator m.in. zaangażowania w pracę, satysfakcji zawodowej i przywiązania do organizacji. Tym samym stanowi istotny czynnik w ocenie kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa. Pod wpływem zmian w otoczeniu pracownika to przekonanie może ulegać tak wzmocnieniu, jak osłabieniu. Tegoż ekstremalnym przypadkiem jest pojawienie się przekonania o bezsensie pracy. Brakuje jednak opracowań pokazujących, kiedy i jak ta zmiana zachodzi. Artykuł jest pierwszą próbą uzupełnienia tych dwóch luk w literaturze przedmiotu. Na podstawie wywiadów narracyjnych z pracownikami, którzy doświadczyli przejścia od przekonania o sensie do przekonania o bezsensie pracy, opisano ten proces. Wykazano, że składa się on z 6 etapów, wskazano na jego charakterystykę i możliwe warianty. Podkreślono, że przekonanie o bezsensie pracy jest tymczasowe, i pokazano, jak pracownicy sobie z nim radzą. Artykuł wieńczą rekomendacje dla dalszych badań zmienności przekonania o sensie pracy. (abstrakt oryginalny)

Meaningful work is a salient predictor encompassing work engagement, job satisfaction, and organizational commitment. Thus, it is an important variable in organizational human capital assessment. The sense of work meaningfulness may vary. It may both increase and decrease, and in extreme cases lead to a sense of work meaninglessness. However, there is no literature that presents just how this change occurs and there is little consideration for the very process itself. This process is described and explained on the basis of narrative interviews with employees whose sense of work meaningfulness has been replaced by a sense of work meaninglessness. The process consists of six stages, with certain variants. Although participants experienced a sense of work meaninglessness, this proved to be temporary. Thus, the resulting coping strategies are also described. Having explained the process, some ideas for research on work meaningfulness are also proposed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Akerlof, G. A., Kranton, R. (2010). Identity Economics. The Economists' Voice, 7 (2). DOI: 10.2202/1553-3832.1762.
 2. Allan, B. A., Autin, K. L., Duffy, R. D. (2014). Examining Social Class and Work Meaning Within the Psychology of Working Framework. Journal of Career Assessment, 22 (4), 543-561. DOI: 10.1177/1069072713514811.
 3. Atkinson, R. (1998). The Life Story Interview. Thousand Oaks: SAGE Publications Ltd. Publ. DOI: 10.4135/9781412986205.
 4. Bailey, C., Madden, A. (2017). Time reclaimed: temporality and the experience of meaningful work. Work, Employment & Society, 31 (1), 3-18. DOI: 10.1177/0950017015604100.
 5. Bailey, C., Madden, A. (2019). "We're not scum, we're human": Agential responses in the face of meaningless work. Scandinavian Journal of Management, 35 (4), 101064. DOI: 10.1016/j.scaman.2019.101064.
 6. Boeck, G., Dries, N., Tierens, H. (2019). The Experience of Untapped Potential: Towards a Subjective Temporal Understanding of Work Meaningfulness. Journal of Management Studies, 56 (3), 529-557. DOI: 10.1111/joms.12417.
 7. Brach, B. (2021). Rola zachowań przywódczych w kształtowaniu przekonania o sensie pracy [nieopublikowana rozprawa doktorska]. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 8. Brach, B., Mazerant, A. (2018). Czy Polacy widzą sens pracy? Gazeta Wyborcza, 12 października. Pobrane z: https://wyborcza.pl/Jutronauci/7,165057,24033030,czy-polacy-widza-sens-w-pracy.html.
 9. Broadfoot, K. J., Carlone, D., Medved, C. E., Aakhus, M., Gabor, E., Taylor, K. (2008). Meaning/ful Work and Organizational Communication. Management Communication Quarterly, 22 (1), 152-161. DOI: 10.1177/0893318908318267.
 10. Cassar, L., Meier, S. (2018). Nonmonetary Incentives and the Implications of Work as a Source of Meaning. Journal of Economic Perspectives, 32 (3), 215-238. DOI: 10.1257/jep.32.3.215.
 11. Chadi, A., Jeworrek, S., Mertins, V. (2017). When the Meaning of Work Has Disappeared: Experimental Evidence on Employees' Performance and Emotions. Management Science, 63 (6), 1696-1707. DOI: 10.1287/mnsc.2016.2426.
 12. Conger, J. A. (1990). The dark side of leadership. Organizational Dynamics, 19 (2), 44-55. DOI: 10.1016/0090-2616(90)90070-6.
 13. Drewniak, R., Drewniak, Z., Posadzińska, I. (2020). Leadership Styles and Employee Expectations. European Research Studies Journal, 23 (Special Issue 1), 398-411. DOI: 10.35808/ersj/1768.
 14. Dur, R., Lent, M. van. (2018). Socially Useless Jobs.pdf (Tinbergen Institute Discussion Paper). Tinbergen Institute.
 15. Handcock, M. S., Gile, K. J. (2011). Comment: on the concept of snowball sampling. Sociological Methodology, 41 (1), 367-371. DOI: 10.1111/j.1467-9531.2011.01243.x.
 16. Hoeyer, K., Wadmann, S. (2020). 'Meaningless work': How the datafication of health reconfigures knowledge about work and erodes professional judgement. Economy and Society, 49 (3), 1-22. DOI: 10.1080/03085147.2020.1733842.
 17. Jovchelovitch, S., Bauer, M. W. (2000). Narrative interviewing. W: M. W. Bauer, G. Gaskell, Qualitative Researching with Text, Image and Sound: A Practical Handbook for Social Research. Thousand Oake: Sage Publications.
 18. Juchnowicz, M. (2012). Satysfakcja z pracy w sektorze usług w realiach polskiej gospodarki. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 24 (2), 61-78. DOI: 10.5604/01.3001.0009.5799.
 19. Kowalczyk, K. (2016). Nadawanie sensu, ustanawianie i badania Karla Weicka. W: K. Klincewicz, Zarządzanie, organizacje i organizowanie - przegląd perspektyw teoretycznych (449-456). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 20. Martela, F., Ryan, R. M. (2016). The Benefits of Benevolence: Basic Psychological Needs, Beneficence, and the Enhancement of Well-Being. Journal of Personality, 84 (6), 750-764. DOI: 10.1111/jopy.12215.
 21. Martinko, M. J., Harvey, P., Brees, J. R., Mackey, J. (2013). A review of abusive supervision research. Journal of Organizational Behavior, 34 (S1), S120-S137. DOI: 10.1002/job.1888.
 22. May, D. R., Gilson, R. L., Harter, L. M. (2004). The psychological conditions of meaningfulness, safety and availability and the engagement of the human spirit at work. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77 (1), 11-37. DOI: 10.1348/096317904322915892.
 23. Mercurio, Z. A. (2020). The Lived Experience of Meaningful and Meaningless Work in a Stigmatized Occupation. Academy of Management Proceedings, 2020 (1), 17447. DOI: 10.5465/ambpp.2020.166.
 24. Mesdaghinia, S., Nadavulakere, S., Rawat, A. (2020). Supervisor's Bottom Line Mentality, Work Meaninglessness, and Employee Outcomes. Academy of Management Proceedings, 2020 (1), 18424. DOI: 10.5465/ambpp.2020.18424abstract.
 25. Mitra, R., Buzzanell, P. M. (2017). Communicative tensions of meaningful work: The case of sustainability practitioners. Human Relations, 70 (5), 594-616. DOI: 10.1177/0018726716663288.
 26. Morgeson, F. P., Mitchell, T. R., Liu, D. (2015). Event System Theory: An Event-Oriented Approach to the Organizational Sciences. Academy of Management Review, 40 (4), 515-537. DOI: 10.5465/amr.2012.0099.
 27. Note, N. (2010). Reflections on Meaningfulness and Its Social Relevance. Kritike: An Online Journal of Philosophy, 4 (1). DOI: 10.3860/krit.v4i1.1840.
 28. Oettingen, G. (2012). Future thought and behaviour change. European Review of Social Psychology, 23 (1), 1-63. DOI: 10.1080/10463283.2011.643698.
 29. Park, C. L. (2014). Meaning, spirituality, and health: a brief introduction Sentido, espiritualidade e saúde: uma breve introdução. Revista Pistis Praxis, 6 (1), 17-31. DOI: 10.7213/revistapistispraxis.06.001.ds01.
 30. Shantz, A., Alfes, K., Bailey, C., Soane, E. (2015). Drivers and Outcomes of Work Alienation. Journal of Management Inquiry, 24 (4), 382-393. DOI: 10.1177/1056492615573325.
 31. Suárez-Mendoza, M. J., Zoghbi Manrique de Lara, P. (2008). The impact of work alienation on organizational citizenship behavior in the Canary Islands. International Journal of Organizational Analysis, 15 (1), 56-76. DOI: 10.1108/19348830710860156.
 32. Topolovec-Vranic, J., Natarajan, K. (2016). The Use of Social Media in Recruitment for Medical Research Studies: A Scoping Review. Journal of Medical Internet Research, 18 (11), e286. DOI: 10.2196/jmir.5698.
 33. Vansteenkiste, M., Ryan, R. M. (2013). On Psychological Growth and Vulnerability: Basic Psychological Need Satisfaction and Need Frustration as a Unifying Principle. Journal of Psychotherapy Integration, 23 (3), 263-280. DOI: 10.1037/a0032359.
 34. Weick, K. E. (1995). Sensemaking in Organizations (Vol. 3). SAGE Publications.
 35. Wingerden, J. V., Stoep, J. V. der (2018). The motivational potential of meaningful work: Relationships with strengths use, work engagement, and performance. PLOS ONE, 13 (6), e0197599. DOI: 10.1371/journal.pone.0197599.
 36. Witaszek, Z. (2011). Rozwój kompetencji menedżerskich przesłanką sukcesu organizacji. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 52 (4), 303-322. DOI: 10.35808/ersj/1768.
 37. Wojtczuk-Turek, A. (2020). W jaki sposób dopasowywać pracę do własnych potrzeb? - motywacyjne źródła job crafting behaviors. W: J. Cewińska, A. Krejner-Nowecka, S. Winch (red.), Zarządzanie Kapitałem Ludzkim - wyzwania (277-292). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 38. Wrzesniewski, A., Dutton, J. E. (2001). Crafting a Job: Revisioning Employees as Active Crafters of Their Work. The Academy of Management Review, 26 (2), 179. DOI: 10.2307/259118.
 39. Yukl, G. (2012). Effective Leadership Behavior: What We Know and What Questions Need More Attention. Academy of Management Perspectives, 26 (4), 66-85. DOI: 10.5465/amp.2012.0088.
 40. Zeglat, D., Janbeik, S. (2019). Meaningful work and organizational outcomes: The mediating role of individual work performance. Management Research Review, 42 (7), 859-878. DOI: 10.1108/mrr-05-2018-0206.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.6314
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu