BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kolny Beata (University of Economics in Katowice, Poland)
Title
Equipping Households with Durable Goods in the Age of the Internet of Things
Wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku w dobie Internetu rzeczy
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2021, R. 20, nr 3, s. 23-32, tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Internet rzeczy, Gospodarstwa domowe, Badania ankietowe
Internet of Things (IoT), Households, Questionnaire survey
Note
JEL Classification: D12, D19, O33, L86.
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyposażenia gospodarstw domowych w niektóre inteligentne urządzenia oraz omówienie zalet wynikających z użytkowania ich w gospodarstwach domowych, a także powodów dla których gospodarstwa domowe nie kupują tych urządzeń. Artykuł napisano na podstawie wtórnych i pierwotnych źródeł informacji. Badania bezpośrednie przeprowadzono techniką ankiety internetowej w 2021 roku na próbie 620 przedstawicieli gospodarstw domowych mieszkających w Polsce. Uzyskane wyniki wskazują, że najczęściej w gospodarstwach domowych są takie domowe urządzenia elektroniczne jak: inteligentne telewizory i odtwarzacze multimedialne. Wśród sprzętów domowych najwięcej badanych miało inteligentny odkurzacz, a następnie pralkę i lodówkę. Najpopularniejsze inteligentne urządzenia automatyki domowej to elementy oświetlenia (żarówki) i ogrzewania (termostaty). Podstawową zaletą wykorzystywania inteligentnych urządzeń jest ułatwienie wykonywania codziennych czynności dzięki sterowaniu urządzeniami z dowolnego miejsca, a powodami dla których gospodarstwa domowe nie nabywają takich urządzeń jest ich wysoka cena, a także brak potrzeby korzystania z takich urządzeń. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to examine equipping households with some smart devices and to discuss the advantages of having and using them in households, as well as the reasons why households do not purchase these devices. The paper was written on the basis of secondary and primary sources of information. Direct research was conducted using the technique of an online survey on a sample of 620 representatives of house-holds living in Poland in 2021. The results obtained indicate that households most often have house electronic devices, i.e., smart TVs and multimedia players. As for household appliances, most respondents possessed a smart vacuum cleaner, followed by a washing machine and a refrigerator. The most popular smart home automation devices are lighting (light bulbs) and heating (thermostats). The main advantage of using smart devices is to facilitate everyday activities by controlling devices from anywhere, whereas the reason why households do not purchase such devices is their high price and no need to possess them. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ashton, K. (2009).). That 'Internet of Things' Thing. In the real world, things matter more than ideas. "RFID Journal. Retrieved from https://www.rfidjournal.com/that-internet-of-things-thing [accessed 05.05.2021].
 2. Bhat, O., Bhat, S., Gokhale, P. (2017). Implementation of IoT in Smart Home. Int. j. adv. res. comput. commun. eng., 6(12), 149-154.
 3. Dynatrace (2018). IoT Consumer Confidence Report: Challenges for Enterprise Cloud Monitoring on the Horizon. Retrieved from https://assets.dynatrace.com/en/docs/re-port/2824-iot-consumer-confidence-report-dynatrace.pdf [accessed 14.06.2021].
 4. Ekholm, J. (2018). Good Bye Connected Home - Hello Intelligent Home, Gartner. Retrieved from https://blogs.gartner.com/jessica-ekholm/2018/05/31/good-bye-connected-home-hello-intelligent-home/? [accessed 16.06.2021].
 5. Gartner (2017). Gartner Says 8.4 Billion Connected "Things" Will Be in Use in 2017, Up 31 Percent From 2016, Egham. Retrieved from https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2017-02-07-gartner-says-8-billion-connected-things-will-be-in-use-in-2017-up-31-percent-from-2016 [accessed 07.06.2021].
 6. Guillemin, P., Berens, F., Vermesan, O., Friess, P., Carugi, M., Percivall, G. (Eds). (2015). Internet of Things. Position Paper on Standardization for IoT Technologies. European Research Cluster on the Internet of Things. European Communities. Retrieved from http://www.in-ternet-of-things-research.eu/pdf/IERC_Position_Paper_IoT_Standardization_Final.pdf [accessed 22.06.2021].
 7. Guinard, D.D., Trifa, V.M. (2016). Internet rzeczy. Budowa sieci z wykorzystaniem technologii webowych i Raspberry Pi. Helion, Gliwice.
 8. Gunge, V.S., Yalagi P.S. (2016). Smart Home Automation: A Literature Reviev. International Journal of Computer Applications (0975-8887). National Seminar on Recent Trends in Data Mining (RTDM). Retrieved from https://research.ijcaonline.org/rtdm2016/number1/rtdm2568.pdf [accessed 01.10.2021].
 9. GUS (2015-2019). Budżety Gospodarstw domowych. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 10. Krakowiak, L. (2020). Potężny wzrost ataków ma urządzenia IoT. ComputerWorld. Retrieved from https://www.computerworld.pl/news/Potezny-wzrost-atakow-na-urzadzenia-IoT,424095.html [accessed 20.06.2021].
 11. Krawiec, J. (2020). Internet rzeczy (IoT). Problemy cybrbezpieczeństwa. OWPW, Warszawa.
 12. Kwiatkowska, E.M. (2014). Rozwój Internetu rzeczy - szanse i zagrożenia (The development of the Internet of Things - opportunities and threats). IKAR, 8(3), 60-70.
 13. Mącik, R. (2018a). Konsument w świecie internetu rzeczy (IoT) - uwarunkowania akceptacji technologii IoT (Con-sumer in the world of Internetof Things - conditions of acceptance of IoT technology). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 526, 48-59.
 14. Mącik, R. (2018b). Postrzeganie i użytkowanie technologii Internetu Rzeczy przez młodych konsumentów - wyniki badań. [In:] Ł. Sułkowski, D. Kaczorowska-Spychalska (Eds), Internet of Things. Nowy paradygmat rynku. Difin, Warszawa, 224-245.
 15. Madakam, S., Ramaswamy, R., Tripathi, S. (2015). Internet of Things (IoT): A Literature Review. J. Comput. Commun., 3, 164-173. Retrieved from https://file.scirp.org/pdf/JCC_2015052516013923.pdf[accessed 21.06.2021].
 16. Mazurek, G. (2018). Internet Rzeczy a cyfrowa transformacja - implikacje dla marketingu B2C. [In:] Ł. Sułkowski, D. Kaczorowska-Spychalska (Eds), Internet of Things. Nowy paradygmat rynku. Difin, Warszawa, 33-57.
 17. Miller, M. (2016). Internet rzeczy. Jak inteligentne telewizory, samochody, domy i miasta zmieniają świat. PWN, Warszawa.
 18. Porter, M.E., Heppelmann, J.E. (2014). How smart, con-nected products are transforming competition. HBR, 92(11), 64-88. Retrieved from https://hbr.org/2014/11/how-smart-connected-products-are-transforming-com-petition [accessed 01.10.2021].
 19. Rozmus, S. (2019). Gospodarstwo domowe w dobie Internetu Rzeczy. Rocznik Kolegium Analiz Ekonomicznych, 54, 61-73.
 20. Stańczyk, M. (2020). Jak inteligentny sprzęt AGD może pomóc oszczędzać energię i chronić naszą planetę, aby każdy dzień był Dniem Ziemi? Retrieved from https://lgnews.pl/93902-jak-inteligentny-sprzet-agd-moze-pomoc-oszczedzac-energie-i-chronic-nasza-planete-aby-kazdy-dzien-byl-dniem-ziemi [accessed 14.06.2021].
 21. Statista (2019). Share of consumers interested in Internet of Things improvements in Poland in 2019, by type of improvement. Retrieved from https://www.statista.com/statistics/1083078/poland-interest-in-internet-of-things-improvements/ [accessed 21.06.2021].
 22. Statista (2021a). Internet of Things (IoT) and non-IoT active device connections worldwide from 2010 to 2025. Retrieved from https://www.statista.com/statis-tics/1101442/iot-number-of-connected-devices-world-wide/ [accessed 21.06.2021].
 23. Statista (2021b). Internet of Things (IoT) total annual rev-enue worldwide from 2019 to 2030. Retrieved from https://www.statista.com/statistics/1194709/iot-rev-enue-worldwide/ [accessed 21.06.2021].
 24. Vermesan, O., Friess P., Guillemin, P., Gusmeroli, S., Sund-maeker, H., Bassi, A., Jubert, I. S., Mazura, M., Harrison, M., Eisenhauer, M., Doody, P. (2011). Internet of Things Strategic Research Roadmap. [In:] O. Vermesan, P. Friess (Eds), Internet of Things - Global Technological and Societal Trends. River Publishers, Aalborg, 9-52.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2021.20.3.22
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu