BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sikora Tomasz (Medical Center Corten Medic), Kanecki Krzysztof (Medical University of Warsaw), Sikora Agnieszka (Medical Center Corten Medic), Bogdan Magdalena (Medical University of Warsaw)
Title
The Essence and Scope of Competitiveness of Healthcare Organisations in Poland
Source
Optimum : Economic Studies, 2021, nr 4(106), s. 18-29, bibliogr. s. 27-29
Keyword
Konkurencyjność, Służba zdrowia, Opieka zdrowotna, Placówki służby zdrowia
Competitiveness, Health service, Health care, Medical facilities
Note
JEL Classification: F12
summ.
Abstract
Purpose - The paper presents an analysis of the broadly defined essence of competitiveness in the healthcare sector and the closely related issue of the competitiveness of healthcare organisations accounting for the specifics of key types of competition in healthcare. The objective of the paper is to demonstrate that the essence of competition between healthcare organisations is represented by a better use of resources by some enterprises and enhanced cost efficiency in the conditions of the increased demand for top quality services. Research method - The research methodology applied in the study was literature research, the analysis of available empirical research results and of the laws and regulations applicable to the healthcare market. The analysis focused on the specifics of the Polish healthcare market and the ensuing consequences for the competitiveness of healthcare organisations. Results - The results of the analysis show how complex the issue of competitiveness of healthcare organisations is and how relevant it is for the increase of quality, availability, and innovativeness of healthcare for patients. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Act, 2011, Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. nr 84 poz. 455).
 2. Arrow K.J., 1979, Lecznictwo z punku widzenia niepewności i ekonomii dobrobytu, Eseje z teorii ryzyka, WN PWN, Warszawa.
 3. Bloom N., Propper C., Seiler S., Reenen J.V., 2010, The impact of competition on management quality: evidence from public hospitals, "CEP Discussion Paper", No. 0983, pp. 1-47.
 4. Cooper Z., 2011, In brief: competition in the public sector: good for the goose, good for the gander?, "The Magazine for Economic Performance", Paper Number CEPCP341, pp. 14-15.
 5. Corrigan P., Mitchell C., 2011, The hospital is dead, long live the hospital, Reform, London.
 6. Dobija M., 2000, Human resource costing and accounting as a determinant of minimum wage theory, "Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie", nr 553, s. 39-61.
 7. Donabedian A., 1998, The quality of care: how can it be assessed?, "JAMA", vol. 260(12), pp.1743-1748, DOI: 10.1001/jama.260.12.1743.
 8. Duncan W.J., Ginter P.M., Swayne L.E., 2008, Strategic Management of Health Care Organizations, Jossey-Bas a Wiley Imprint, San Francisco.
 9. Greenshields G., 2000, Cele i strategie prywatyzacji opieki szpitalnej w Polsce, Bywater Consulting, Warrington.
 10. Hauke E., 1995, Poradnik dla zapewnienia jakości w szpitalu. Wskazówki do praktycznego użytku, Instytut Organizacji Szpitalnictwa im. L. Boltzmanna w Wiedniu, Warszawa.
 11. Kowalska K., 2005, Racjonowanie usług medycznych - spojrzenie ekonomisty, "Diametros", nr 5, s. 223-233.
 12. Lisiecka-Biełanowicz M., 2001, Zarządzanie jakością usług zdrowotnych, Zarządzanie w ochronie zdrowia. Narzędzia pracy menedżera, Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 13. Łukasiewicz G., 2009, Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, WN PWN, Warszawa.
 14. Misiński W., 2007, Modelowanie systemu powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 15. Perechuda K., Chomiak-Orsa I., 2013, Znaczenie kapitału relacyjnego we współczesnych koncepcjach zarządzania "Zarządzanie i Finanse", nr 4(1), s. 293-307.
 16. Pędziński B., 2016, Innowacyjne Centrum Diagnostyczno-Lecznicze - od teorii do praktyki, Łomżyńskie Centrum Medyczne, Łomża.
 17. Rabiej E., 2013, Formy organizacyjne podmiotów leczniczych - uwarunkowania prawne i ekonomiczne, "Przedsiębiorstwo i Region", nr 5, s. 100-108.
 18. Rudawska I., 2007, Opieka zdrowotna, aspekty rynkowe i marketingowe, WN PWN, Warszawa.
 19. Stępiński J., Karniej P., Kęsy M., 2011, Innowacje organizacyjne w szpitalach, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 20. Suchecka J., 2010, Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 21. Tyszko P., Wierzba W., Kanecki K., Jagielska A., 2007, Transformation of the ownership structure in Polish Healthcare and its effects, "Central and European Journal of Medicine", vol. 2(4), pp. 528-538, DOI: 10.2478/s11536-007-0045-z.
 22. Walsche K., Smith J., 2011, Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 23. Wielicka K., 2014, Zarys funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w wybranych krajach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", nr 70, s. 491-504.
 24. Wiercińska A., 2012, Specyfika rynku usług zdrowotnych, "Zarządzanie i Finanse", nr 2(2), s. 165-176.
 25. www 1, An assessment of possible improvements to the functioning of the Polish healthcare system 2011, http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Organizacja_procesu_budzetowego_pl.pdf/$FILE/Ocena_mozliwosci_poprawy_EN.pdf [date of entry: 12.03.2018].
 26. www 2, Healthcare Leadership Model, NHS, https://www.leadershipacademy.nhs.uk/wp-content/uploads/2014/10/NHSLeadership-LeadershipModel-colour.pdf [date of entry: 20.09.2021].
 27. www 3, Planowane wydatki na zdrowie w latach 2018-2020, 2021, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/wydatki-na-ochrone-zdrowia-w-latach-2018-2020,27,1.html [date of entry: 20.09.2021].
 28. www 4, Zarządzenie nr 47/2016/DSOZ Prezesa NFZ, http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-472016dsoz,6486.html [date of entry: 12.03.2018].
 29. www 5, Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ, http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-32014dsoz,5902.html [date of entry: 12.03.2018].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.15290/oes.2021.03.106.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu