BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zalega Tomasz (University of Warsaw, Poland)
Title
Smart Shopping in Consumption Behaviour of Young Polish Singles
Sprytne zakupy w zachowaniach konsumpcyjnch polskich młodych singli
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2021, R. 20, nr 3, s. 55-67, tab., bibliogr. 32 poz.
Keyword
Zachowania konsumenta, Strategia zakupów, Ludzie młodzi
Consumer behaviour, Purchasing strategy, Young people
Note
JEL Classification: D12, M31.
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł ma charakter badawczy i dotyczy analizy zjawiska sprytnych zakupów wśród polskich młodych singli. Jego podstawowym celem jest identyfikacja postaw i zachowań wpisujących się w sprytne zakupy wśród osób młodych. Opracowanie składa z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. W pierwszej z nich, na podstawie krytycznej analizy literatury, wyjaśniono pojęcie i istotę sprytnych zakupów jako trendu konsumenckiego. Druga zasadnicza część pracy natomiast ma charakter empiryczny. Podstawę wnioskowania stanowi materiał badawczy pozyskany dzięki przeprowadzonym przez autora badaniom w formie wywiadu kwestionariuszowego wśród młodych polskich singli. Podjęcie takiego projektu badawczego jest uzasadnione, ponieważ tendencje wpisujące się w ideę sprytnych zakupów mają bezpośredni wpływ na decyzje zakupowe młodych konsumentów i ułatwiają opracowanie strategii marketingowych przedsiębiorstw na rynku. (abstrakt oryginalny)

This article is a research exercise examining smart shopping among young Polish singles. Its primary goal is to identify smart shopping attitudes and behaviours of young people. The study consists of two parts: theo-retical and empirical. The first part explains the concept and essence of smart shopping as a consumer trend, building upon a critical analysis of literature. The second, major part is empirical. The inference is based on the research material obtained through research carried out by the author by means of the survey method, an online survey technique using a questionnaire survey among young Polish singles. Undertaking such a research project is justified since smart shopping tendencies have a direct impact on purchase decisions of young consumers, while making it easier for businesses to develop marketing strategies. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Atkins, K.G., Hyun, S.-Y.J. (2016). Smart shoppers' purchasing experiences: Functions of product type, gender, and generation. IJMS, 8(2), 1-2.
 2. Bauereiss, R., Bayer, H. (1995). Alleinstehende und Allein-lebende: Die "Singles" in der amtlichen Statistik. [In:] H. Bertrman (Ed.), Das Individuum und seine Familie. Lebensformen, Familienbeziehungen und Lebensereignisse im Erwachsenenalter. Opladen, Leske Budrich Verlag.
 3. Chambers-Schiller, L. (1999). Singlehood. [In:] P.N. Stearns (Ed.), Encyclopaedia of Social History. Routledge, New York.
 4. Cohen A.M. (2009). The emergence of a global generation. The Futurist, 43(1), 57-59.
 5. Deml S. (2009). Singles also Thema in der Familiensoziolo-gie Stellenwert, Probleme und unterschiedliche Facetten in der sozialwissenschaftlichen Forschung. Grin Verlag, München.
 6. Gemius (2018). Ile i w jaki sposób Polacy płacą za e-za-kupy? Retrieved from https://www.gemius.pl/e-com-merce-aktualnosci/ile-i-w-jaki-sposob-polacy-placa-za-e-zakupy.html [accessed 02.02.2019].
 7. Hertel, J., Schütz, A., DePaulo, B.M., Morris, W.L., Stucke, T.S. (2007). She's single, so what? How are singles perceived compared to people who are married? Zeitschrift für Familienforschung, 19( 2), 139-158.
 8. Hillis, M. (1936). Live alone and like it. The Classic Guide for the Single Woman. Viargo, London.
 9. Hradil S. (1995). Die "Single-Gesellschaft".C.H. Beck, München.
 10. Kuklińska K.L. (2012). Polskie singielki. Płeć kulturowa. Feminizm. Ponowoczesność. Internet. Difin, Warszawa.
 11. Labbé-Pinlon, B., Lombart, C., Louis, D. (2011). Les smart shoppers: Profils et reactions de ces acheteurs "malins" face ŕ des réductions de prix immédiates. Management & Avenir, 49(9), 62-83.
 12. Lipovetksy, G. (2006). Le Bonheur paradoxal: essai sur la société d'hyperconsommation, 512. Gallimard, Paris.
 13. Lubelska K. (2006). Pojedynczo. Polskich singli pomysły na życie. Polityka, 42(2576).
 14. Mano, H., Elliott, M.T. (1997). Smart Shopping: The Ori-gins and Consequences of Price Saving. Adv Consum Res, 24, 504-510.
 15. Oxford Dictionary of Business and Management (2006). University Press., 4th edition. Oxford.
 16. Papagiannidis, S., Bourlakis, M., Alamanos, E., Dennis, Ch. (2017). Preferences of smart shopping channels and their impact on perceived wellbeing and social inclu-sion. Elsevier, 77, 396-405.
 17. Reformat, B. (2013). The Idea of Smart Shopping - The Generation of Smart Consumers. Studia Ekonomiczne, 149, 166-175.
 18. Rosenmayr, L., Kolland, F. (1997). Mein "Sinn" ist nicht dein "Sinn". Verbindlichkeit oder Vielfalt - Mehrere Wege im Singletum. [In:] U. Beck (Ed.), Kinder der Freiheit. Auflage III. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main.
 19. Schindler, R.M. (1989). Consequences of perceiving one-self as responsible for obtaining a discount. Evidence for smart shopper feelings. J. Consum. Psychol., 7(4), 371-392.
 20. Shostak A.B. (1987). Singlehood. [In:] M. Sussman, S. Steinmetz (Eds), Handbook of marriage and the family. Plenum Press, New York.
 21. Stein, P.J. (1976). Single. Prentice-Hall, New Jersey.
 22. Stein, P.J. (1981). Single Live: Unmarried Adults in Social Context. St. Martin's Press, New York.
 23. Tulli R. (1978). Jednoosobowe gospodarstwa domowe. IFiS PAN, Warszawa.
 24. Tymicki K. (2001). Staropanieństwo i starokawalerstwo. Analiza zjawiska (Old spinsters and bachelors. An analysis of the phenomenon). Studia socjologiczne, 4, 77-106.
 25. Watters, E. (2003). Urban Tribes: A Generation Redefines Frienship, Family, and Commitment. Bloomsbury, New York.
 26. Williams K.C., Page R.A. (2011). Marketing to the Generations. Journal of Behavioral Studies in Business, 3(1), 37-53.
 27. Wrzesień W. (2003). Jednostka - rodzina - pokolenie. Studium relacji międzypokoleniowych w rodzinie. UAM, Poznań.
 28. Zalega, T. (2013). Smart shopping - nowy trend konsumencki. Handel Wewnętrzny, 6(347), 43-55.
 29. Zalega, T. (2019). Consumer Behaviour of Young Polish Singles - Selected Issues. Marketing i Rynek, 4, 3-14.
 30. Zalega, T. (2020a). The Sharing Economy and the Behaviour of Young Polish Singles: The Case of BlaBlaCar. Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Econom-ics, 4(304), 105-134.
 31. Zalega, T. (2020b). Oniomania in the purchasing behaviour of young Polish consumers - an economic approach. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 62(2), 18-46.
 32. Żurek A. (2003). Osoby samotne jako zjawisko społeczne (Singlehood as a social problem). Roczniki Socjologii Rodziny, 15, 123-136.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2021.20.3.25
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu