BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karpińska Kinga (University of Bialystok)
Title
Efficiency of R&D Expenditure in Poland and the Other Member Countries of the European Union: Comparative Analysis by the DEA Method
Source
Optimum : Economic Studies, 2021, nr 4(106), s. 3-17, tab., wykr., bibliogr. s. 15-17
Keyword
Badania i rozwój (B+R), Badanie efektywności, Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Analiza porównawcza
Research & Development (R+D), Research efficiency, Data Envelopment Analysis (DEA), Comparative analysis
Note
JEL Classification: O32
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Purpose - Measurement and evaluation of the effectiveness of R&D expenditure in Poland and comparison of this amount to selected European countries. Research method - The effectiveness of R&D expenditure was measured using the non-parametric DEA (Data Envelopment Analysis) method, which is result-oriented, since the goal of the R&D sector is to maximize the effects. In this paper, a model was created to determine the effectiveness of R&D expenditure in relation to the effects in the form of: the number of scientific publications, the number of patent applications submitted to the EPO and the export of high-tech products per 1 million euros of R&D expenditure. Results - The overall efficiency index for Poland was 0.6925 and was slightly higher than the average for the countries in the study group (0.682). In the efficiency ranking Poland was ranked 12th. The only country that was fully efficient was Germany. Second place was taken by France (0.815), and third place by Italy (0.7825). Originality / value / implications / recommendations - The paper presents a comprehensive analysis, evaluation and comparison of the effectiveness of R&D expenditure in Poland in relation to European countries using the DEA method, taking into account three effects, i.e.: the number of publications, the number of patent applications and exports of high-tech products. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Atkinson R.D., Ezell S.J., 2014, Innovation economics: the race for global advantage, Yale University Press, New Haven.
 2. Baran J., Pietrzak M., Pietrzak P., 2015, Efektywność funkcjonowania publicznych szkół wyższych, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 4(76), s. 169-175, DOI: 10.15290/ose.2015.04.76.11.
 3. Cefis E., Marsili O., 2006, Survivor: the role of innovation in firms' survival, "Research Policy", vol. 35(5), pp. 626-641, DOI: 10.1016/j.respol.2006.02.00.
 4. Cooper W.W., Seiford L.M., Tone K., 2007, Data envelopment analysis. A comprehensive text with models, applications, references and DEA-solver software, Kluwer Academic Publishers, Boston.
 5. Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., 2009, Sposoby klasyfikacji modeli DEA, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 19(3), s. 5-18.
 6. Farrell M.J., 1957, The Measurement of productive efficiency, "The Journal of the Royal Statistical Society", vol. 120(3), pp. 253-261, DOI: 10.2307/2343100.
 7. Francik A., Pocztowski A., 1991, Procesy innowacyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 8. Fu X., Yang Q.G., 2009, Exploring the cross-country gap in patenting: a stochastic frontier approach, "Research Policy", vol. 38, pp. 1207-1213, DOI: 10.1016/j.respol.2009.05.005.
 9. Grabińska B., Grabiński K., 2018, Wpływ nakładów na badania i rozwój na rentowność przedsiębiorstw, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 152(96), s. 43-62.
 10. Guzik B., 2009, Podstawowe możliwości analityczne modelu CCR - DEA, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 1, s. 55-65.
 11. Helta M., 2009, Zastosowanie metody DEA do opracowania rankingu efektywności spółek Agencji Nieruchomości Rolnych w 2006 roku, "Roczniki Nauk Rolniczych", nr 96(3), s. 107-111.
 12. Kao J.L., Lu Ch.J., Chiu Ch.Ch., 2011, Efficiency measurement using independent component analysis and data envelopment analysis, "European Journal of Operational Research", vol. 210(2), pp. 310-317, DOI: 10.1016/j.ejor.2010.09.016.
 13. Kocher M., Luptacik M., Sutter M., 2006, Measuring productivity of research in economics: A cross-country study using DEA, "Socio-Economic Planning Sciences", vol. 40(4), pp. 314-321.
 14. Kosmaczewska J., 2011, Analiza efektywności gospodarowania gmin wiejskich w kontekście rozwoju funkcji turystycznej z wykorzystaniem metody DEA, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 90, s. 131-141.
 15. Lee H.Y., Park Y.T., 2005, An international comparison of R&D efficiency: DEA approach, "Asian Journal of Technology Innovation", vol. 13(2), pp. 207-222, DOI: 10.1080/19761597.2005.9668614.
 16. Medda G., Piga C., 2014, Technological spillovers and productivity in Italian manufacturing firms, "Journal of Productivity Analysis", vol. 41(3), pp. 419-434, DOI: 10.1007/s11123-013-0351-1.
 17. Mielnik M., Szambelańczyk J., 2006, Ocena efektywności banków spółdzielczych w Polsce w latach 1997-2003 (dla czterech celów działalności), "Bezpieczny Bank", nr 1(30), s. 3-27.
 18. Nazarko J., Chrabołowska J., 2005, Benchmarking w ocenie efektywności krajowych spółek dystrybucyjnych energii elektrycznej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Taksonomia", nr 12(1076), s. 38-47.
 19. Nazarko J., Jakuszewicz I., Urban J., 2008, Metoda DEA w analizie jednostek produkcyjnych, [w:] Narzędzia informatyczne w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Nazarko J., Kiełtyka L., Difin, Warszawa.
 20. Nordhaus W.D., Samuelson P.A., 1995, Ekonomia I, WN PWN, Warszawa.
 21. Piotrowska E., Roszkowska E., 2014, Wielowymiarowa analiza poziomu działalności B+R w Polsce w latach 2005-2011, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 1(67), s. 153-183.
 22. Podręcznik Frascati. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, 2006, MNiSW, Warszawa.
 23. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 2006, MNiSW, Warszawa.
 24. Roll Y., Hayuth Y., 1993, Port performance comparison applying data envelopment analysis (DEA), "Maritime Policy and Management", vol. 20(2), pp. 153-161, DOI: 10.1080/03088839300000025.
 25. Rousseau S., Rousseau R., 1997, Data envelopment analysis as a tool for constructing scientometric indicators, "Scientometrics", vol. 40(1), pp. 45-56, DOI: 10.1007/ BF02459261.
 26. Science, technology and industry outlook 2000, 2000, OECD Publishing, Paris.
 27. Sharma S., Thomas V.J., 2008, Inter-country R&D efficiency analysis: an application of data envelopment analysis, "Scientometrics", vol. 76(3), pp. 483-490, DOI: 10.1007/s11192-007-1896-4.
 28. Thanassoulis E., 2003, Introduction to the theory and application of data envelopment analysis: a foundation text with integrated software, Kluwer Academic Publishers.
 29. Thomas V.J., Jain S.K., Sharma S., 2009, Analyzing R&D efficiency in Asia and the OECD: an application of the malmquist productivity index, Atlanta Conference on Science and Innovation Policy, Conference Paper, Atlanta, DOI: 10.1109/acsip.2009.5367816, https://ur.booksc.eu/book/35571254/540cca [date of entry: 14.07.2021].
 30. Usai S., Dettori B., Gagliardini E., 2013, A country-level knowledge production analysis with parametric and non parametric methods, "Search Working Paper" vol. 4(03), pp. 1-26.
 31. Wang E.C., Huang W., 2007, Relative efficiency of R&D activities: a cross-country study accounting for environmental factors in the DEA approach, "Research Policy", vol. 36(2), pp. 260-273, DOI: 10.1016/j.respol.2006.11.004.
 32. Zioło M., 2012, Modelowanie źródeł finansowania inwestycji komunalnych a efektywność wydatków publicznych, CeDeWu, Warszawa.
 33. www 1, https://bdl.stat.gov.pl [date of entry: 28.05.2021].
 34. www 2, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database [date of entry: 28.05.2021].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.15290/oes.2021.03.106.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu