BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jamróz Paweł (University of Bialystok, Poland), Żebrowska-Suchodolska Dorota (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Impact of the COVID-19 Pandemic on the Results of Polish Socially Responsible Funds
Source
Optimum : Economic Studies, 2021, nr 4(106), s. 70-82, tab., wykr., bibliogr. s. 81-82
Keyword
Fundusz poręczeń wzajemnych, Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Efektywność inwestycji
Mutual guarantee fund, Socially responsible investing (SRI), Efficiency of investment
Note
JEL Classification: G11, G23
summ.
Abstract
Purpose - The aim of the paper is the evaluation of the results of Polish socially responsible funds during the pandemic period in comparison to two previous subperiods. Research method - In the research, the nonclassical meters of investment efficiency were used. They were designed for three research subperiods. They provided the basis for creating rankings and for studying the stability of results. The results were compared with the WIG and WIG-ESG index results. Results - The studied socially responsible funds noted lower results in the period directly before the pandemic. In the pandemic period, they, however, noted higher results than the WIG index. Originality / value / implications / recommendations - The paper bridges the research gap pertaining to the research on the results of Polish socially responsible funds during the pandemic period. The article, according to the authors' knowledge, is one of the first papers in Poland which studies the results of socially responsible funds during the pandemic period. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Areal N., Cortez M.C., Silva F., 2013, The conditional performance of US mutual funds over different market regimes: do different types of ethical screens matter?, "Financial Markets and Portfolio Management", vol. 27(4), pp. 397-429, DOI: 10.1007/s11408-013-0218-5.
 2. Bauer R., Koedijk K., Otten R., 2005, International evidence on ethical mutual fund performance and investment style, "Journal of Banking & Finance", vol. 29(7), pp. 1751-1767, DOI: 10.1016/j.jbankfin.2004.06.035.
 3. Efama, 2020, Asset Management in Europe. An Overview of the Asset Management Industry, https://www.efama.org/sites/default/files/publications/AssetManagement%20in%20Europe%2026%20NOV%202020.pdf [date of entry: 20.07.2021].
 4. Eurosif, 2018, European SRI Study, https://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2018/11/European-SRI-2018-Study.pdf [date of entry: 25.07.2021].
 5. GSI, 2020, Global Sustainable Investment Review, http://www.gsi-alliance.org/wpcontent/uploads/2021/08/GSIR-20201.pdf [date of entry: 2.09.2021].
 6. Hamilton S., Jo H., Statman M., 1993, Doing Well While Doing Good? The Investment Performance of Socially Responsible Mutual Funds, "Financial Analysts Journal", vol. 49(6), pp. 62-66, DOI: 10.2469/faj.v49.n6.62.
 7. Jamróz P., 2016, The Effect of New Socially Responsible Investment Funds in Poland, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 4(82/2), s. 495-506, DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-43.
 8. Jamróz P., 2017, Ocena stabilności wyników fundusz społecznie odpowiedzialnych na podstawie wybranych miar efektywności relatywnej, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 2(86), s. 221-230, DOI: 10.18276/frfu.2017.86-18.
 9. Luszniewicz A., Słaby T., 2003, Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa.
 10. Matallin-Saez J., Soler-Dominguez A., de Mingo-Lopez D., Tortosa-Ausina E., 2019, Does socially responsible mutual fund performance vary over the business cycle? New insights on the effect of idiosyncratic SR features, "Business Ethics", vol. 28(1), pp. 71-98, DOI: 10.1111/beer.12196.
 11. Matczak K., Wojciechowski J., Martysz C., 2019, Inwestowanie zrównoważone w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Zeszyt Naukowy nr 176, s. 111-135.
 12. Renneboog L., Horst J.T., Zhang C., The price of ethics and stakeholder governance: The performance of socially responsible mutual funds, "Journal of Corporate Finance", vol. 14(3), pp. 302-322, DOI: 10.1016/j.jcorpfin.2008.03.009.
 13. Shadwick W., Keating C., 2002, A universal performance measure, "Journal of Performance Measurement", vol. 6(3), pp. 59-84.
 14. Sortino F. Price L., 1994, Performance Measurement in a Downside Risk Framework, "Journal of Investing", vol. 3(3), pp. 59-64, DOI: 10.3905/joi.3.3.59.
 15. Sortino F., Van der Meer R., Plantinga A., 1999, The Upside Potential Ratio, "Journal of Performance Measurement", vol. 4(1), pp. 10-15.
 16. Żebrowska-Suchodolska D., 2017, Korelacja wskaźnika Sharpe'a z miarami będącymi jego uogólnieniem dla funduszy akcyjnych w latach 2004-2015, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia", nr 51(6), s. 535-545; DOI: 10.17951/h.2017.51.6.535.
 17. www 1, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aem0028 [date of entry: 10.07.2021].
 18. www 2, https://sdgs.un.org/goals [date of entry: 10.07.2021].
 19. www 3, https://www.statista.com/statistics/422102/responsible-investment-fundsassets-value-europe/ [date of entry: 12.07.2021].
 20. www 4, https://www.analizy.pl/ [date of entry: 6.07.2021].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.15290/oes.2021.03.106.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu