BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czech Marta (University of Bialystok)
Title
Economic and Legal Aspects of Employee Monitoring, with Particular Emphasis on Remote Work
Source
Optimum : Economic Studies, 2021, nr 4(106), s. 97-110, bibliogr. s. 108-110
Keyword
Kontrola pracowników, Informacja personalna, Monitoring
Employee control, Personal information, Monitoring
Note
JEL Classification: M5
summ.
Abstract
Purpose - The purpose of this article is to identify and indicate the basic issues of employee monitoring that arise in the field of economic and legal sciences from the perspective of employers, such as the factors motivating employers to use various forms of employee monitoring, current conditions of such activities resulting from state law and the European Union law, as well as potential threats to employers using broadly understood monitoring. Research method - Dogmatic and statistical methods, the analysis of legal acts and research results, as well as literature studies and observations of practice were used to prepare the article. Results - The possibility of using modern technologies to monitor employees is an important tool in the pursuit of effective organization of working time, although there is a lack of studies showing whether the monitoring methods offered on the market actually increase work efficiency. The actual needs of employers with regard to various forms of monitoring are not reflected in the provisions of the Labor Code. Employers should approach employee monitoring with caution, because inappropriate actions in this area may have negative effects. Originality / value / implications / recommendations - The article concerns issues of significant importance from the perspective of not only Poland, but also other European Union countries, current in the realities of the pandemic and based on the latest legal regulations. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Act, 2018, Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., tj. Dz.U.2019 poz. 1781.
 2. Bender N., 2020, Prywatność pracowników vs nowoczesne technologie, "Monitor Prawa Pracy", nr 4, s. 23-29, DOI: 10.32027/MOPR.20.4.3.
 3. Draft, 2016, Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 UE (Druk sejmowy nr 350).
 4. Garski P.M., 2016, Cyberslacking jako przykład zachowania nieetycznego, "Ekonomia i Zarządzanie", nr IX(4), pp. 38-47, DOI: /10.21784/EiZ.2016.021.
 5. Gołaś-Olszak S., 2020, Komentarz do art. 223 Kodeksu Pracy, [w:] Meritum Prawo pracy 2020, Jaśkowski K. (red.), Wolters Kluwer, Warszawa.
 6. Jarguz J., 2020, Komentarz do art. 223 Kodeksu Pracy, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, Sobczyk A. (red.), C.H.Beck, Warszawa.
 7. Jaśkowski K., 2021, Kodeks pracy. Komentarz. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem, Wolters Kluwer, Warszawa.
 8. Labor Code, 1974, Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320.
 9. Lach A., 2004, Monitorowanie pracownika w miejscu pracy, "Monitor Prawa Pracy", nr 10, Legalis.
 10. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu, 2020, Dörre-Kolasa D. (red.), Legalis, Warszawa.
 11. Opinion, 2017, WP 249 Opinia Grupy Roboczej art. 29 nr 2/2017 na temat przetwarzania danych w miejscu pracy, przyjęta 8 czerwca 2017 r.
 12. Parkitna A., 2020, Determinanty efektywności małego przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 13. Regulation, 2016, Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data,and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation, GDPR), Official Journal of the European Union L 119/1.
 14. Sakowska-Baryła M., 2020, Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 15. Sidor-Rządkowska M., 2021, Kształtowanie przestrzeni pracy, Wolters Kluwer, Warszawa.
 16. Szymorek K., 2012, Aspekty prawne kontrolowania pracowników za pomocą technologii identyfikacji radiowej (RFID), "Monitor Prawa Pracy", nr 10, Legalis.
 17. www 1, http://bip.uwm.edu.pl/node/4831 [date of entry: 12.06.2021].
 18. www 2, https://uodo.gov.pl/pl/384/723 [date of entry: 12.06.2021].
 19. www 3, https://www.forbes.pl/praca/jakie-informacje-gromadza-firmy-o-pracownikach-w-czasie-pandemii-koronawirusa/8yn9bft [date of entry: 20.06.2021].
 20. www 4, https://www.statlook.com/pl/uplook-monitoring/ [date of entry: 21.06.2021].
 21. www 5, https://www.comarch.pl/erp/mypoint/ [date of entry: 21.06.2021].
 22. www 6, https://axence.net/pl/nvision [date of entry: 21.06.2021].
 23. www 7, https://www.computerworld.pl/news/Monitorowanie-personelu-czyli-zwiekszamy-produktywnosc,423357.html [date of entry: 19.06.2021].
 24. www 8, https://www.supermonitoring.pl/blogpl/najlepsze-aplikacje-do-monitorowania-pracownikow/ [date of entry :19.06.2021].
 25. www 9, https://www.ey.com/pl_pl/news/2021/01/sposrod-firm-ktore-stosuja-rozwiazania-pracy-zdalnej [date of entry: 22.06.2021].
 26. www 10, https://sprm.org.pl/aktualnosci/rynek-motoryzacyjny/pracodawcze-narzedzia-weryfikacji-pracy-zdalnej/ [date of entry 16.06.2021].
 27. www 11, https://uodo.gov.pl/pl/383/354, [date of entry: 17.06.2021].
 28. www 12, https://giodo.gov.pl/data/filemanager_pl/wsp_krajowa/PIP.pdf [date of entry: 19.06.2021].
 29. www 13, https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1162281,kay-odpip-i-uodo-za-niewlasciwy-monitoring.html [date of entry: 21.06.2021].
 30. www 14, https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6695DD04A7 [date of entry: 19.06.2021].
 31. www 15, https://www.tvp.info/52909245/szwecja-firma-ikea-we-francji-oskarzonao-szpiegostwo [date of entry: 23.06.2021].
 32. www 16, https://www.prawo.pl/kadry/ikea-france-skazana-za-szpiegowanie-pracownikow,508871.html [date of entry: 23.06.2021].
 33. www 17, https://www.prawo.pl/kadry/ikea-france-skazana-za-szpiegowanie-pracownikow,508871.html [date of entry: 23.06.2021].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.15290/oes.2021.03.106.08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu