BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Myna Artur (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Przekształcenia własnościowe usług wywozu i składowania komunalnych odpadów stałych
Source
Samorząd Terytorialny, 2003, nr 5, s. 34-44, tab.
Keyword
Odpady komunalne, Gospodarka odpadami, Składowiska odpadów, Przekształcenia własnościowe
Commercial wastes, Waste management, Landfill sites, Ownership transformations
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wyników analizy przemian własnościowych usług komunalnych, na przykładzie wywożenia i składowania odpadów stałych. Sformułowałem tu hipotezę, iż przekształcenia własnościowe usług wywozu nieczystości stałych na ogół nie zmieniły monopolistycznej pozycji podmiotów działających na tym rynku. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. A. Agopszowicz, Z. Gilowska: Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym. Komentarz (wyd. II), C.H. Beck, Warszawa 1999, ss. 147-148.
 2. A. Myna: Regionalne instrumenty wspomagania strategii rozwoju lokalnego, (w:) Od socjalizmu do gospodarki rynkowej, (red. T. Gruszecki), KUL, Lublin 2000, ss. 183-200.
 3. H. Kłoss-Trębaczkiewicz, E. Osuch-Pajdzińska, M. Roman: Formy organizacyjno-prawne prowadzenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych w Polsce, "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 9, ss. 53-59.
 4. J. Regulski: Zagrożona samorządność, "Rzeczpospolita" z 15 marca 2001 r.
 5. K. Fedorowicz: Konkurencja także na wysypisku, "Rzeczpospolita" z 14 grudnia 2001 r.
 6. P. Karpuś, M. Stefański, K. Żuk: Strategie rozwoju gminy i restrukturyzacja usług komunalnych, UMCS, Lublin 1996, s. 71.
 7. S. Najniger: Prywatyzacja usług i przedsiębiorstw komunalnych w Polsce. Propozycja metody, "Transformacja Gospodarki" nr 31, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 1992.
 8. T. Aziewicz, I. Jacaszek, K. Żuk: Monitoring przekształceń w sektorze usług komunalnych, "Transformacja Gospodarki", nr 63, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 1995, s. 20.
 9. T. Aziewicz: Gospodarka rynkowa w usługach komunalnych, "Transformacja Gospodarki" nr 92, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 1998, ss. 42-43.
 10. T. Aziewicz: Rynek usług komunalnych w Polsce, "Transformacja Gospodarki" nr 47, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 1994, s. 93.
 11. Zarządzanie usługami komunalnymi (red. T. Aziewicz), Fundusz Współpracy, Gdańsk 1998, s. 91.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu